SVENSKA RADIOARKIVET
 
Chic Disco 88/91 FMAK MRS Mälard... MRS Music Ra... SAF Radio SBC SSM Radio SUS
 
  Om politikerna tillåtit det - och om ekonomin tillåtit det - och om dessutom reklam tillåtits hade SBC kunnat bli det som 1986 kom in i
Stockholms-närradion under namnet SAF Radio - en formaterad Top 40-station med idéer från den amerikanska radiobranschen.
  I Olof Palmes Sverige sågs det som mycket farligt att släppa in reklam i radio. Det var därför förbjudet. När reglerna för närradion drogs upp ansågs det som en särskilt viktig detalj, att skydda lyssnarna mot reklamens farliga påverkan. Flera närradioföreningar förlorade sina sändningstillstånd även om de endast lite flyktigt råkat säga ett varumärkes namn. Konsum tilläts sända, men när de ville ge konsumentinformation genom att omnämna produkter som i deras välrenommerade provkök fått goda betyg, ansågs detta som reklam och förbjöds. Att däremot avsiktligt rikta sig till den uppväxande generationen ungdomar, och med hjälp av populär musik som lockbete smyga på dem ensidig politisk propaganda var helt OK. Till och med om det skedde från en politisk lobbyinggrupp - JKL - med maffialiknande uppbyggnad och med mångmiljonbudget bakom ryggen. Inga problem med detta.
  En företagarorganisation som sände redan när närradion var ung var Svenska Företagares Riksförbund (Företagarna). Deras program hade sedan starten 1979 haft en tungt seriös framtoning där en inläsare förde fram organisationens åsikter i olika samhällsfrågor. Programserien gick varje vecka, och det krävde säkert mycket redaktionellt tänk för varje utsänd minut. Kanske det var fler personer i redaktionen än antalet intresserade lyssnare. Detta talprogramformat förändrades radikalt när Lasse Lundeberg övertog produktionsansvaret, och gjorde en serie program för Företagarna inför valet 1982. Blandat med 1960-talets bästa uptempo-musik, och mellan låtarna och presentationerna av dessa, fälldes det in spotar med Christina Gisselbergs röst som talade om bland annat löntagarfonderna. Det är ovisst när programserien exakt startade. Det mesta tyder på att det gick igång redan efter trettondagshelgen, alltså i mitten av januari. Det är mer säkert när det slutade, och det var efter valet i september. Sannolikt fick dessa sändningar ytterst få lyssnare eftersom sändningstiden var mycket olycklig, måndagar kl. 18.

+ Företagarna, program #9 okänt datum i slutet av mars 1982 - programledare Lars Lundeberg - detta är den tidigaste inspelning som hittats i Lasse Lundebergs samling. Inspelningsdatum måndag 1982-0322, då flera avsnitt i serien spelades in.

+ Företagarna 1 juli 1982 - programledare Lars Lundeberg - Fyra 30-minutersprogram i rad. Det första blev sänt 1 juli och de andra tre de följande torsdagarna. Info-inläsaren är Christina Gisselberg (Solberg).

  Inspelningen här ovan ger de fyra första programmen som här lagts i rad efter varann, och alltså ger totalt två timmar. Lasse visar i sitt musikval även den goda smaken att spela en hel del låtar som nästan aldrig hörs i andra oldieprogram där man i de flesta fall fantasilöst väljer fram de oldies som redan tjatats för många gånger i andra oldieprogram. Man kan till och med påstå att Lasse i det avseendet här överträffar vad som vanligen brukade bjudas när oldies stod på menyn i program under SBCs namn. Lyssna och döm själv! Det första programmet i raden här ovan kanske inte är det allra bästa av de fyra - det blir ännu bättre sen.

  Dessa 30-minutersprogram sändes under julimånaden. Nya program tillkom sen varje vecka fram till valet i september. Ingen kan rimligen begära att Lasse med sin programserie, som dessutom hade sämsta möjliga sändningstider, skulle ge någon tydlig påverkan i valrörelsen, och efter valet i september återtog sossarna makten från borgarna. Ändå hade löntagarfonder varit en av valdebattens största tvistefrågor, och den främjade inte precis sossarnas valsiffror. Det borde ha varit lätt för borgarna att vinna poäng när de utmålade sig som frihetens fanbärare som stormade mot sossarnas förbud, tvång, skattebördor m.m. Men kanske det istället blev borgarnas mångåriga obeslutsamhet kring kärnkraften som mer än något annat påverkade slutresultatet på valdagen.

  Samma idé som gällt för programmen åt Företagarna skulle SAF Radio senare bygga vidare på, men det skulle ändå dröja nära fem år till innan SAF Radio blev verklighet.
  Den förändring som möjliggjorde att SAF-Radio kunde dras igång under 1986 fanns i den nya lagen, där "försöksverksamheten med närradion" avslutades och övergick i att närradion permanentades [Lag (1985:597) om ändring i närradiolagen (1982:459), prop. 1984/85:145, KrU 1984/85:22, rskr 1984/85:387].
  Det startade med ett telefonsamtal till Lasse runt månadsskiftet januari-februari 1986. Sture Eskilsson (bilden nedan) ställde frågan till Lasse om han ville arbeta med närradio åt SAF. Detta ledde fram till ett första möte hos SAF och Eskilsson på Blasieholmen. Detta skedde den 6 februari 1986, och även Nils Färnert - även han SAF - var med.
Sture Eskilsson stämmer bra in i vad man brukar mena med en "doldis", det vill säga en person som har kolossalt inflytande men ändå är okänd för flertalet. Det var han som mer än någon annan hade drivit SAFs kamp mot löntagarfonder och med hjälp av Gunnar Randholm bildade 4:e oktoberkommittén som satte hundratusentals medborgare på fötter i de "medborgartåg" som anordnades. Det var Eskilsson som 1980 satte Annifrid Lyngstad på gatureklamens jätteaffisher, och bredvid henne en slogan, SATSA PÅ DIG SJÄLV! Den gången sjöng Frida inte riktigt i takt med den tidens ideal och fick ta mycket skit för detta. Inte minst den gången när hon bad Mikael Wiehe att han skulle ge henne OK att göra en engelsk insjungning av hans låt Flickan och kråkan. Till detta tackade han nej, och som skäl angav han just det att att hon hade medverkat i SAF-kampanjen. I dagens Sverige, några decennier senare, skulle en sådan kampanj inte få någon att höja ögonbrynen, men det beror på Eskilssons framgångsrika kamp att omvandla opinionen i Sverige - både hos vanligt folk men också hos journalister och andra opinionsbildare i press, radio och TV. I det klimat som rådde i början av 1980-talet hyllades Wiehe för sin konsekvens och sin vägran att ge bort en av sina sånger till "moderat-Frida", men idag har vi ett helt annat Sverige, en helt annan uppfattning om rätt och fel, och det som Wiehe gjorde rätt då skulle i dagens Sverige bara väcka munterhet - på hans bekostnad.

  Eskilsson hade långt innan SAF Radio arbetat för att bygga upp ett nätverk av andra opinionsbildande verksamheter där de största var Näringslivets Ekonomifakta; Tankesmedjan Timbro och City Universitetet. Med SAF Radio ville Eskilsson och SAF öka trycket även i radiofrågan, men de uttryckte aldrig någon särskild inriktning, bara vagt om en programserie i typisk närradiostil. Lasse berättade lite om sin radioerfarenhet, och trodde att denna var känd redan eftersom de vänt sig just till honom. Efter Lasses berättelse kom det överraskade och överraskande svaret, Jamen du är ju som klippt och skuren för detta.
  Självklart var att SAF hade stora ekonomiska resurser att göra professionella program i full SR-stil - ifall det hade varit det de ville. Men deras önskemål var ändå ytterligt diffusa, och Lasse fick den fulla friheten att dra upp riktlinjerna. Lasse bestämde själv, planerade och började bygga verksamheten.
  Att korta punktsändningar inte var något bra sätt att nå en stor publik, det hade han några år tidigare fått erfara genom kortprogrammen för Företagarförbundet. Med korta sändningstider händer det lättare att publiken missar tiden, och korta sändningar är överhuvudtaget mindre värdefulla att passa för de flesta. För att lyckas få större uppmärksamhet var det viktigt att ha -l--å--n--g--a- sändningspass - minst tre timmar per dag, och med renodlat programmerad musik av ett slag som fångar den yngre publiken, som då visserligen, i Stockholm, redan var bortskämda med musikstationer och långa sändningspass från Disco 91, MRS m.fl. För att slå an var Lasse tvungen att förbättra idén, göra den ännu kraftigare, med ännu längre sändningspass, som i USA.

  I ett närradioprogram från Mälardalens Radiosällskap den 10 juni 1986 verifieras att Lasse Lundeberg söndagen den 8 juni hade startat med sändningar på Radio Sydväst 88,9 MHz i stereo under namnet Näringslivsradion från kl. 09-15 och att man också avser att sända på tisdagar+torsdagar kl 09-12. I MRS-programmet på tisdagen verifieras att sändning skedde denna tisdag, och musiken var blandad med "allt från dragspel till disco".

  Dessa första sändningar skedde från Lasse Lundebergs hemmatudio i hans bostad på Banergatan 48, och genom att Lasse därifrån hade HF-länk till sändaren. En studio var då under bygge hos Timbro på Birger Jarlsgatan. In till studiolokalen gick man via Riddargatan 10. Timbro var en trevlig arbetsmiljö, tyckte Lasse. Han kallade det en "think tank i ordets bästa betydelse. Där fanns intellektuella människor, där bollades tankar och idéer. Det är bland sådana, väldigt pålästa personer, med eget tänkande, man vill vara, och där var det tacksamt att utveckla radio."

  Lasses närmaste chef där var Mats Johansson, senare riksdagsledamot för moderaterna. Han var trevlig, och hans första spontana råd till Lasse var att SAF Radio, som medieföretag, borde skaffa prenumerationer av alla dagstidningar. Så var den första tanken hos en typisk tidningsmänniska. Men sådana detaljer fick vänta, nu gällde att få igång verksamheten.


+ SAF Näringslivsradio 01 - premiärsändningen med okänt datum. kassetten är märkt med just detta namn: "SAF Näringslivsradio 01", och Lasse säger i sändningen att detta är premiären. Musikurvalet är av typ "melodiradio" med äldre svensk musik.

  Namnet SAF Radio var Lasse till en början inte helt tillfreds med. I den vänsterpolitiska omgivning han i sitt tidigare yrkesliv så ofta befunnit sig sågs SAF som något ondskefullt. Å andra sidan var det viktigt att inte av rädsla skymma vem som var avsändaren, och genom det få på sig tjafs att man smyger sig på. Från början var det inte heller fastslaget vilken inriktning stationens program skulle ges. Det fanns, som tidigare redogjorts, även ideerna, och redaktionella resurserna till hands för att köra talradio, och då engagera SAF- och Timbrofolk. Antingen i P1-stil eller i amerikansk talkradio-stil. Och då vore SAF i namnet utmärkt.

  Det fick bli som det var med namnet. Senare kom tillfälliga tilläggs-namn, som "Topp 40" och "80-talets Melodiradio", men SAF Radio var Lasses namnidé. Med SAF Radio fanns en helt annan sak som stärkte namnet: Att SAF, kanske genom Nils Färnert, gett det officiella namnet SAF:s Näringslivsradio. Då kunde det kortas ner till SAF Radio.

  SAF Radio gick igång med de första sändningarna i maj 1986. Då bara med tre timmar per söndag, men expansionen gick snabbt, och redan i början av juni hade man även fått sändningstider på tisdagarna och torsdagarna kl. 9-12 och söndagstiden var utökad till 9-15 - totalt 12 timmar per vecka. Sändningarna gick via en HF-länk i stereo direkt till sändaren Radio Sydväst på 88,9 MHz, och man sände i stereo där och även på 91,6 MHz Botkyrka-Salem. Tyvärr har inga inspelningar sparats från denna första tid, men här är en inspelning från hösten samma år, där Lasse spelar hitlåtar i strikt format. På heltimmen spelas veckans power-play:

+ SAF Radio tisdag 26 augusti 1986 224kbps - Radio SAF - förkortad inspelning, inleds med "Företagarkvarten" inläst av Ulla Ekblad-Forsgren som här förkortad pågår i 6 ½ minut, sedan programledare Lasse Lundeberg, nedkortade låtar: Radio Sydväst 88,9 MHz.

+ SAF Radio torsdag 28 augusti 1986 224kbps - Radio SAF - förkortad inspelning som i 15 minuter ger övergångarna från kl 09 till 12. Programledare Lasse Lundeberg. ändare: Radio Sydväst 88,9 MHz.


+ SAF Radio söndag 19 oktober 1986 224kbps - Radio SAF - programledare Lasse Lundeberg. 1 timme 11 min. Sändare: Radio Sydväst 88,9 MHz.

+ SAF Radio söndag 19 oktober 1986 224kbps - Radio SAF - programledare Lasse Lundeberg. Här en aircheck som i korthet speglar tiden 09-15. Denna inspelning är 14 minuter lång. Sändare: Radio Sydväst 88,9 MHz.

  Hittills hade sändningarna mest varit för att experimentera sig fram till vad som fungerar för det radioformat Lasse ville utveckla för SAF Radio - eller som det kallas här: "SAF näringslivsradio". Ljudet är processat och låter som SBC, fast i stereo, och Lasse spelar musiken från vinylskivor. Jinglar och "infos" (SAF-propagandan) spelas däremot upp från carts (kassetter för radiostudio - läs mer om carts här). Senare skulle han gå över till att sända all musik överförd till carts, eftersom de gör deejay-jobbet enklare och kräver inga förberedelser (cueing) vid växling från en skiva till nästa. Med cartkassetterna r det bara att trycka in kassetten och musik/jinglar/infos startar exakt på tiondels sekunden, och det är ett betydligt mer robust förpackat format att hantera än skivor, oavsett om man jämför med vinyl eller CD. För övrigt, apropå CD, är utgivningen av sådana året 1986 ännu i uppförsbacke och vinyl är ännu det dominerande skivformatet, inte minst för de mer snabbrörliga hitlåtarna på singlar.

Här ses Lasse i SAF Radio-studion hos Timbro. Alla inventarierna är Lasses egna, bland annat trähyllorna som också syns på bilder från Lasses SBC-studio - de lär ska finnas kvar, allihop, till nytta i ett källarförråd. Datumvisaren över Lasses huvud klickar man framåt manuellt, dag för dag, den har följt med från SBC. Mixern som Lasse fingrar på med högerhanden är byggd av Tony Eckart. Kassettdäcken användes till Lasses gamla jingelkassettsamling och i de sällsynta fall då ljud togs från vanliga kassetter. På hyllplanet under kassettdäcken finns cartmaskiner (mono) köpta hos en musikaffär på Hornsgatan - senare köptes bättre cartmaskiner för stereo. Snart anskaffades även en ny enklare mixer med rattar, som kan ses på youtubefilmerna på annan plats på denna sida.

På det översta hyllplanet ses den HF-länk som användes för att distribuera programljudet till sändaren på 88,9 MHz (Radio Sydväst). HF-länken gav stereosignal, men det gick att slå ifrån multiplexsignalen så att det blev monosändning. Vid längre talinslag, kunde man alltså kontrollera detta direkt från denna apparat.
Till vänster om Lasse syns den hållare för papper, som satt på en rörlig arm, likt de man har för kontors/ bordslampor. Mikrofonen, en Sennheiser MD 421, sitter också på liknande arm. Nere till vänster skymtar den brandgula tejphållaren för bandtejp / skarvtejp. Lasse hade med sig sin egna ReVox A700 med inbyggd bandsax. Ännu på SAF Radios tid förekom behovet av att kunna spela rullband i sändningarna.
  Publiken som sökte sig till denna typ av radio hade även andra högtidsstunder. En var på onsdagar med Miss Funkyflyy hos SSM - och så Chic, som genomgående var riktigt bra. När nya sändaren på 95.3 MHz var invigd under senhösten/vinern 1986 blev det efter ett tag ny fart på studentradion med regelbundet återkommande nattsändningar. Och sen förstås även MRS nattsändningar - en gång per vecka, månad efter månad - med serien 'Discotek och DJ' som var ett så bra initiativ att det borde ha gjorts redan på SBC. Men utvecklingen går snabbt, och det ena på radiohimlen efterträds av något annat. SBC har nog nästan helt glömts av de flesta så här långt upp i 1980-talet.
  Lasse har själv läst in några av SAFs infos och spelar upp dessa från carts, men ljudet är ibland betydligt under den kvalité som carts brukade ge. Lasse kör ibland till och med några gamla SBC- jinglar, men lustigt nog finns ännu inga SAF Radio-jinglar - bara så kallade infos om fritt företagande, lägre skatter, fri radio.

+ 1987 torsdag 26 mars - Martin Loogna gör debut på SAF Radio denna förmiddag. Han skulle bli en trygg och säker deejay med tiden men här har han inte riktigt hittat sin stil. Inspelningen är scoopad och täcker i kortversion tiden 08-11. Sändning både på 88,9 och 95,3 MHz.

  Sommaren 1987 hade sändningstiden ökat så att man sände tre timmar alla vardagar i veckan, alltså totalt femton timmar:

+ 1987 tisdag 9 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11. Lasse hade en liten otursdag eftersom två av de tre sändarna låg nere, ur funktion. Enda sändaren som hördes var Radio Sydväst 88,9 MHz, men den sände bara mono. Den viktiga sändaren var den på 95,3 MHz eftersom den hördes bäst i Stockholm City, och framförallt: gav stereoljud. Lasse får telefonkontakt via en mobiltelefon av 1987 års modell, och han pratar med "televerkets representant" som heter vadå? Jo, MARTIN LOOGNA, som senare skulle bli en av SAF Radios bästa deejays. Han är just på väg över Västerbron till sändaren, och det visar sig att felet var lätt lagat, en säkring, och sen startade 95,3 MHz igen, och vi får rapport i programmet, och kan höra beviset att ljudet hörs verkligen i stereo.
När man klickar igång denna ljudlänk så hörs inspelningen uppdelad i tre delar. Den första delen återger ljudet från Radio Sydväst tills 95,3-sändaren går igång. Då startar nästa ljudfil som återger 95,3-sändarens ljud. Efter ett tag bryts dock SAF Radiosändningen där p.g.a. ett Landstingsmöte som sänds ut. Då startar ljudfil 3, och ljudet hörs igen från Radio Sydväst. Skiftningen mellan de tre filerna sker automatiskt, och i rätt turordning.

+ 1987 onsdag 10 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11 i scoopad, 34 minuter lång inspelning. I starten är det en mastodonthyllning till programledaren själv från vad som ibland låter som hans tvillingbror, men det är i själva verket "Andy Pandy" i en multi-jingel-show".

+ 1987 tisdag 16 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11. Ljudet är inte riktigt på topp i inledningen men bättrar sig, och det är en två timmar 56 minuter lång inspelning.

+ 1987 onsdag 17 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11 i en komplett tre timmar lång inspelning. Vid [20m23s] berättar Lasse att en ny SAF-Radio startar i Göteborg den 1a september med sändningar på 95 MHz vardagar mellan 12-16 . Sedan tidigare finns SAF-Radio i Malmö som sänder på vardagarna mellan kl 9-10.

+ 1987 torsdag 18 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11 i en komplett tre timmar lång inspelning. Inledningsmusiken lite märkligt vald för denna formaterade Top 40-station.

+ 1987 fredag 19 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11 i en komplett tre timmar lång inspelning. Midsommarafton. På fredagar sänder SAF-radio över två frekvenser för att vid kl 09.00 även kopplas in över 90.5 MHz.

+ 1987 onsdag 24 juni - Lasse Lundeberg kl 08-11 i en inspelning med nedkortad musik.

+ 1987 torsdag 25 juni - Lasse Lundeberg får försenad sändningsstart kl 08 på grund av annan förening som drar över tiden. Martin Loogna fortsätter fram till kl 11 i en inspelning med nedkortad musik.

+ 1987 fredag 26 juni - Lasse Lundeberg kl 08.01-11 - Startminuten fattas här men i övrigt är inspelningen komplett.

+ 1987 tisdag 30 juni - Lasse Lundeberg kl 08.00-10.51 i en inspelning som här avbryts på slutet på grund av bandslut.

+ 1987 fredag 30 oktober - Fredagseftermiddag på SAF Radio den 30 oktober 1987 med Lasse Lundeberg och som nyhetsuppläsare hör vi Ulrika Ström.

+ 1987 måndag 2 november - Lelle Wistrom deejay och nyheter.med Lasse Lundeberg. Radio Sydväst-sändaren. Scoopad.

  Från den 1 november 1987 utökades sändningstiderna ännu ett steg så att man varje vardag sände 9 timmar. Sommaren 1988 skedde ännu en utökning till 12 timmar per dag. Då hade Lasse med sitt produktionsbolag Program-ljud LCL tre anställda deejays som hade samma bakgrund som han. Genom de här programmen kom många unga stockholmare att förknippa SAF mindre med organisationens sura gubbar och mer med discomusik, frihet, tävlingar, fester och med radiopersonligheterna Jesse Wallin, Björn Mohr, Martin Loogna , Roffe Bogren med flera, och de tillkom i antal allt eftersom SAF Radios sändningstider ökade. I slutet av året 1987 var sändningstiderna uppdelade så här under dagen:
06 - 12 Martin Loogna
12 - 14 Roffe Bogren
14 - 18 Björn Mohr
  Lasse hade varit ensam DJ i början men ägnade sig nu mer åt bakgrundsarbetet. SAF Radio förfogade inte fullständigt över de tre sändarna under alla tolv timmarna per dag, utom på en av sändarna, Radio Västerort på 90,5 MHz från 06-18. På Radio Sydväst 88,9 sände man från 06.30-18, men den "bästa" sändaren, den i city på 95,3 MHz, hade man bara från 06 till 10.
  Från början av 1988 var SAF Radio något som fanns där hela tiden, DJs som i de flesta fall var snäppet bättre än Radio Stockholms men inte mycket mer. Lasse hade sakta fasat ut sig själv ur sändningarna, och de sände mest amerikansk musik men sällan några hits eller kommande hits. En del av de f.d. SBC-fansen hade sakta börjat föredra Music Radio Services - MRS på 91 MHz - som favoritstation. MRS bjöd på bättre ljud än SAF Radio, mer spännande musik och någorlunda hyfsade deejays.
  SAF Radio fortsatte som det gjort innan, och det märktes inte så mycket att Lasse hade slutat nästan helt att köra shower, Det är kanske å andra sidan ett bra betyg för Lasses insats: att han lyckades bygga något som blev så stabilt att det fungerade väl utan att han själv behövde vara med. Men ibland körde han ändå:

+ 1988 måndag 14 november 224kbps - Lasse Lundeberg, här "scoopad" (musik nedkortad). Infos av Carolina Norén och Michael B. Tretow.

+ 1988 måndag 14 november Lasse Lundeberg samma dag som ovan men i lite lugnare tempo kl.12-14, även här nedkortad musik.

+ 1988 torsdag 1 december Björn Mohr är i USA, så Lasse Lundeberg kör hans pass. Scoopad från en sändning som pågår från kl 13-18 och härmed avverkas på strax under 38 minuter.

+ 1988 fredag 2 december Lasse Lundeberg och senare Martin Loogna. Monoljud fram till 14:e minuten varefter ljudet kommer i full 224kbps, men även här nedkortad musik.

+ 1988 torsdag 29 december 224kbps - Martin Loogna, vid 22:a minuten klippt övergång men fortfarande Loogn i eftermiddagspass 14-18 här inspelad kl16.43-18. Alla infos har lästs in av Carolina Norén och Dag Laurell.

  Den här sidan om SAF Radio är inte alls i slutet, ännu, men här nedan följer redan nu avskedsprogrammet. När det gick i luften fanns för länge sedan all musik på carts - inga fysiska skivor spelas längre - och ljudet är tyvärr därefter; det svajar i musiken och djupbas och högre diskant är mycket dämpad av någon anledning. Bättre än så här lät inte SAF Radio i avslutningen. Den övre inspelningen här nedan startar strax före kl.14 och ger hur de lät i stereo, den undre ger fortsättningen fram till 18-blecket, och hur de lät i mono.

+ 1988 fredag 30 december 224kbps - I inledningen hörs slutet av det sista Shadow Stevens' American Top 40 som blev sänt på SAF Radio och sen berättar Lasse Lundeberg att han sålt SAF Radio till nya ägare - Martin Loogna bjuder på tårta, och Björn Mohr säger att detta är deras sista sändning på SAF Radio. och de tar farväl av lyssnarna - denna inspelning gjordes kl 13.54-15.43.

+ 1988 fredag 30 december - Björn Mohr och Lasse Lundeberg tar farväl av lyssnarna - tudelad inspelning kl 15.58-16.45 och efter en sekunds tystnad följer kl 17.15-18.00. Björn Mohr är deejay under hela inspelningen. Ungefär vid 17.30 kommer Lasse in och delar den sista sändningshalvtimmen med Björn.

  Lasse sålde alltså sitt verk SAF Radio, och säger i detta avskedsprogram att han inte vet vad han ska göra, men att de nya ägarna kommer att driva SAF Radio vidare. Mätningar gjorda i december 1988 visade att SAF Radio hade 129 000 lyssnare, ca 11% av radiolyssnarna i Stockholms-området. Antalet lyssnare hade då fördubblats sen föregående kvartal, då motsvarande mätning i augusti/september visade att SAF Radio hade 64 000 lyssnare, ca 5%.

  Lyssnare fördelat på åldersgrupper:
50-74år: 3% aug/sep, i december 5% -
30-49år: 3% aug/sep, i december 10% -
16-29år: 11% aug/sep, i december 21%


  Medverkan i SAF Radio under de första två och ett halvt åren:

Martin Rapp - reklaminslag
Rikard Bjällstrand - DJ och läst nyheter
Li Berg - sjungit på jinglar
Irene Lippow - talinslag
Ulrika Ström - DJ och nyheter
Björn Mohr - DJ
Dag Laurell - DJ och nyheter

Carolina Norén - jinglar och inslag
Martin Loogna - DJ och nyheter
Daniel Åkerman - DJ och nyheter
Kurt Kristenson - inslag
Mats Johansson - inslag och intervjuer
Bengt Karlson - intervjuer
Kent Grankvist - DJ
Lennart Stendahl - förekommit
Peter Borrossi - DJ och jinglar
Lelle Wirström - DJ
Andy Pandy/Andreas Hagen - DJ
Patrik Stenbacka - medverkan
Torkel Odéen - DJ
Lars Lundeberg - bossen
Gordon Nyström - DJ
Jesper Gross
Göran Lindemark - nyheter
Tony Eckart - lött i mixern
Marie-Louise Ödén - medver-
kade i den allra första sändningen

Lars Mossberg - råd och dåd

SAF Radio - fortsättningen från nyåret 1989

Christer Baldhagen, JKL Media
 

  Lasse Lundeberg petades, och uppdraget att driva SAF Radio övergick i händerna på Christer Baldhagen från lobbyinggruppen JKL, vilken grundades 1985 av Bo Jansson, Anders Kempe och Anders Lindberg - begynelsebokstäverna i deras efternamn gav byråns namn. JKL Media fanns med i bakgrunden redan i det skedet när Lasse på senvintern 1986 kontaktades om medverkan, och JKLs specialitet var och är strategisk kommunikation. Ett av de första långvariga uppdrag de fick var just att sätta radiofrågan i fokus, för SAF:s räkning. Det handlade om ett stort men hemligt antal miljoner via JKL Media, där Christer Baldhagen var VD. Det var hans uppdrag att driva SAF-stationerna i Stockholm och Göteborg till ett herravälde över sändningstiderna i närradion.

Här en intervju med Christer Baldhagen, gjord i januari 1989 av Rikard Bjällstrand - observera dock att Rikard här i själva verket intervjuar sin arbetsgivare eftersom Rikard jobbat och jobbade på SAF Radio.
  Christer har många års erfarenhet som kommunikationsdirektör i finansbranschen, Wasa Försäkring och Länsförsäkringar. Innan han blev konsult hos JKL var han tjänsteman hos Moderaterna. Han utsågs 2002 till Årets marknadsförare och 2014 var han konsult hos Nordic Public Affairs.
  Efter JKLs fulla övertagande vidareutvecklades SAF Radio till en ännu mer musikprofilerad station, där flödet bestod av musik, nyheter, trafik, väder, HF-reportage och SAF:s "infos". Lokal närvaro var viktig och det fanns många varianter på detta – intervjuer på stan, bilar med stationslogotypen, affischkampanjer, klisterdekaler, T-shirts, stora fester. Man hjälpte organisationer att sprida information i frågor som låg i linje med grundläggande marknadsliberala idéer och genomslaget kunde vara stort, som när en EU-förespråkande gratiskonsert anordnades i Kungsträdgården och lockade 40 000 personer.
 
  En som verkligen fick SAF Radio att lyfta var Björn Mohr:

+ 1989 onsdag 17 maj 224kbps - Björn Mohr i en 3 timmar 9 minuter lång inspelning - sändare Radio Västerort, som till skillnad mot tidigare sänder stereo på 90.5 MHz.
Niklas Ehring hörs i inledningen lämna över till Björn som tillfälligt kör hos SAF Radio, då en av den ordinarie personalen är frånvarande under en vecka.

Tiden i denna inspelning är uppdelad i sekvenser med kort tystnad i övergångarna, Inspelningen startar 13.59 och håller på till 17.34. Tiden är uppdelad i sekvenser: 13.59-14.46, 14.50-15.00, 15.09-15.47, 15.55-16.41, 16.47-17.34
  När inspelningen startar är klockan 13,59 varpå nyhetsinslaget som kommer är kort, 1 minut och 20 sekunder, och ligger i linje med mottot att "SAF Radio ska inte vara bäst på nyheter, men lyssnarna ska inte behöva byta kanal för att få nyheter". Björn Mohr är en god fortsättning på hur Lasse Lundeberg var i sina bästa stunder under SBC-tiden, vad gäller disciplinerade kör. Ljudet från mikrofon låter konstigare än någonsin, och ibland svajar musiken lika mycket som tidigare, beroende av cartsen.  Lyssnarna får ringa in på telefon 20 15 88 men hörs nästan aldrig live i sändningen - de blir inspelade och redigerade. Samtalet varade kanske en längre stund, men kortas ner för att passa in tajt i t.ex. ett låt-intro där man i förväg har tiondels sekund-koll på hur långt inslag samtalet ger, och hålla uppe tempot och det obrutna musikflödet. Inga tompratare, runda ord-kuppare eller "får man hälsa" släpps ut i etern, och det har sina fördelar. Möjligen riskerar stringensen att ge lite sterilt intryck, som om det inte är riktigt livesänt, fast det är det.
 

+ 1989 torsdagmorgon 1 juni Martin Loogna i ett morgonkör med start 07.30 med nyheter kl 08. En 30 minuter inspelning.

+ 1989 troligtvis september 224kbps - Martin Loogna i ett morgonkör med start 07.30 med nyheter kl 08. En 30 minuter inspelning från okänt datum.

  Indelning av ett sändningsdygn på SAF Radio | Indelning hos en sändningstimme på SAF Radio
4-timmarspass 06-10, 10-14 och 14-18 enligt amerikansk förebild. Det kom senare att kompletteras med tiden 00-06, varav 00-02 eller 00-03 ofta var bemannad, och då vanligtvis av Torkel Odéen. Resten av natten var det en CD-automat som spelade.

Varje heltimme sänds nyheter, uppläst av nyhetsrapportör

ca 1,5minut
Kvart över och kvart i sänds (talad) information från SAF ca 30 sekunder 2 ggr per timme
På halvtimmen sänds väderleksrapport, "talk over" av DJ ca 10 sekunder

+ 1989 tisdag 7 november 224kbps - Björn Mohr kör sitt 14-18-pass, här i en tudelad inspelning som omfattar kl 16.44-17.31 + 17.35-18.00. Sändare: Radio Sydväst 88,9 MHz.

  Framgången fortsätter. SAF Radios deejay Martin Loogna berättar i ett program hos Mälardalens radiosällskap den 2 januari 1990 om de radikala förändringar som tagits från och med nyåret. SAF Radio vill nå ännu fler lyssnare och ökar därför till 18 timmar varje vardag med start vid midnatt och fram genom hela dagarna till 18.00. Helst skulle man sända dygnet runt, men de enda lediga sändningstiderna var nattimmarna. Det har inte gjorts några lyssnarmätningar på en ganska lång tid, men på SAF Radio upplever man ändå att det går åt rätt håll med ökad respons hela tiden. Detta märks även genom att sändningstiden på 95.3 MHz efter kl 10.00 på vardagarna, då SAF Radio lämnade sändaren, hade med SAF Radios popularitet blivit eftertraktad av andra inom närradion. SAF Radio hade gjort försök att få fler timmar dagtid, men konkurrensen om tiderna hade hårdnat.
  Sändaren på 88,9 MHz har prioriterats bort av SAF Radio. Istället har man valt att satsa hårdare på de två frekvenserna 95.3 och 90.5 MHz. SAF Radios nisch för framgång är att nå de unga eftersom det inte finns så mycket annat för den ungdomliga publiken att lyssna på i Stockholm, och denna publik är ofta vakna ganska sent. Eller de många som arbetar, eller har svårt att sova. Man kommer även att försöka synas mer på stan under 1990 och försöka spegla vad som händer i Stockholm i form av reportage och jippon av olika slag.
  Nyhetsredaktionen har stärkts med ännu en nyhetsredaktör, Vivian Svedberg, som har ett närradioförflutet. Det blir dock ingen fast bemanning för nyheter på nätterna, men man bryter in om det kommer flash-telegram, viktiga telegram.
  Musikutbudet kommer att vara mer varierat och anpassat till tiden på dygnet, säger Martin. Vid midnatt kommer en välkänd röst att höras, Torkel "Bagarn" Odéen, som alltså sänder hela natten, men några timmar under natten kommer stationen att bemannas av automatik. Vid 05.30 börjar Martin Loogna med morgonpasset fram till 09.00, då Niklas Ehring – med radioerfarenhet från Blekinge och fd. DJ – kör fram till 12.00. Jonas Sandberg fortsätter sedan fram till 15.00 då en ny förmåga tar över, Jens Wallin, vars tidigaste karriär fanns även hos studentradion P4 i Lund, men framför allt blev han känd från TV SCANDINAVIAs Night Flight, där han var video jockey tillsammans med Sven Hallberg - ett smakprov på hur detta såg ut finns här:
 
Premiärsändningen för NIGHT FLIGHT över TV SCANDINAVIA den 2 april 1988
  Lasse Lundeberg återkom till SAF Radio, men som inhyrd deejay, och nu hade stationen modifierat namnet till SAF Radio City. Här är Lasse i sändning efter tolvslaget när 1991 just blivit det nya året och vi lämnat 1990 bakom oss, och några mycket glada lyssnare tas in live i sändningen:

+ 1991 tisdag 1 januari 224kbps - Lasse Lundeberg nattsänder live på årets första natt/morgon och önskar lyssnarna Ett Gott Nytt År!. Sändare: Radio Sydväst 88,9 MHz.

+ 1991 fredag 4 januari - Lasse Lundeberg startar nattsändning, natten mot fredag, eller fredagmorgon. Musiken är nedkortad till ett intet, nästan, men den har man ju hört förut, eller hur?

+ 1991 måndag 14 januari 224 kbps Dag Laurell påannonserar Lasse Lundebergs återkomst. Nedkortad musik.

 
 
  TV-reportaget här ovan, gjort av Staffan Dopping, visar interiörer och medarbetare från SAF Radio 1990. Dopping ifrågasätter skarpt samma koncept som SR och SVT egentligen varit först med: att "pytsa ut politisk propaganda", som Dopping kallar det. Dopping anmärker att SAF Radio har "den statliga närradion" att tacka för mycket, och visar med detta hur svårt vissa journalister har det med faktakollen. Interiörbilderna från SAF Radio är åtminstone roliga att se.
Vid 2:26 i reportaget sägs att "SAF Radio City har många lyssnare. Av ungdomar mellan 13-19 år lyssnar nästan 8 av 10 regelbundet på SAF Radio, och på eftermiddagarna är det 60 000 personer som lyssnar - samtidigt."
 
SAF Radio City i Stockholm, del 1
 
SAF Radio City i Stockholm, del 2
  I den inspelning som följer här nedan märks att stationen har förändrats. Man har till exempel gått ifrån nyhetssändningar varje heltimme, infört speciella remixer på vissa låtar tillgängliga enbart för SAF Radio City och man har stramat upp hur mycket inverkan DJn får ha på programmet. Även här är det Björn Mohr som hörs mitt i eftermiddagspasset 14-18 där inspelningen täcker tiden 15.54-16.40. Nu är ljudet bra, stabilt och klart. Möjligen har man nu lämnat de analoga svajiga cartsen (kassettbanden) gått över till ett datoriserat system med de små möjligheter datorer gav i året 1991. Musiken ligger på CD och informationsmaterialet är digitaliserat och allt styrs via dator. SAF Radio City ska ha vattenparty på Vilda Vanadis om några dagar, på onsdag kl 11-20.

+ 1991 fredag 14 juni 224kbps - Björn Mohr kör sitt 14-18-pass, här i en inspelning som omfattar kl 15.54-16.40. Sändare: Radio Sydväst 88,9 MHz.

+ 1991 fredag 3 juli Gordon Eriksson presenterar Sverige Topp 20 kl 12-15. Nedkortad musik.

+ 1992 fredag 3 februari Gordon Eriksson är radiokungen och hörs här från kl 14 till 18. Nedkortad musik.

 

+ 1992 nattsändning fredagmorgon 8 maj 224kbps - Niklas och Gordon nattsänder kl.00.02-02.00 via Radio Sydväst 88,9 MHz.

SAF Radio City har nattsändning med Niklas och Gordon som kör SAF Radio Metro Chart och säger runt kl 01.30 att de kör vinylskivor, alltså vad som då kallades twelve-inch eller maxisinglar. Det är därför det finns djup i basen och fin diskant. Och inget svajande i musiken, heller. Vid detta laget har sändningstiden ökat till hela 90 timmar/vecka må-fr, dvs 18 timmar per vardagsdygn.

+ 1992 nattsändning fredagmorgon 15 maj 224kbps - Niklas och Gordon nattsänder även denna fredagnatt/morgon kl.00.02-02.00. Sändare Radio Sydväst 88,9 MHz.

Niklas säger vid 1h34min att SAF Radio City har varannan stockholmare som lyssnare i åldersgruppen under 40 år.
 
SAF Radio City Metro Chart - 8 maj SAF Radio City Metro Chart - 15 maj

1

On a ragga tip
SL2

1

Magic flute
Base Cruncher
2
Rich are getting richer 4
Rebel MC 2
2
It's my pleasure My Friend Sam
3
My lovin, never gonna get it En Vogue
3
Strobe like honey Black Sheep
4
Magic flute Base Cruncher
4
Understand this groove Sound Factory
5
It's my pleasure My Friend Sam
5
Whatever you need M Doc
6
Do you want it right now Degrees of motion
6
Workout Frankie Knuckles
7
Workout Frankie Knuckles
7
Live and learn Joe Public
8
Roaring fast Quiet Boys
8
It's gonna be alright Alison Pryes
9
Jump Criss Cross
9
Roaring fast Quiet Boys
10
Big mouth Lemon Interrupt
10
Mr. Loverman Shabba Ranks
           

+ 1994 lördagen den 12 februari 224 kbps - Radio City direktsänder musikmix från Café Opera - i stereo - den 12 februari 1994. Inspelningen räcker i 1 tim 34 min

+ 1994 måndagen den 21 februari 224 kbps - Radio City direktsänder musikmix från Café Opera - i stereo - den 12 februari 1994. Inspelningen räcker i 1 tim 34 min

SAF Radio - succé även i Göteborg
  I Göteborg startade Patrik Itzel och Rolf Legerfors med produktionsbolaget Inner City Broadcasting "Radio City - SAF Näringslivsradio" med finansiering från SAF. Sändningarna gick igång i september 1987 men stationsanropet kortades till "Radio City". Senare byttes sändarfrekvensen och namnet till City 103, som snabbt växte till en stark konkurrent gentemot Radio Göteborg, vilket nog i första hand kan ha berott på att Göteborg - åtminstone på den tiden - sannolikt hade Sveriges tråkigaste och mest politiskt vänstrande lokalradio. City 103 öste ut musik, samtal med lyssnare, tävlingar och önskeprogram. Naturligtvis smög man även in infos från SAF. City 103 och Radio Göteborg sände på ungefär samma tider, 6 till 18, och hade ett argt konkurrensförhållande. I en av City 103-jinglarna kallade man sig Göteborgs privata lokalradio, vilket fick Radio Göteborg att reagera. De tyckte att City 103 inte kunde kalla sig "lokalradio" eftersom man sände i närradion. City 103 kontrade med att Radio Göteborg, å andra sidan, har så stort sändningsområde att "ni är ju inte lokal-, utan regional radio", och det var ju en sann invändning . Trots att City 103 hade sämre räckvidd, svagare sändare, snävare målgrupp, färre anställda och väsentligt mindre pengar än Radio Göteborg blev de två med tiden publikmässigt lika stora. Störst var lyssnarsiffrorna för gruppen 15–24-åringar där City hade ett dagligt lyssnande på 31 procent att jämföra med Radio Göteborgs 12 procent. City 103 hade som mest ett tiotal anställda. Namnet genomgick flera modifieringar. Liksom i Stockholm valdes namnet Radio City eller omvänt City Radio, och senare City 107. Se reklamfolder utgiven av City 103 i Göteborg

+ 1989 i november City 103 i Göteborg i en kassettradioinspelning som ger monoljud de första 45 minuterna, men sedan är det stereoljud. Sofia Källgren intervjuas inför sin turnépremiär som sker i hennes hemstad Göteborg.

+ SR-P1 om SAF Radio och City 103 i Göteborg cirka 1990-1991 inslag producerat av Maria Eriksson för Godmorgon Världen, om City 103 i Göteborg och om det förväntade avslutet för svenska monopolradion.

  SAF Radio i Stockholm genomgick flera förändringsfaser och namnbyten. Första ändringen gav den namnet SAF Radio City, och JKL sålde vidare till SBS Broadcasting Group (numera SBS Discovery Radio), som ändrade namnet till Radio City på den nya egna frekvensen 105,9 MHz. Senare när den privata kommersiella lokalradion öppnades 1993 drevs Radio City ifrån studiolokaler i Expressenhuset. Ett år senare lades dock Radio City ner på grund av dåliga lyssnarsiffror och ersattes den 1 april 2004 av The Voice, som fortfarande sänder på 105,9.

  Inte bara i Göteborg utan även i Skåne etablerade Inner City Broadcasting år 1990 ett SAF Radio City. Namnet ändrades två år senare till City Radio och sändningarna skedde vardagar mellan midnatt och kl. 18 på 102,6 MHz över sändaren i Staffanstorp, mellan Malmö och Lund. Övriga tider sände Staffanstorps föreningsradio på frekvensen. På fredagskvällar sände City Radio Groove Radio med Swedish Egil. City Radio i Skåne bytte 1993 namn till City 107 och sändningarna gick fortsättningsvis från Lund på 107 MHz.


Jesse Wallin
EXPRESSEN den 31 mars 2004:
RADIO CITY TACKAR FÖR SIG
I dag tystnar Radio City.
Den äldsta kommersiella radiostationen, som började som närradio.
- Det känns tråkigt och man är fylld av nostalgi, säger Jesse Wallin, som var kanalens största profil.
Det började med närradio, SAF Radio. Sedermera SAF Radio City, och till sist bara Radio City. De fanns i 18 år, men nu är det över - i dag tystnar stationen. Jesse Wallin var kanalens stora profil under glansdagarna. - Man är fylld med nostalgi och tänker tillbaka på alla roliga grejer man upplevt, både i etern och med kompisarna på stationen. Det var som ett helt liv ett tag, säger han.
Mix Megapol tar över
Han berättar att samma natt som de fick radioreklamtillstånd hade de fest på redaktionen, och precis när klockan slog tolv körde de ut en reklamjingel. - Då tyckte vi verkligen att vi var "on top of the world". En annan gång under Vattenfestivalen befann sig Jesse Wallin isolerad i en husvagn som hängde 25 meter upp i luften. - Folk fick komma och vinka till mig, och brandkåren fick hjälpa till. I stället för Radio City kommer Mix Megapol att sända från frekvensen 105,9 - händelsevis Jesse Wallins nuvarande arbetsplats.
 
SAF heter numera Svenskt Näringsliv
  Länkar till mer läsning om SAF Radio |  
På sin blogg berättar Lasse Lundeberg själv i fem avsnitt om hur han byggde upp SAF Radio och arbetade med projektet från början på 1986 till slutet på 1988, totalt cirka 35 månader. Första avsnittet

En ytterligare berättelse om SAF Radios fortsatta affärsmässiga utveckling och olika ägare finns hos
http://www.thomasnilsson.eu/mediemakt/?page_id=1002

 
Chic Disco 88/91 FMAK MRS Mälard... MRS Music Ra... SAF Radio SBC SSM Radio SUS
 
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com