-HEM - - SVENSKA RADIOARKIVET - -Epost: radioarkiv@gmail.com-   - Bli medlem i Radioarkivets senaste-    
 
- Närradions startsida- - - Chic- - - Disco 88/91 - - -FMAK- - -Mälardalens Radiosällskap- - -Music Radio Service- - -SAF Radio- - -SBC- - -SSM- - -Radio SUS- - - Lasse Lundebergs webblogg-  
--LSAF i Lund -   -Radio Nova i Vagnhärad -    
Mälardalens Radiosällskap
är en förening som ännu är aktiv men har upphört med de sändningar de i över tio år genomförde i närradion. Föreningens egentliga syfte är att samla DX-hobbyintresserade, alltså sådana som har intresse av att lyssna på avlägsna och "svårfångade" radiostationer.
Förkortningen DX kommer från telegrafins värld och betyder distans. En DX-are finner sitt lystmäte på AM- eller kortvågsbanden och gör i regel skriftliga noteringar om vad som kunnat uppfattas under noggrann lyssning, och skickar sen dessa noteringar till radiostationen ifråga. Ibland erhålles i retur från radiostationen ett "QSL-kort" som oftast är en vykorts-stor försändelse som bekräftar att den insända rapporten innehöll korrekta noteringar om vad som vid den noterade tiden blev utsänt från stationen. Att inneha en stor samling sådana QSL-kort från avlägsna och svårmottagna radiostationer är den stora belöningen i denna hobby, som i vissa avseenden liknar frimärkssamlarnas intresse för ovanliga och svårerövrade frimärken.
  DX-are sammanblandas ofta med radioamatörer, och visserligen brukar de senare ofta dessutom ha DX-intresse, men skillnaden består i att DX-are lyssnar enbart medan radioamatörer sänder radio.
  I närradiosändningarna angav Mälardalens Radiosällskap att de sände radioprogram om radio med inslag om radiostationer, om radiomediet, om radiolyssning som hobby. Ofta förkortades namnet "MRS" och man blev ibland felaktigt sammanblandade med det helt annorlunda MRS, som startade sina sändningar i oktober 1980 och ännu sänder på Spånga/Vällingby-sändaren 90,5 MHz.
  De första sändningarna från Mälardalens radiosällskap gick på Järvasändaren 91,1 MHz och ett första introduktionsprogram där gick i luften den 10 juni 1979.
Under juni och juli fortsatte sändningarna där, men det var sommarstiltje och man upplevde minimal respons på sändningarna, och i flera fall valde man att sända tidigare program i repris. Det förefaller också som om man i första halvan av augusti inte gjorde nya program alLennart Stendahl , eller om man sände repris på repris då. Redan i den första sändningen den 10 juni berättade programledaren Johan Kalm att man sannolikt skulle flytta från 91,1 MHz till innerstadens närradiosändare på 88 MHz, som hade en betydligt större publik. Denna flytt genomfördes också, och nypremiären skedde den 28 augusti, och under många år framåt sände man kl 21 på tisdagarna, men ofta genomfördes nattsändningar också på 88 MHz med ibland upp till 8 timmars sändningstid. Utöver detta utökades sändningstiden fr.o.m. den 4 januari 1986, då det blev premiär även för lördagssändningar kl. 13-13.30. Dessa lördagssändningar pågick hela 1986 till årets slut. Från starten på året 1987 infördes istället en förlängning till hel timme för tisdagssändningarna och man flyttade från sändaren på 88 MHz till den nya fräscha 95,3 MHz-sändaren som startades den 14 oktober 1986. Den senare erbjöd stereosändning som fördel, vilket var efterlängtat för många föreningar ända sedan närradions start 1979. MRS firade denna glada nyhet med att som första förening ut genomföra en nattsändning där, just när det nya året 1987 startade.
  Inspelningarna här nedan är hämtade från refbandskassetterna, alltså de som man av juridiken var tvingade att spela in, och dessa har digitaliserats med noggrann omsorg om exakt spaltvinkel på tonhuvudet, och en fräsch rengjord Nakamichi-spelare har använts. Ändå är ljudet ofta mycket dåligt, men programinnehållet är förstås det väsentliga.
  Mälardalens Radiosällskap är ännu aktivt men inte i närradion. Mer information finns här: http://hem.bredband.net/mrsdxing/index.htm
              Mälardalens Radiosällskap 1979                 FM 91.20 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

 

  Trion som hördes i de första programmen var Johan Kalm, Per Eriksson och Kjell Bävergren som alla varit medlemmar i MRS långt innan närradiosändningarna startade. Senare skulle sändningarna locka nya medlemmar, och bland dessa också några som skulle få stor betydelse för sändningarna. Mest aktiv blev Göran Lindemark, som gjorde sin första medverkan i ett program i mars 1980, och Lennart Stendahl, som hördes första gången i en sändning i februari 1983.

  Här till vänster ses kassetten med premiärsändningen, men eftersom de första programmen var bara 15 minuter långa rymdes det två program på varje sida, och den innehåller alltså totalt fyra program, denna C60-kassett.

  De två första programmen spelades in samma dag i juni 1979 i en lokal tillhörig Bagarmossens BK (Bagarmossens Baseball Klubb) där en kille vid namn Mikael (glömt efternamn) var den som fick figurera som tekniker. Dock blev de tre MRS-arna inte nöjda med resultatet vilket kanske mest berodde på bristande rutin och startnervositet hos alla involverade. Programmen blev ändå utsända, vilket skedde med hjälp av personliga kontakter ute vid Järvasändaren, men senare valdes möjligheten för de tre ansvariga att var och en istället knåpade ihop sina program själva, hemifrån, och vanan och de uppnådda resultaten blev allt bättre. Johan Kalm hade redan en linjemixer och var kanske den mest vane, men alla tre hade teknikintresse, och det gick hyggligt att sätta samman program.

Frekvensen på Järvasändaren var 91,2 MHz vilket senare ändrades till 91,1 MHz.

 

+ Premiär söndag 10 juni 1979 kl. 18.30 på Järva 91,2MHz Johan Kalm och Kjell Bävergren läste manus, och "Mikael" från Bagarmossens BK skötte all teknik i en lokal tillhörig Bagarmossens BK.

+ Söndag 17 juni 1979 Johan Kalm fortsätter om DX-lyssning, popradiostationer på mellanvåg såsom Radio Luxembourg, AFN, BBC Radio One m.fl. Kjell Bävergren. Andra programmet av två som producerades i Bagarmossens BKs lokal.

+ Söndag 24 juni 1979 repris av introduktionsprogrammet från 10 juni.

+ Söndag 1 juli 1979 Kjell Bävergren ger allmän information om föreningen.

+ Söndag 8 juli 1979 Program för detta datum fattas i arkivet. Eventuellt sändes föregående veckas program i repris.

+ Söndag 15 juli 1979 Kjell Bävergren med allmän information om DX-hobbyn - repris från den 1 juli

+ Söndag 22 juli 1979 Per Eriksson berättar om radio på Irland.

+ Söndag 29 juli 1979 har inte digitaliserats hos Radioarkivet, inhämtat från extern källa då originalband saknas. Per Eriksson om radio i USA.

 
  Man anordnade en liten studiohörna som byggdes upp i klubblokalen på Konsolvägen 3 i Hökarängen - klicka på valfri bild om du vill få den större:

Per Eriksson i den med äggkartonger akustikdämpade vrån i klubblokalen. Johan Kalms ryggtavla ses i bilden till höger, och när den bilden togs hade man även klätt vänsterväggen med äggkartonger,.Då hade man även bytt till en annan mikrofon, som framgår av bilden.

  Apparatutrustningen bestod av en Garrard SP 25 skivspelare, ett Akai CS-34 kassettdäck, två småmixrar och en Tandbergmikrofon som riggades upp. Alla apparater var utlånade från Kjell Bävergren. Den bärbara var en National Panasonic kassettspelare inköpt för 485:- i en butik på Kungsgatan i Stockholm, och den användes för intervjuinspelningar, jinglar och påannonser, programinslag, radionspelningar etc. Dessutom användes den inbyggda ALC (automatic level control) som visade sig jobba med regleringen av ljudnivåerna på ett begligt sätt, och detta utnyttjades även som "kompressor" vid programinspelningarna. Kassettdäcket användes för att göra programinspelningen på, och sedan lämnades de färdiga programmen till MRS-medlemmen NiLennart Stendahl Jacobsson, som hade kontakter med närradiofolket kring Järvasändaren 91,1 MHz, och därifrån sändes programmen fram till den 28 augusti. Då bytte man till att sända på 88 MHz, och detta skedde genom att lämna färdiginspelade programband till Studio Svea på Hornsgatan. Då frångicks även det där att spela in programmen på kassett, föreningen köpte först in en begagnad Uher Royal Stereo De Luxe, som var en tre-huvuds rullbandspelare med många finesser. Det uppstod dock någon defekt på denna, och för att få fram en snabb lösning skänkte Kjell Bävergren en Tandberg rullbandspelare modell 15 som var mer driftsäker. Kjell skänkte även ytterligare ett Garrard SP25 grammofonverk, och bägge var tillfixade med en extra strömbrytare för respektive motor, så att en hygglig snabbstartfunktion uppnåddes.

  Man hade två småmixers stående bredvid varandra. Den ena, i grå låda, var byggd av Johan Kalm, men denna hade bara ingångar för linjenivå. För att kunna köra grammofonverken och mikrofonen kompletterades den första mixern med en som var av märket Josty Kit som hade två RIAA-ingångar, och två mikrofoningångar.

  Efter den 29 juli och en månad framåt saknas inspelningar, och det saknas information om aktiviteter under denna tid. Kanske gjordes inga nya program under denna period i sommarstiltjet i väntan på att börja sända mer på allvar på den större sändaren på 88 MHz, och detta förverkligades också...
 
              Mälardalens Radiosällskap 1979                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 


Bilden visar Johan Kalm vid programinspelning på rullband hemma hos Kjell Bävergren inför nypremiären på 88 MHz som kom att ske tisdagen den 28 augusti 1979. Framför sig har han en Tandberg rullbandspelare och ett Akai kassettdäck och vid vänsterhanden en liten mixer som förefaller att vara batteridriven från ett 9V-batteri modell större (syns också). På Johans vänstra sida skymtar ett litet hörn av den ena skivspelaren (Garrard SP25) och till höger om Tandbergaren står en bärbar National Panasonic kassettspelare. Uppe på hyllan närmast kameran står Garrardskivspelare Nr. 2.
   
  Med nypremiär tisdagen den 28 augusti 1979 bytte man frekvens för att i fortsättningen finnas på citysändaren 88 MHz på tisdagkvällar kl.21.
Sändningarna genomfördes genom att man lämnade in färdiginspelade band till Studio Svea på Hornsgatan 54, invid Mariatorget. Studion fanns hos vad som då var Nordens största annonsbyrå, ägd av KF. Där fanns ett särskilt rum med fyra bandspelare som styrdes via en kombination av fyra timers som syns monterade på väggtavlan. Start-cue kom via ULOn, och den startade uppspelning från den bandspelare som just då var strömsatt av sin timer. För teknikern på Svea gällde det då att rätt program fanns förberett på rätt bandspelare. Härifrån sände många olika föreningar via förinspelade band. Förutom MRS sände Studio Svea även ut programband som lämnades in av Narconon, Korpen, Afasiförbundet, Samkristen närradio, KDS, Företagarnas riksförbund med flera.

+ Premiär på 88 MHz tisdag 28 augusti 1979 Johan Kalm sänder ett inledningsprogram som består mest av musik.

+ Tisdag 4 september 1979 Johan Kalm och Per Eriksson berättar om DX-lyssning. Tekniker Kjell Bävergren.

+ Tisdag 11 september 1979 Kjell Bävergren berättar om grunderna för DX-lyssning.

+ Tisdag 18 september 1979 Johan Kalm om offshore-radio-stationer, bl.a. om Radio Caroline. Per Eriksson om DX-ing, Voice of Iran, Radio Moskva, Voice of America och om riksförbundet DX-alliansen.

+ Tisdag 25 september 1979 Fortsättningsprogram för ovanstående. Per Eriksson om DX-ing med ljudillustrationer för Deutschlandfunk i Köln i Tyska Förbundsrepubliken (Västtyskland). Därnäst ljud från Polens Radios sändning på svenska. Johan Kalm fortsätter sin berättelse från förra veckan om offshore radio.

+ Tisdag 2 oktober 1979 Kjell Bävergren och Per Eriksson om en DX-utställning på Mariebergsgården, Kungsholmen. Kjell berättar om radiovågornas utbredning, om solfläckar m.m. Troligtvis det första programmet som åstadkoms i klubblokalens studiosmatt.

+ Tisdag 9 oktober 1979 Johan Kalm berättar om svenska mästerskapstävlingen i DX-ing, DX-SM, och om hur klubbmedlermmarna brukar samlas ute på Gålö för att därifrån få mer störningsfri mottagning av avlägsna radiostationer. Claes W. Englund presenterar tre små DX-juniorer i sändningen och de får berätta hur de upplever hobbyn.

+ Tisdag 16 oktober 1979 Johan Kalm är tekniker och Per Eriksson sköter snacket och ger ljudexempel på irländska landpirater, bland annat Radio Dublin.

+ Tisdag 23 oktober 1979 Claes W. Englund berättar om bulgarisk radio efter en resa till detta isolerade östblocksland.

+ Tisdag 30 oktober 1979 Johan Kalm och Per Eriksson tar upp några brevfrågor från lyssnare, bl.a. om lämpliga radiomottagare för DX-ing.

+ Tisdag 6 november 1979 Johan Kalm och Per Eriksson berättar om radiokonferensen i Geneve om hur radiofrekvenser ska fördelas. Även ämnet om latinamerikansk radio.

+ Tisdag 13 november 1979 Per Eriksson och Kjell Bävergren i studion, och de berättar om engelsk radio. Johan Kalm sköter tekniken.

+ Tisdag 20 november 1979 Per Eriksson gör en jämförelse mellan Radio Stockholm och Radio City i England.

+ Tisdag 27 november 1979 sändes en repris från programmet den 20 november

+ Tisdag 4 december 1979 Om DX-tillbehör och lyssnarträffar.

+ Tisdag 11 december 1979 Johan Kalm och Per Eriksson med intervjuer från årsmötet på Gålö

+ Tisdag 18 december 1979 Per Eriksson om TV-DX-ing och Nordsat och Radio Caroline.

+ Tisdag 25 december 1979 Per Eriksson om Vatikanradion.

              Mälardalens Radiosällskap 1980                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

+ Tisdag 1 januari 1980 Kjell Bävergren med musikhälsningar m.m.

+ Tisdag 8 januari 1980 Johan Kalm lyssnarbrev bl.a. ett från Göran Lindemark

+ Tisdag 15 januari 1980 Per Eriksson berättar om radio i Spanien och spelar upp en kassett från Göran Lindemark.

+ Tisdag 22 januari 1980 Johan Kalm och Kjell Bävergren pratar om musikstationer.

+ Tisdag 29 januari 1980 Per Eriksson och Göran Lindemark om Radio Granada.

+ Tisdag 5 februuari 1980 Johan Kalm berättar bland annat om Järvasändaren som i starten fanns på 91,2 MHz men frekvensändrades senare till 91,1, där den ännu finns. Vid frekvensändringen höjdes dessutom effekten från ynka 1 watt vid starten till det lite bättre 10 watt. Den här effekthöjningen skedde dessutom efter påtryckningar från Radio Motors Hans Engström. Johan berättar vidare om att Arkivet för Ljud och Bild - ALB - ska organiseras under Kungliga Biblioteket, men denna förändring kom att dröja nästan 30 år - året 2001 ändrades namnet till Statens ljud- och bildarkiv, som sedan 2009 utgör Avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga biblioteket. Det dröjde alltså till 2009 innan det förverkligades, det som var en nyhet i MRS 1980. I övrigt lyssnarbrev.

+ Tisdag 12 fenbruari 1980 Per Eriksson om radio i USA.

+ Tisdag 19 februari 1980 Johan Kalm om Radio Caroline del 1.

+ Tisdag 26 februari 1980 Johan Kalm om Radio Caroline del 2.

+ Tisdag 4 mars 1980 Per Eriksson inleder och Göran Lindemark berättar sedan om radio på Gibraltarhalvön och om bl.a. BFBS UK.

+ Tisdag 11 mars 1980 Denna digitalisering är ej gjord av Radioarkivet p.g.a. att kassetten saknas. Per Eriksson om radio på Cypern.

+ Tisdag 18 mars 1980 Kjell Bävergren om Radio Luxembourg som firar 50 årsjubileum - del 1.

+ Tisdag 25 mars 1980 Per Eriksson och Göran Lindemark gör intervjuer av folk kring SR-s studio som finns under sportlovet på Tekniska museet.

+ Tisdag 1 april 1980 Kjell Bävergren med avsnitt 2 om Radio Luxembourg som firar 50 årsjubileum.

+ Tisdag 8 april 1980 Johan Kalm om SM i DX-ing, Radio Caroline, radio i Norge.

+ Tisdag 15 april 1980 Per Eriksson och Johan Kalm om svenska mellanvågsstationer, engelska stationer, MRSM.

+ Tisdag 22 april 1980 Per Eriksson och Johan Kalm om radio i Kina, Afghanistan, Dubai och Kuwait.

+ Tisdag 29 april 1980 Göran Lindemark om Radio Madrid.

+ Tisdag 6 maj 1980 Per Eriksson om USA-radio.

+ Tisdag 13 maj 1980 Per Eriksson med avsnitt 2 i serien om USA-radio. Ikväll om stationer som sänder countrymusik.

  Nattsändning söndagnatt / morgon den 18 maj 1980 kl.00.00-08.00
Studion är på Odengatan 104, och där finns bland andra Johan Kalm, Göran Lindemark och Per Eriksson. De sex ljudfilerna återger respektive kassett med A-sida och B-sida och därför blir det någon sekunds tystnad efter 45 minuter vid sidvändningen. Detta gäller dock inte ljudfil Nr.1, som bara är 37 minuter - den kassetten var oinspelad på B-sidan. .
Här är några bilder från nattsändningen den 18 maj 1980 i den legendomsusade studion på Odengatan 104. Johan Kalm står här vid en extra mixer bortom huvudmixern och Kjell Bävergren sitter vid huvudmixern - Se respektive bild uppförstorad genom att klicka på den.
Kjell Bävergren ur annan vinkel
Kjell Bävergren, Per Eriksson, Torkel "Bagarn" Odéen och med armar i kors Lars Skoglund.
   

+ Tisdag 20 maj 1980 Per Eriksson i avsnitt 3 i serien om USA-radio. stationer som sänder Rock music.

+ Tisdag 27 maj 1980 Per Eriksson i avsnitt 4 i serien om USA-radio. Disco-stationer.

+ Tisdag 3 juni 1980 Ej digitaliserad av Radioarkivet då kassett saknas. George Wood (repris från den 29 juli)

+ Tisdag 10 juni 1980 Ej digitaliserad av Radioarkivet då kassett saknas. Ettårsjubileum för MRS i närradion. STIM-avgifter, DX-guiden slut.

+ Tisdag 17 juni 1980 Radio Caroline, offshore radio m.m.

  Nattsändning söndagnatt/morgon 22 juni 1980 kl.00.00-08.00 
Studion är på Gotlandsgatan 64. Medverkande bland andra Johan Kalm, Göran Lindemark och Per Eriksson. Ljudfilen återger respektive kassett med A-sida och B-sida och därför blir det någon sekunds tystnad efter varje 45 minuter vid sidvändningen. Detta gäller inte ljudfil Nr.1, som bara är 37 minuter .

+ Tisdag 24 juni 1980 Per Eriksson Ecos del Combeima, AFN Berlin, Caroline, KMEL.

+ Tisdag 1 juli 1980 Göran Lindemark ger ett sammandrag från nattsändning den 18 maj.

+ Tisdag 8 juli 1980 Göran Lindemark ger ett sammandrag från nattsändningen den 22 juni.

+ Tisdag 15 juli 1980 sändes en repris från programmet den 8 juli.

+ Tisdag 22 juli 1980 Radio i London, Nisse Jacobsson. Ej digitaliserad av Radioarkivet.

+ Tisdag 29 juli 1980 Göran Lindemark intervjuar George Wood om Sweden Calling DX-ers.

+ Tisdag 5 augusti 1980 sändes en repris från programmet den 29 juli

+ Tisdag 12 augusti 1980 Johan Kalm med lyssnarbrev, stationer som sänder popmusik, mellanvågsbandet.

+ Tisdag 19 augusti 1980 Johan Kalm med lyssnarbrev, stationer som sänder popmusik, mellanvågsbandet genom...

+ Tisdag 26 augusti 1980 Johan Kalm om MRS första sändningsår.

+ Tisdag 2 september 1980 Göran Lindemark intervjuar George Wood del 3.

+ Tisdag 9 september 1980 sändes en repris från programmet den 1980-08-19

+ Tisdag 16 september 1980 Per Eriksson om kortvågslyssning Radio Polonia, svensksändare m.m.

+ Tisdag 23 september 1980 Kjell Bävergren om italiensk radio.

+ Tisdag 30 september 1980 Göran Lindemark om Radio Northsea Internationál, RNI, del 1.

+ Tisdag 7 oktober 1980 Del 2 av Göran Lindemarks serie om Radio Northsea Internationál.

+ Tisdag 14 oktober 1980 Per Eriksson om Västindien.

+ Tisdag 21 oktober 1980 Per Eriksson om radio på Irland - reprissänds 801104

+ Tisdag 28 oktober 1980 om FM-pirater med band från lyssnare. Bland annat Frasses Radiostation.

+ Tisdag 4 november 1980 sändes en repris från programmet den 21 oktober

+ Tisdag 11 november 1980 Okänt om sändning skedde, inspelningen fattas, kassett ej hittad ännu.

+ Tisdag 18 november 1980 Johan Kalm besvarar lyssnarbrev, FM-pirater, SM i DX-ing.

+ Tisdag 25 november 1980 Johan Kalm lyssnarbrev, mellanvågslyssning, närradio, NA-inspelningar.

+ Tisdag 2 december 1980 Göran Lindemark om Radio Northsea Internationál - RNI, del 3

+ Tisdag 9 december 1980 Johan Kalm om radio, NA-inspelningar.

+ Tisdag 16 december 1980 Göran Lindemark om WNBC New York, del 1.

+ Tisdag 23 december 1980 Göran Lindemark om WNBC New York, del 2.

+ Tisdag 30 december 1980 Okänt om sändning skedde, inspelningen fattas, kassett ej hittad ännu.

Johan Kalm är tekniker under nattsändningen från Gotlandsgatan 64 den 22 juni
              Mälardalens Radiosällskap 1981                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

Göran Lindemark på USA-resa. Här är hans reportage från olika radiostationer han besökte. Programmen är från januari 1981 men är odaterade.

+ WAMU-FM 88,5 MHz - National Public Radio, Washington, D.C. Reportaget är uppdelat i två delar, och avsnitt 2 startar automatiskt när avsnitt 1 spelat klart. Vill du manuellt starta avsnitt två klicka här

+ WYBC-FM 94.3 MHz - New Haven, Connecticut Community, Washington, D.C. Reportaget är uppdelat i två delar, och avsnitt 2 startar automatiskt när avsnitt 1 spelat klart. Vill du manuellt starta avsnitt två klicka här
+ VOICE OF AMERICA i Washington, D.C. Reportaget är uppdelat i två delar, och avsnitt 2 startar automatiskt när avsnitt 1 spelat klart. Vill du manuellt starta avsnitt två klicka här
+ WYNY FM 97,1 MHz - a New York NBC station. Detta reportage är till skillnad mot de här ovanför endast i en del.
 

+ Tisdag 6 januari 1981 inspelningen fattas, kassett ej hittad - eventuellt sändningsuppehåll detta datum.

+ Tisdag 13 januari 1981 Johan Kalm besvarar lyssnarfrågor om bland annat radio i Österrike, Blue Danube Radio.

+ Tisdag 20 januari 1981 reprissändning av programmet den 13 januari

+ Tisdag 27 januari 1981 Göran Lindemark om amerikansk National Public Radio - WBAI som sänder utan reklam men finansieras genom lyssnarnas bidrag.

+ Tisdag 3 februari 1981 Del 2 av serien om amerikansk radio och WBAI som startade 27 januari. Programinledning fattas. Göran Lindemark.

+ Tisdag 10 februari 1981 Anders Klemets berättar om FM-pirater, bl.a. Dirty Looks och TB Airmixers. Dåligt ljud.

+ Tisdag 17 februari 1981 Johan Kalm med lyssnarfrågor och om radio i Idaho, blev sänt i repris den 24 februari och den 3 mars.

+ Tisdag 24 februari 1981 sändes en repris från programmet den 17 februari.

+ Tisdag 3 mars 1981 andra reprisen av programmet från den 17 februari.

+ Tisdag 10 mars 1981 Johan Kalm berättar om DX-ing och om Radio Caroline

+ Tisdag 17 mars 1981 Johan Kalm berättar om mottagare och antenner för DX-lyssning. Programmet blev sänt i repris den 24 mars och den 7 april.

+ Tisdag 24 mars 1981 reprissändning nr.1 av 2 av programmet från den 17 mars

+ Tisdag 31 mars 1981 Johan Kalm berättar om DX-ing.

+ Tisdag 7 april 1981 reprissändning nr.2 av programmet från den 17 mars

+ Tisdag 14 april 1981 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 21 april 1981 Johan Kalm om Radio Caroline

+ Tisdag 28 april 1981 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 5 maj 1981 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 12 maj 1981 Johan Kalm om närradiokommitténs betänkande och om partiledarnas åsikter beträffande närradions framtid. Capital Radio med Kenny Everett presenteras.

+ Tisdag 19 maj 1981 saknas inspelning okänt programinnehåll. Troligen sändes föregående veckas program i repris. Fram till hit hade alla MRS-program sänts ut på 88 MHz genom förinspelade band som lämnades in till Studio SVEA på Hornsgatan 54.

+ Tisdag 26 maj 1981 Den första sändningen från NKIF-studion som inretts i ett skyddsrum i källaren på Sankt Eriksgatan 100. Kjell Bävergren, Johan Kalm och Göran Lindemark sänder live och är lite ovana vid manövrerna i den nya studion och den nya situationen. de berättar om AM-nedläggning och om SM i DX-ing. Tidningsklipp. FM-pirater.

+ Tisdag 2 juni 1981 Kjell Bävergren, Per Eriksson, Göran Lindemark och Johan Kalm berättar om det av MRS och Skalans DX-klubb nyligen anordnade "SM i DX-ing och om den kommande nattsändningen "6 Juni, nu natten mellan Fredag och lördag".

Nattsändning lördagnatt / morgon den 6 juni 1981 kl.00.00-06.00   Endast denna 4 tim 17 minuter långa inspelning finns bevarad.

+ Tisdag 9 juni 1981 Kjell Bävergren och Per Eriksson om FM-DX-ing, radiomässa i Köln, Deutschlandfunk, Sigvard Andersson intervjuas om FM-DX. Deutschlandfunks Håkan Holmlund intervjuas.

+ Tisdag 16 juni 1981 - det var ingen sändning från MRS denna tisdag. Hur vet vi det? Jo, i
Nattsändning från Radio 88/NKIF torsdagen den 18 juni 1981

säger Platon [02m35s]:
" Ja, det är torsdag, den [] 18 juni, ja, det här är alltså radio 88 NKIF som sänder över närradion och vi sänder numer över studio 6, vi har alltså bytt studionummer, och det innebar en hel del problem för Mälardalens radiosällskap i tisdags, de sänder ju tisdagar 2100 och de kom inte ut förra tisdagen beroende på att vi bytt ULO-nummer. Men de kommer ut nästa tisdag plus att dom kommer att ha nattsändning, från söndag klockan 2400 till måndag klockan 6 på morgonen."
Huruvida denna sistnämnda nattsändning blev verklighet har inte framkommit, dock.

  Nattsändning lördagnatt / morgon den 22 juni 1981 kl.00.00-06.00   En för-avisering om denna nattsändning finns i tisdagssändningen den 9 juni, och efteråt i tisdagssändningen den 23 juni nämner man "nattsändningen natten till måndag" men ingen inspelning finns bevarad av nattsändningen.

+ Tisdag 23 juni 1981 om Vatikanradion, Lars Roth, RNI.

+ Tisdag 30 juni 1981 "Nu eller aldrig!" för i morgon börjar ett nytt, mycket dyrare avtal med STIM. Därför spelar Johan Kalm i kvällens direktsändning extra mycket musik. Johan berättar också om bråket som uppstått efter FUG:s reklamnatt i den gångna helgen då förbjuden kommersiell reklasm sändes ut i närradion, och det har uppstått mycket rabalder efteråt. Johan tar upp och besvarar några lyssnarfrågor om DX-ing och spelar upp band med radioinspelningar som skickats in från två olika lyssnare. Även en inspelning av hur Radio Caroline lät en gång i tiden innan MV Mi Amigo sjönk.

+ Tisdag 7 juli 1981 Göran Lindemark ger lyssnartips ur senaste numret av QRG-bulletinen (släppt 29/6) där det står om SM i DX-ing, om QSL-kuppen och om olika hörbarheter på frekvensbanden. Om Voice of Peace.

+ Tisdag 14 juli 1981 Kjell Bävergren, Per Eriksson och Göran Lindemark om klubben och DX-intresse.

+ Tisdag 21 juli 1981 Johan Kalm om antenner, mottagare och DX-ing. WKTU.

+ Tisdag 28 juli 1981 - saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 4 augusti 1981 Johan Kalm, Per Eriksson, Göran Lindemark. Håkan Holmlund om Sveriges Radios utlandsprogram. Om Deutschlandfunk.

+ Tisdag 11 augusti 1981 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 18 augusti 1981 Per Eriksson, Johan Kalm om utlandsradio och mottagare. Roland Nogell om R390. Närradioremisser.

+ Tisdag 25 augusti 1981 Kassetten som är märkt med detta datum är helt tyst, oinspelad.

+ Tisdag 1 september 1981 Johan Kalm och Göran Lindemark om radio i Schweiz och Anders Klemets om FM-pirater.

+ Tisdag 8 september 1981 Johan Kalm och Kjell Bävergren i studion. De startar ett kortprogram (10 minuter) med Per Eriksson som berättar om DX-hobbyn. Rykten om Radio Carolines återkomst, skulle ha startat 1 september, men har inte kommit igång, väntas komma igång 20 september. S-partiet hade förannonserat om en nattsändning där de skulle uttrycka sina åsikter om närradion, men de ville ha närradion i SRs lokalradios regi. Puffar om nattsändningen den 25 oktober. Kjell spelar Radio Nordjingel. Johan skojar med Radio Klara i avslutet.

+ Tisdag 15 september 1981 Johan Kalm och Kjell Bävergren om Västindien och Deutschlandfunk. Närradions framtid och en Radio Nord-jingel.

+ Tisdag 22 september 1981 Per Eriksson, Johan Kalm och Bengt Tärnbäck om DX-ing och jinglar. MRS på Deutschlandfunk. Jan Volski på Radio Polonia.

+ Tisdag 29 september 1981 Per Eriksson och Kjell Bävergren intervju med Jan Volski på Radio Polonia.

+ Tisdag 6 oktober 1981 Egyptens president 1970–1981, Anvar Sadat mördad, och Per Eriksson och Göran Lindemark försöker i direktsändning återge BBCs nyhetssändning kl.21 på kortvåg, men just i stunden hördes sändningen inget bra, eller nästan inget alLennart Stendahl . Johan Kalm i kontrollrummet räddar situationen med en skiva. Göran Lindemark har besökt lokalradion i Skövde, kallad "Skövde bonnaradio", och berättar om detta och jämför med ett besök han gjort på Radio Stockholm. Göran har även gjort repövning och berättar, förkylt hostande efter kalla nätter i tält, från detta.

+ Tisdag 13 oktober 1981 Per Eriksson, Johan Kalm och Göran Lindemark med en inspelning hur det lät om BBC och rapporteringen efter mordet på Egyptens president Anvar Sadat föregående tisdag. Göran spelar upp en dagsfärsk inspelning av Voice of Americas nyheter om valet av ny president i Egypten efter mordet på Sadat och anger att en Hosni Mubarak är trolig vinnare i valet.

+ Tisdag 20 oktober 1981 sändningen uteblev på grund av tekniska fel vid NKIF-studion.

  Nattsändning söndagnatt / morgon den 25 oktober 1981 kl.00.00-06.00
Vid inspelningens start hörs Janne Eriksson på FMAK avsluta sin lördagkvällssändning på FMAK, därefer följer vid 00-slaget en 6 timmar lång MRS-nattsändning 00.00-06.00. Studion är på Sankt Eriksgatan 100, och där finns bland andra Johan Kalm, Göran Lindemark och Per Eriksson. De fyra ljudfilerna återger respektive kassett med A-sida och B-sida och därför blir det någon sekunds tystnad var 45e minut vid sidvändningen.

+ Tisdag 27 oktober 1981 DX-expeditioner och klubbmöten.

+ Tisdag 3 november 1981 Per Eriksson, Göran Lindemark och Kjell Bävergren om Radio Riga m.m.

+ Tisdag 10 november 1981 Per Eriksson, Stefan Karlsson och Göran Lindemark om hur man tävlar i DX-ing i Nordiska mästerskapen.

+ Tisdag 17 november 1981 Per Eriksson, Kjell Bävergren och Göran Lindemark presenterar den nyblivne medlemmen Anders Thyrell och berättar om QRG-bulletinen och om årsmöte och klubben. Göran berättar att ekonomin är god, och tre nya nattsändningar är inbokade, 7 februari, 18 april och 20 juni 1982. Per presenterar en låt med Human League.

+ Tisdag 24 november 1981 Efter en besvärlig programstart hörs Kjell Bävergren till slut på telefon, undrar vem som vann DX-almanackan i tävlingen? Göran redogör, och berättar om kommande tävlingar med radioanknytning. Eftersom jingelmaskinen i studion inte fungerar kör Kjell en jingel hemifrån via telefon.

+ Tisdag 1 december 1981 Radio i Västindien, Pakistan m.m.

+ Tisdag 8 december 1981 Lyssnarna uppmanas att ringa in i direktsändning och delta i en tävling om vad som hörs i en uppspelad radioinspelning. En aktivitet i klubblokaken i Hökarängen: Per Eriksson kommer att visa bilder från en resa till Färöarna. Studiebesök kommer att ske på Elfa i Solna. Tävlingen om att identifiera radioinspelningen upprepas i programmets 22a minut, men denna tävling slog inte så bra.

+ Tisdag 15 december 1981 Per Eriksson och Göran Lindemark om Radio Polonia, Polen.

+ Tisdag 22 december 1981 Om närradion. Videoskatten. Mottagare för DX-ing.

+ Tisdag 29 december 1981 DX-ing i Karesuando, Lappland. Om året med närradion. SRs utlandsprogram. ABAB-vakt Radio ånmördad i Sollentuna, en trevlig arbetskamrat till Göran.

              Mälardalens Radiosällskap 1982                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

+ Tisdag 5 januari 1982 Göran Lindemark om radio i Lappland och om störningssändare.

+ Tisdag 12 januari 1982 Göran Lindemark fortsätter om radio i Lappland och om amerikansk radio.

+ Tisdag 19 januari 1982 Per Eriksson och Göran Lindemark om närradio kontra allemansradio.

+ Tisdag 26 januari 1982 Göran Lindemark ensamkörare i studion denna tisdagkväll. Många ämnen tas upp, WRNO, New Orleans, Capital Radio i London. Nya QRG-bulletinen.

+ Lördag 30 januari 1982 Obs! detta är inspelningsdatum för ett program gjort av Kjell Bävergren. Programmet blev sänt uppdelat i två avsnitt den 1982-0209 och 1982-0216. Det ingick också i MRS nattsändning 1982-0206 då programmet blev sänt i sin helhet, med start klockan 04:12, 13 minuter in i filen.

+ Tisdag 2 februari 1982 Per Eriksson och Göran Lindemark i studion, men även Kjell Bävergren hörs ibland. Expressens skribent Mats Olsson har berömt näradion, en fri och fräsch radio som påminner om hur det var med Radio Nord. Göran berättar om nordamerikansk radio. Fart och proffsiga program. WRNO, New Orleans testsänder på kortvåg på 16-metersbandet, 17.895 kHz, som visat sig vara en olycklig frekvens för oss. Per spelar upp en inspelning från KTNQ 1020 kHz, Los Angeles. Göran berättar senare om radio på Filippinerna enligt ett tips från MRS-aren Lars Skoglund. Studiebesök hos Elfa.

Inspelningsband 1 bandstart kl. 00.00 Nattsändning i söndagnatten-morgonen den 6 februari 1982 kl.00.00-06.00 vid Gotlandsgatan 64. I studion finns bland andra
Inspelningsband 2 bandstart kl. 01.54 Johan Kalm,  Göran Lindemark. Reportage om WNBC, WYNY, pirater i Engelska kanalen m.m. Tal om FM-DX:ing, störningar

+ Tisdag 9 februari 1982 Kjell Bävergren om offshore radio del 1

+ Tisdag 16 februari 1982 Kjell Bävergren om offshore radio del 2

+ Tisdag 23 februari 1982 Kjell Bävergren, Per Eriksson och Göran Lindemark, Manx Radio, Voice of Peace, Tekniska muséet.

+ Tisdag 2 mars 1982 Göran Lindemark på Telemuseum bland DX-mottagare med Ingemar Sandberg från Sveriges DX-förbund. Göran ger efter inslaget information om allmän DX-ing.

+ Tisdag 9 mars 1982 Kjell Bävergren i en serie om offshore radio del 1.

+ Tisdag 16 mars 1982 Per Eriksson om Deutschlandfunk och Radio Polonia.

+ Tisdag 23 mars 1982 Per Eriksson, Roger Sahlström och Göran Lindemark diverse snack. I programmet anges dessutom att "Det blir nattsändning till helgen".Det torde alltså handla om den 27/3.

Nattsändning lördagnatt / morgon den 27 mars 1982 kl.00.00-06.00   En för-avisering om denna nattsändning gjordes i samma veckas tisdagssändning men ingen inspelning finns bevarad av nattsändningen

+ Tisdag 30 mars 1982 Per Eriksson, Nisse Jacobsson, Göran Lindemark, Kjell Bavergren, Anders Jönsson, Roger Sahlström. Göran om bl.a. offshore radio och ILR-stationerna BRMB i Birmingham, och Radio Orwell i Ipswich, Engand

+ Tisdag 5 april 1982 Per Eriksson, Jonas Nachmansson och Lars Hansson från Svalans DX-klu Bosse Berglund, i Helsingborg. De talar om Radio West och om Severn Sound.

+ Tisdag 13 april 1982 Den sista sändningen från NKIF-studion, som använts av MRS sedan den 26 maj 1981. I sändningen påstås att orsaken till studiobytet är att det varit så kallt att sända därifrån, men senare har en mer sann version angett att NKIF hade slutat betala sina räkningar och fått telefonen avstängd, och senare sändningsledningen. NKIF med underavdelningen FUG var från början til slut bluff-föreningar. MRS fick erbjudande från Hans Engström på Radio Motor att använda deras studio istället under förutsättning att MRS själva skötte tekniken under sändningarna. MRS blev sedan fast vid Radio Motors studio och sände därifrån även vid flera nattsändningar under de resterande åren för MRS i närradion.

Nattsändning i söndagnatten/morgonen den 18 april 1982 kl.00.00-06.00
Studion är på Gotlandsgatan 64, och där finns bland andra Johan Kalm, Göran Lindemark, Per Eriksson och Hans Engström. Inspelningen ger dessutom stereoljud på musik när detta förekommer, och vissa av de radioinspelningar som spelas upp i programmet har här stereoljud fast nattsändningen gick i mono över 88 MHz. Hans Engström berättar om italiensk lokalradio och spelar upp stereoinspelningar hur dessa kunde låta.

+ Tisdag 20 april 1982 Den första MRS-sändningen från Radio Motors studio med ingång från Kommendörsgatan på Östermalm. MRS fick erbjudande från Hans Engström på Radio Motor att använda deras studio istället under förutsättning att MRS själva skötte tekniken under sändningarna. MRS blev sedan fast vid Radio Motors studio och sände därifrån även vid flera nattsändningar under de resterande åren för MRS i närradion.

+ Tisdag 27 april 1982 Per Eriksson, Johan Kalm, Göran Lindemark, WPLJ-FM. Närradions framtid. Capital Radio

+ Tisdag 4 maj 1982 Per Eriksson, Göran Lindemark, Kjell Bävergren via telefon. Tävling T Victory. Hans Engström om Radio Solsta i Karlstad

+ Tisdag 11 maj 1982 Kjell Bävergren, Per Eriksson, Göran Lindemark hemifrån, Radio Ung, Kuwait, Iran, Voice of Peace.

+ Tisdag 18 maj 1982 Kjell Bävergren, Göran Lindemark, Hackspetten. Radio Mogadishu. Voice of Peace, WRNO, WRNW. BFBS för Task Force. Radio FM-inspelning.

+ Tisdag 25 maj 1982 Kjell Bävergren berättar allmänt om DX-ing och idag handlar det om det mer ovanliga med FM- och TV-DXing.

+ Tisdag 1 juni 1982 Kjell Bävergren ger uppföljning till förra veckans program och berättar om lyssnarrapporter till FM-stationer och QSL-kort från t.ex. italienska FM-stationer under de speciella FM-konditioner som kan förekomma sommartid.

+ Tisdag 15 juni 1982 Per Eriksson om Radio Luxembourgs 50-årsjubileum.

  Nattsändning i söndagnatten/morgonen den 20 juni 1982 kl.00.00-06.00
Studion är på Gotlandsgatan 64, och där finns bland andra Johan Kalm, Göran Lindemark, Per Eriksson och Hans Engström. Inspelningen ger dessutom stereoljud på musik när detta förekommer, och vissa av de radioinspelningar som spelas upp i programmet har här stereoljud fast nattsändningen gick i mono över 88 MHz. Hans Engström berättar om italiensk lokalradio och spelar upp stereoinspelningar hur dessa kunde låta.

+ Tisdag 22 juni 1982 Göran Lindemark om radio i Västtyskland.

+ Tisdag 29 juni 1982 Göran Lindemark presenterar gästerna Sven Hallberg, Gudmundur Bragason, Lasse Lundeberg, Kenneth Andersson och Ingemar Lindqvist (alla från SBC) och Stuart Ward (FMAK) live i studion, och Olle Palmborg via telefon. De diskuterar

+ Tisdag 6 juli 1982 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 13 juli 1982 Johan Kalm, tillfälligt i Stockholm under repövning, och Per Eriksson inleder med att berätta om DX-ing på sommaren med DX-läger i Ljugarn på Gotland i Augusti med DX-parlamentet. Per intervjuar även Arne Lodin som berättar om aktiviteter på Telemuséet. En inringare, Göran lindemark hör på programmet från Saltsjöbaden, och han berättar om nästa veckas program med intervju av den färgstarke Ingemar Pallin.

+ Tisdag 20 juli 1982 Föregående sändande förening avslutar sin sändning med psalm 585 varefter Mälardalens Radiosällskap tar över 88 MHz med ett inslag där Göran Lindemark intervjuar Ingemar Pallin. Detta är del 1 en serie om denna turistradiopionjär med nästan 40 års verksamhet på Gran Canaria. Kassettslutet klipper av programljudet några sekunder i förtid.

+ Tisdag 27 juli 1982 Del 2 i Göran Lindemarks serie om Ingemar Pallins turistradio.

+ Tisdag 3 augusti 1982 Göran Lindemark, Anders Thyrell, . FM-konds. Lettlands Radio om sig själva. A Milits kommentar.

+ Tisdag 10 augusti 1982 DX-parlamentet på Gotland. Håkan Holmlund, A Riewesel, B Fransson, Arne Lodin, J Gunnarsson mfl. J Wolsky, Deutschlandfunk

+ Tisdag 17 augusti 1982 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 24 augusti 1982 Göran Lindemark och Kjell Bävergren. Intervju med George Wood från Radio Sweden. HCJB och radio i Centralamerika.

+ Tisdag 31 augusti 1982 Göran Lindemark och Per Eriksson. Intervju med Jonathan Marks i Radio Netherlands "Media Magazine".

+ Tisdag 7 september 1982 saknas inspelning okänt programinnehåll

+ Tisdag 14 september 1982 Göran Lindemark med rapporter från DX-mötet på Ljugarn, Gotland, inledningsvis Jan Wolski som berättar om Radio Polonia, Polen. SR Utlandsprogrammet anger fel veckodag: torsdag ist.f. tisdag.

+ Tisdag 21 september 1982 Ny jingel av Bengt Pernbeck. Johan Kalm, Per Eriksson och Göran Lindemark. Ett avsnitt ur serien "Media Network" med Jonathan Marks spelas upp, där John Campbell berättar om irländska radiopitater som ofta sänder från hotell, gamla radiostationer stänger och nya öppnar på Irland. Någon lagstiftning är inte i sikte eftersom de irländska piraterna är populära. John Campbell berättade även om franska lokalstationer och även italienska radiostationer som försöker sprida sig till grannländer till Italien. Johan Kalm berättar om kommande aktiviteter i klubben med anledning av 20-årsjubileet för Mälardalens Radiosällskap. Bl.a. SM i DX-ing, som anordnas av Per Eriksson. Svenska riksdagsvalet gav resultatet att S återkom i makten, och man diskuterar i programmet om eventuella följder som detta kan få för närradions framtid.

Nattsändning söndagnatt / morgon 26 september 1982 kl.00.00-06.00  En extra timme genom omställningen till vintertid ger en 7 timmar lång sändning denna natt. Tema är radiolyssning. I studio A på Gotlandsgatan 64 finns Johan Kalm, Kjell Bävergren, Tony Eckart, Torkel "Bagarn" Odéen, NiLennart Stendahl Jakobsson, Per Eriksson och Göran Lindemark. SBC sänder sina sista timmar i närradion, och från studio B på Östermalm medverkar Lasse Lundeberg och Gudmundur Bragason. Det blir först en del prat kring SBCs upphörande och senare övergår man mer till att tala om influenser och favoritröster från utländsk radio, främst amerikansk och från Radio Luxembourg, Radio Northsea International m.fl. Genom Tony Eckart får vi veta en del om närradioteknik. I denna tid var satellit-TV ännu ganska okänt, 5 år innan vi fick TV3, och diskussionen berör Majbritt Theorins (S) förslag om förbud för parabolantenner. Torkel Odéen uppvisar en förhållandevis kunnig beskrivning kring den för de flesta så okända satellit-TV-tekniken. Även Lennart Kramer deltar som inringare.  

+ Tisdag 28 september 1982 Per Eriksson inleder från M-studion med ett band från Judiska studentklubben, och Göran Lindemark berättar sedan om Ingemar Pallins turistradio på Kanarieöarna. MRS fyller 20 år, och firar detta i skärgården på Väddö. Radio Nederland ska bygga nya bättre sändaranläggningar. Några korta snuttar av Radio Nord spelas. Snart blir det SM i DX-ing - anmäl dig!

+ Tisdag 5 oktober 1982 Johan Kalm och Göran Lindemark. En notis från Grönköpings Veckoblad läses upp. Den handlar om en nytt grepp med nattlig utsändning av seriös tystnad över Grönköpings lokalradio. WRNO har inlett sina länge väntade sändningar, och Hans Engström har spelat in hur detta lät i Chicago, Göran Berättar, men sändningarna är ännu inte möjliga att höra i Europa. Hans har även spelat in WBT , North Carolina, med väderleksrapport som baseras på hur syrsorna (crickets) med sina läten kan ge aningar om vilket väder som kan väntas. "Station of the eighties" (Radio Luxembourg) spelas upp i en nyss gjord inspelning som Johan gjorde på en kassettradio. Radio Luxembourg kommer att ha ett specioalprogram senare under kvällen om den första hiten från The Beatles "Love me do" för exakt 20 år sedan, och därför kommer Barry Aldiss att köra nostalgi hela kvällen. . Radio Norway har startat en ny mellanvågssändare på 1200 kW för bättre hörbarhet, Göran spelar upp en välljudande mellanvågssändning. Johan berättar om Sveriges motsatta riktning med nedläggning av alla mellanvågssändare med endast Hörby mellanvåg med 150 kW kvar. En ny sändare vid Blekinge-kusten är dock under byggnad, och den kommer att ges 600 kW. Ute vid Nacka syns ännu tre radiomaster med de två gamla 193 m höga Radio ödvitrandiga som togs i bruk hösten 1956 (2×150 kW) tillsammans med den nyare masten från sena 60-talet, men mellanvågssändningarna är nedlagda sen flera år.

Innan denna tisdag hade MRS en längre tid haft vänsterpolitiska Radio Klara som närmaste granne men från och med denna kväll hade starttiden tisdag kl 21.30 givits till det politiskt rakt motsatta Framstegspartiet. Så förblev det i flera år framåt.

+ Tisdag 12 oktober 1982 Johan Kalm och Per Eriksson i studion. Per berättar att DX-förbundet har en ny telefonsvarare där Arne Lodin ger färska DX-tips varje dag. Man spelar i programmet upp den aktuella inläsningen därifrån. Göran spelar upp radiomottagningen han har hemma. Danmark på 1062 kHz hörs fint, och med en hastig vridning på ett vred får han fram Voice of Vietnam. Göran lovordar danska P3 och får medhåll av de två i studion på Kommendörsgatan. På 6215 kHz hittar Göran "King of HoPer Eriksson, " med program enligt amerikanskt mönster men med sändningar från Libanon. Göran växlar snabbt till den kristna högerns station på 6550 kHz, "The Voice of Lebanon". Senare hittar Göran på 4810 kHz, på Tropikbandet, "Africa No.1". Innan MRS-programmets slut rattar Göran över till Deutschlandfunks sändning, men den hörs lite dåligt just då och Göran skiftar istället till "RIAS Berlin" på 6005 kHz. Göran skiftar tillbaka till Deutschlandfunk på 1269 kHz och tipsar om kommande nattsändning den 14 november.

+ Tisdag 19 oktober 1982 Göran Lindemark, Per Eriksson och Johan Kalm via telefon.från Farsta. Intervju med Kjell Gröningsaether och MRS grundande. MN om Västindinen.

+ Tisdag 26 oktober 1982 Johan Kalm, Göran Lindemark. 20-årsjuileum på Väddö med intervjuer. Närradioförbundet bildat . Voice of Peace.

+ Tisdag 2 november 1982 Per Eriksson, Göran Lindemark. Intervju med Lars Roth från Vatikanradion. Närradion kvar. RTV Hong Kong.

+ Tisdag 9 november 1982

Nattsändning söndagnatt / morgon 14 november 1982 kl.00.00-06.00 En 6 timmar lång nattsändning från Gotlandsgatan 64. Tema är radiolyssning och DX-ing med Johan Kalm, Kjell Bävergren och Göran Lindemark.  

+ Tisdag 16 november 1982 Kjell Bävergren, Johan Kalm. Hans Engström om WKTC. Årsmöte. WWOF,en fantasiradiostation som sänder klassisk musik enligt samma recept som en Top 40-station. Tävling KFRC.

+ Tisdag 23 november 1982 Per Eriksson, Göran Lindemark, Johan Kalm och Kjell Bävergren via telefon. Tävling vinnare K Grankvist. RTV Hong Kong. Radio Luxembourgs Barry Aldis död.

+ Tisdag 30 november 1982 Okänt om denna sändning genomfördes - kassetten har inte hittats ännu.

+ Tisdag 7 december 1982 Göran Lindemark, Kjell Bävergren. Intervju med Leo van der Goot från RNI. Tomas Rigefalk HAM.

+ Tisdag 14 december 1982 Okänt om denna sändning genomfördes - kassetten fattas.

+ Tisdag 21 december 1982 Johan Kalm. Hans Engström MTV. Mats Gunnarsson om HCJB.

+ Tisdag 28 december 1982 Göran Lindemark, Anders Thyrell och via telefon Gudmundur Bragason, Inervju med Ambrosio vang an Poo REE i Madrid.

              Mälardalens Radiosällskap 1983                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

+ Tisdag 4 januari 1983 Okänt om denna sändning genomfördes - kassetten fattas.

+ Tisdag 11 januari 1983 Johan Kalm och Anders Thyrell i studion och Göran lindemark hemifrån. Italien. Stuart Henry, Radio Luxembourg.

Nattsändning söndagnatt / morgon 16 januari 1983 kl.00.00-06.00 Den inledande programtimmen sänds från sverigeredaktionen på Deutschlandfunk (Deutschlandfunk) i Köln i det dåtida Västtyskland. I stockholmsstudion på Gotlandsgatan 64, finns Johan Kalm, Göran Lindemark, Kjell Bävergren och Per Eriksson, och i studion i radiohuset i Köln finns Budda Kraemer och Håkan Holmlund. Efter Kl 01 fortsätter sändningen med telefonväkteri som mest handlar om tysk radio. En lyssnarfe frågar: får man betala dubbel stimavgift om man sänder i närradion?

+ Tisdag 18 januari 1983 Om nattsändningen med Deutschlandfunk. Håkan Holmlund om radioutbudet i Köln m.m.

+ Tisdag 25 januari 1983 Johan Kalm, Anders Thyrell, Göran Lindemark, Radio Frisko. Nybörjarkurs DX-ing. Norge P2. Hemlig televerkssändare. Stuart Henry Intervju.

+ Tisdag 1 februari 1983 - mycket dåligt ljud, Anders Thyrell och Göran Lindemark har Lasse Lundeberg per telefon om USAradio.
+ Tisdag 8 februari 1983 - mycket dåligt ljud, Per Eriksson, Göran Lindemark, Lennart Stendahl. Radio Stardust. MN om Radio Mediterranean.

+ Tisdag 15 februari 1983 Johan Kalm, Per Eriksson, Göran lindemark. Piratrapport Rolf Valtin med piratkollage. Nybörjarkurs i DX-ing. Radio Nord promotion om nattsändning den 4 april. AFN. Hitaction i Lund. Stuart Henry, Radio luxembourg.

+ Tisdag 22 februari 1983 Johan kalm. Rolf Valtin piratrapport bjuder på Radio Satellit och Radio Frizko. Radio Nova Irland, Chris Cary. Kjell Bävergren om Inställd QRG-bulletin. US-radio: WQXY Dr Don Rose.

+ Tisdag 1 mars 1983 Göran Lindemark, Johan Kalm. Rolf Valtin piratrapport. Sportlovsreportage från Tekniska muséet. Norge på FM i Stockholm.

+ Tisdag 8 mars 1983 Göran Lindemark, Johan Kalm och Lennart Stendahl. Rolf Valtin piratrapport. Radio Nord. Ulo Maasing om nya strategier hos Radio Stockholm.

+ Tisdag 15 mars 1983 Johan Kalm, Göran Lindemark. Ingen piratrapport från Rolf Valtin eller Alex Nordström på grund av PTKs övertidsblockad inom för Televerkets tjänstemän. Stuart Henry, Radio luxembourg. Radion i Holland, TROS. WRTH.

+ Tisdag 22 mars 1983 Johan Kalm, Göran Lindemark. Rolf Valtin piratrapport med bl.a. Radio Stardust. Radio nord. DX-kurs. WNBC. Stuart Henry.

+ Tisdag 29 mars 1983 Lennart Stendahl. Rolf Valtin piratrapport. JM radioxyz i Centralamerika. Andy Haywood, Radio Luxembourg.

Nattsändning måndagnatt / morgon 4 april 1983 - natt till Annandag Påsk - kl.00.00-06.00 - Tema

för denna nattsändning var det inte så ovanliga: Radio Nord. Inledningen bjuder på ett överflöd av Radio Nord-jinglar och medverkande är Siv Vastesson, Johan Kalm, Kent Granqvist, Göran Granqvist, Lennart Stendahl, Lasse Lundeberg, Gudmundur Bragason, Arne Nilsson och Ingemar Lindqvist.

+ Tisdag 5 april 1983 Johan Kalm, Lennart Stendahl, RV Piratrapport Mest brus. RN Militära radiostationer i Libanon. Nattsändingen om Radio Nord

+ Tisdag 12 april 1983 Viola Valtin gör debut som piratrapportör. Lasse Lundeberg i testsändning via Motala långvåg. Radio Veronica om USA-radio som t.ex. WINS WYNY. Radio Nord

+ Tisdag 19 april 1983 Göran Lindemark, intervjuar Jonathan Marks Radio Nederland.

+ Tisdag 26 april 1983 Johan Kalm. Repris av Rolf Valtins piratradiohistoria + piratrapport Rolf Valtin.

+ Tisdag 3 maj 1983 Per Eriksson, Göran Lindemark, Johan Kalm. Per berättar om radio i Australien, där han just vartit, och ljudexempel spelas upp. 3MP. LSD. KROQ. Egil Aalvik.

+ Tisdag 10 maj 1983 Per Eriksson, Australien. 3XY. 4Göran Granqvist, . 3MP

+ Tisdag 17 maj 1983 Per Eriksson, Johan Kalm, Göran Lindemark, NM och SM i DX-ing. KROQ

+ Tisdag 24 maj 1983 i MRS-studion fanns Göran Lindemark. Via telefon avlämnade Rolf Waltin sin piratrapport. Göran har intervjuat Egil Aalvik på KROQ (del 1). Egil växte tydligen upp i Malmö, och han hörde i sina unga dar Radio Syds sändningar, gick förstås i Rosanders skor som Radio Syd gjorde reklam för. Han säger att "Dom sände piratradio, och vi skulle kunna prata mycket om det", men han säger inget om att han själv också sände piratradio i Stockholm 1976. Han berättar bara om att han körde disko i Stockholm, och gjorde en del försök att få göra jinglar åt SR, men de var inte intresserade av sådana kommersiella trix på en tiden. Han har en Third Class Licence från FCC som är ett tillstånd som behövs för att vara deejay på en amerikansk radiostation. Han sänder på KROQ från midnatt till kl.03 - kanske ingen avundsvärd slot, men det är tuff konkurrens, många drömmer om att få bli deejay på USA-stationer. Han har haft en ovanligt stor tur att få vara med om detta på en så dominerande station. Eftersom lyssnarundersökningar inte görs för nattetidslyssningen vet han dock inget om hur många lyssnare han har.

+ Tisdag 31 maj 1983 I studion finns Johan Kalm och Lennart Stendahl, Rolf Waltins piratrapport inleder, och han påstår att piraten WFM sänt ut hotelser i sitt progtram på söndagskvällen. Radio Nederlands mediamagasin Radio Activity handlar om hemligheter kring så kallade nummersändare som främst sände från Östtyskland med oftast en kvinnoröst som på tyska rabblade nummer med femställiga tal. Var de kodade meddelanden till spionageverksamhet, eller bara avsedda att skapa förvirring hos främmande makt? Kanadensiska militärens underhållningsradio CFN i Holland. Luxembourgsignaturer.

+ Tisdag 7 juni 1983 Johan Kalm, Lennart Stendahl, premiären för SundsvalLennart Stendahl närradio, Lennart Stendahl, närradio. R V Piratrapport. WFM. Klubbinfo

Nattsändning söndagnatt / morgon 12 juni 1983 - natt till Annandag Påsk - kl.00.00-06.00
Johan Kalm, Arne Lodin, (via telefon från Köln Göran Lindemark), Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Här uppdelat så att ljudfil ett återger sändningen från 0.00-3.00 och andra filen ger 03.00-06.00, mren den sistnämnda är i nedkortad form.

+ Tisdag 14 juni 1983 Per Eriksson, Kjell Bävergren Radio Valtin Piratrapport. R Freetime. WFM. Nybörjarkurs i DX-ing Lars Skoglund Arne Lodin mfl

+ Tisdag 21 juni 1983 Per Eriksson, Johan Kalm, . Kjell Bävergren om FM och TV-DXing med exempel. A Nordström och Radio Valtin med piratrapporter. Göran Lindemark, per telefon från Köln

+ Tisdag 28 juni 1983 Johan Kalm, Göran Lindemark, Deutschlandfunk . Piratrapporter. Lyssnarmagasin 1269

+ Tisdag 5 juli 1983 Göran Lindemark, Kjell Bävergren Johan Kalm, Kent Granqvist, Piratrapport. Start Täby NR. FM-konds. H Holmlund inervjuas om tysk radio. Intervju B Krämer.

+ Tisdag 12 juli 1983 Per Eriksson, Göran Lindemark, 1ZM. B Krämer West-Deutscher Rundfunk . G Bragasson SBC

+ Tisdag 19 juli 1983 Per Eriksson, Radio i Nya Zeeland och UK. R Hauraki. R Evan. Beacon Radio . Red Rose Radio

+ Tisdag 26 juli 1983 Per Eriksson, Göran Lindemark, Budda Krämer. R Hauraki. WRNO

+ Tisdag 2 augusti 1983

+ Tisdag 9 augusti 1983 Johan Kalm, Anders Thyrell, Göran Lindemark, Polen slutar på svenska. Hit Actionreklam. Interjuer med Robert Olsson Lars Hansson och James Mollan från Helsingborg

+ Tisdag 16 augusti 1983 Ingen MRS-sändning detta datum. Sändningstiden var utlånsad till Stockholm Gay Radio.

+ Tisdag 23 augusti 1983 Johan Kalm, Göran Lindemark, Ingemar Lindqvist och Thomas Schulin om Radio Carolines återkomst.

+ Tisdag 30 augusti 1983 Göran Lindemark, Kent Granqvist, Göran Granqvist, Radio. Rolf Valtin piratrapport. Täby Danderyd närradio startar. Tysk språkrkusreklam. Egil Aalvik KROQ

+ Tisdag 6 september 1983 Per Eriksson, Johan Kalm, Göran Lindemark, Rolf Valtin Piratradiorapport. Radio Activity om Radio Carolines återkomst

+ Tisdag 13 september 1983 Johan Kalm, Göran Lindemark. Rolf Valtin Piratradiorapport. Intervju E Aalvik KROQ. Deutschlandfunk Auf Deutsch gesagt. Täby Danderyd närradio startar.

+ Tisdag 20 september 1983 Okänt om denna sändning genomfördes - kassetten har inte hittats ännu.

+ Tisdag 27 september 1983 Piratrapport Rolf Waltin. Norrtälje närradio (Radio Roslagen) startade, och ett ljudprov spelas upp från detta. Budda Krämer om tysk popmusik. Radio Caroline hördes fint på 963 kHz i klubblokalen på måndagen.

+ Tisdag 4 oktober 1983 Per Eriksson, Göran Lindemark, Johan Kalm. Rolf Valtin piratrapport. Jonathan Marks Media Magazine om Lokal radio. R Caroline

Göran Lindemark gjorde en intervjuserie med disc jockeyn Egil Aaalvik "The Swedish Eagle" på KROQ, Los Angeles

+ Tisdag 11 oktober 1983 Per Eriksson, Anders Thyrell, Lennart Stendahl, Caroline. Piratrapport Valtin. Honkong

+ Tisdag 18 oktober 1983 Johan Kalm, Per Eriksson, Göran Lindemark, Tävlingssvar. Piratrapport Valtin. Centuary Radio i konkurs. Med DX-Bettan genom Europa del 1. Intervju med Dick Norton BFBS

+ Tisdag 25 oktober 1983 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Johan Kalm. Piratrapport Rolf Valtin. DX-Bettan 2. Massmediekommittén. Voice of Peace. Capital Radio 10 år.

+ Tisdag 1 november 1983 Lennart Stendahl, Johan Kalm, Kent Granqvist, . Piratrapport. DX-Bettan. Radio Berwald. Did Norlén BFBS.

+ Tisdag 8 november 1983 Lennart Stendahl, Per Eriksson, Johan Kalm, Anders Thyrell, Piratrapport Radio Valtin. Stockholm Computer Club. DX-Bettan 4. Radio Nord-kollage. Hans Engström om Radio i Mellanöstern, bland annat Voice of Peace. Kassettbandet tar slut innan sändningen var riktigt slut.

+ Tisdag 15 november 1983 Lennart Stendahl, Per Eriksson, Göran Lindemark, Tysk radio fyller 60 år, och programmet inleds med ett programinslahg från Deutschlandfunk om denna händelse. Efter åtta minuter in i programmet berättar Per om invasionen i Grenada. Vid 15 minuter berättar Per Eriksson om Stockholm Computer Club som har ett seminarium den 20 november och också vill starta Radio Dator i närradion. Göran berättar 19 minuter in i programmet om ett möte han hade med Dick Norton på BFBS i Västtyskland.
I den 27e minuten aviseras att MRS kommer att nattsända den 15 januari och den 10 juni 1984.

+ Tisdag 22 november 1983 Siv Wastesson, Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark. Svensk reklamradio. Dick Norton. BFBS. Årsmöte. Piratrapport.

+ Tisdag 29 november 1983 Lasse Lundeberg och Kenneth Andersson är gäster, just hemkomna från USA-resa, och de har många välljudande inspelningar av bland annat Bill Lee, och några smakprov ur dessa spelas upp i programmet.

+ Tisdag 6 december 1983 Johan Kalm, Göran Lindemark, Anders Thyrell, Lennart Stendahl. Egil Aalvik. Radion på Åland. Fällning av nackamasterna.

+ Tisdag 13 december 1983 Lennart och Jenny Stendahl (den senare med luciasång) Oscar Nyströmer om fällningen av Nackamasterna. Thomas Schulin om Radio Caroline. Radio Nordreklam. Täby/Danderyd nattsändning.

+ Tisdag 20 december 1983 mrs831220 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Per Eriksson, Radio Nords juljinglar. R Snowjogger. Svalans DX-klu Bosse Berglund, . Göran Lindemark, intervjuar PD KIK-FM

+ Tisdag 27 december 1983 mrs831227 Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark, Johan Kalm, Per Eriksson, Radio Valtin piratrapport. Laset 730. EDXC-84. KIK-FM PD forts

              Mälardalens Radiosällskap 1984                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

+ Tisdag 3 januari 1984 Rolf Waltin piratrapport. Intervju PD KIK-FM.

+ Tisdag 10 januari 1984 Rolf Waltin piratrapport. Radio Luxembourg 50 år. Närradiotidningen.

Nattsändning söndagnatt / morgon 15 januari 1984 kl.00.00-06.00 - Efter några minuters försenad start ihandlar den inledande timmen om Deutschlandfunk och övrig tysk radio, men under resten av natten är det mer allmänt om radio. Inspelningen ger dessutom stereoljud på musik när detta förekommer, och vissa av de radioinspelningar som spelas upp i programmet har här stereoljud fast nattsändningen gick i mono över 88 MHz. Per Eriksson inleder nattsändningen och i övrigt i programmet medverkar bland andra Göran Lindemark, Johan Kalm, Lennart Stendahl, undertecknad Ingermar Lindqvist och offshore-radioexperten Thomas Schulin. Dessutom medverkar FM-piratexperten Rolf Waltin från Kungliga Telegrafverkets Frekvenskontroll i Älvsjö. Många lyssnare hör av sig per telefon under sändningen, och släpps in i sändningen.
 

+ Tisdag 17 januari 1984 Mycket svårspelad lågpriskassett - det är själva inspelningen som ger fasvridningsljudet, felet har inte åstadkommits vid digitaliseringen. Det bättrar sig två minuter in i inspelningen, mitt i Rolf Waltins piratrapport för det gångna året 1983. Kritik mot Närradiokommittens ordförande Björn Malmberg som trampat i klaveret med direktiv om vad närradioprogram ska innehålla. Hans Engström medverkar med ett reportage om Radio Ryd i Linköping. Kjell Bävergren om att Radio Luxembourg jubilerar och spelar upp klassiska inslag.

+ Tisdag 24 januari 1984 Per Eriksson och Hans Engström ger en recension av den nya världsmottagaren från Sony, ICF 7600 D. Radio Netherlands Jonathan Marks om mellanvågsstereo. Göran Lindemark har information om Laser 730.

+ Tisdag 31 januari 1984 Inslag gjort av Thomas Schulin om senaste utvecklingen för Laser 730 / Radio Caroline. Per Eriksson om danska närradiostationen Radio Århus i Danmark, som också pratar om Laser 730.

+ Tisdag 7 februari 1984 Radio Luxembourg. Val d´Isère. Radio Mercur. WARY.

+ Tisdag 14 februari 1984 Per Eriksson och Anders Thyrell. KFBS har startat och sänder religiösa program från Saipan, en ö i söderhavet. Jonathan Marks om radiojinglar. OS i Sarajevo pågår och piratrapportören Rolf Waltin har tagit ledigt.

+ Tisdag 21 februari 1984

+ Tisdag 28 februari 1984 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Startar med lite Radio Nord-godis. Intervju om Gudmundur Bragason via telefon om Radio Nord versus Radio Syd, om topplistors betydelse, och därefter om isländsk radio.

+ Tisdag 6 mars 1984 Johan Kalm, Göran Lindemark och Peter. Göteborgs P1-sändare på mellanvåg har upphört på 981 kHz mellanvåg, och sista anropet därifrån spelas upp. Man talar om den kommande Sölvesborgssändarens uppbyggnad. Långvågen i Motala är ännu igång. Jonathan Marks i del 2 av serien om jinglar.

+ Tisdag 13 mars 1984 Per Eriksson, Lennart Stendahl, Johan Kalm, Göran Lindemark. Telstar 1962 A Thorén. Rolf Valtin piratrapport. Laser 730.

+ Tisdag 20 mars 1984 Gudmundur Bragason och regeringsrådet Gustaf Petrén. CUF Nattsändning.

+ Tisdag 27 mars 1984 Göran Lindemark, Per Eriksson, Lennart stendahl. Telefonväkteri.

+ Tisdag 3 april 1984 BBC om Piratradio England 20 år. Kioskägare Lindemann. Medlemsinfo. RNI. Radio Nordreklam

+ Tisdag 10 april 1984 Göran Lindemark. Reportage KPFA i Berkley. Ny sändarantenn för 95 3 Stockholm City.

+ Tisdag 17 april 1984 Lennart Stendahl, Johan Kalm, Kent Granqvist, . Kaj Karlholm intervjuas av Lennart Stendahl och Ingemar Lindqvist.

+ Tisdag 24 april 1984 Anders Thyrell, Lennart Stendahl, Johan Kalm. Även Göran Lindemark. i telefon från Spanien. Ingemar Lindqvist om Expressenledare om P4. Anders Thyrell om Avesta närradio. Rolf Valtin piratrapport. Johan Kalm Radio Caroline 20 år. Ny Nackamast.

+ Tisdag 1 maj 1984 Per Eriksson, Ingemar Lindqvist, Lennart Stendahl, Johan Kalm, Göran Lindemark. Polen åter på svenska. Stationsinspelningar från Spanien. Ny signatur till Utlandsprogrammet.

+ Tisdag 8 maj 1984 Göran Lindemark har besökt Radio Solkusten FM 96,6 MHz, Costa del Sol, Fuengirola, Spanien, och har intervjuer och inspelningar på hur den fungerar och låter.

+ Tisdag 15 maj 1984 Anders Thyrell, Göran Lindemark, Kent Granqvist och Göran Granqvist. Om svensksändare med inslag. FM-konds med inslag från Anders Thyrell.

+ Tisdag 22 maj 1984 Kent Granqvist, Göran Lindemark, Anders Thyrell, Per Eriksson. Den nya sändaren som monterats upp på Radiohusets tak. EDXC-konferens med rundvandring i SR-Radiohuset. Deutschlandfunk direktsände via länk från Radiohuset i Stockholm.

+ Tisdag 29 maj 1984 Lennart Stendahl, Johan Kalm och Ingemar Lindqvist firar närradions femårsjubileumsdag. En ny sändare har upptäckts på 88,8 MHz - ingen pirat men inte ens Televerket känner till vad den är för något. Thomas Schulin, offshore-radio-expert, berättar om testsändningar från offshorepiraten Laser 558 från sändarfartyget MV Communicator. Han har även en rad inspelningar hur de låter. Nya "Radio London" ska startas enligt uppgifter från John England, Berättar Thomas.

+ Tisdag 5 juni 1984 Kent och Göran Granqvist och Johan Kalm i studion på Kommendörsgatan, och i programmet medverkar även Göran Lindemark hemifrån sin lägenhet via en ny telefonbox som är tänkt att användas inför nattsändningen.Göran Lindemark ger svaret på förra veckans gåta: sändaren på 88,8 MHz finns monterad på Radiohusets tak och tillhör SR-tekniken. Den används för vissa provsändningar.

Mälardalens Radiosällskap i söndagnatten/morgonen (annandag pingst) med start den 9 juni kl 23 och slut 06.00 den 10 juni 1984
Timmen 23-24 är lånad av Liberala Studentföreningen och det blir därmed en 7 timmar lång nattsändning med DX-ing som tema med anledning av European DX Council - den Europeiska DX-konferensen i Stockholm. Sändningen sker på 88 MHz och samtidigt på Täby-Danderydsändaren 98,3 MHz. Göran Lindemark och Per Eriksson inleder och presenterar gäster.

 

+ Tisdag 12 juni 1984 Göran Lindemark, Kent Granqvist, Per Eriksson. Intervjuer från EDXC-konferensen.

+ Tisdag 19 juni 1984 Per Eriksson och Göran Lindemark inleder med piratrapporten från Alex Nordström som berömmer och ger smakprov på Radio Frizco-jinglar. Anders Thyrell kompletterar med rapport om Radio Free och berättar dessutom att många av piraterna verkar ha etablerat ett samarbete. Mer om EDXC-konferensen

+ Tisdag 26 juni 1984 Per Eriksson och Göran Lindemark med ett program om östtysk radiosituation, Radio Berlin International. Ett femtontal radiostationer över världen sänder program på svenska, däribland Radio Berlin International. Ovanligt många deltagare vid denna EDXC-konfersens - över 200 kom. Laser 558 (kHz) är en ny offshoreradio med trevligt Top 40-format och deejays. I programmet även om ett betänkande om närradion från Närradiokommittén.

+ Tisdag 3 juli 1984 Göran Lindemark, Johan Kalm, Lennart Stendahl. Rolf Valtin piratrapport. Reportage Radio Genil. Intervju Victor Gunitelike Sri Lanka.

+ Tisdag 10 juli 1984 Per Eriksson, Lennart Stendahl och Göran Lindemark. 18 min försenad start pga fel i Kaknäs. Rolf Valtin piratrapport. Närradio i Oslo.

+ Tisdag 17 juli 1984 Göran Lindemark. Alex Nordström piratrapport. FM Konds BBC R4. Victor Gunutelike del2. Intervju Jeff White Radio Earth Chicago.

+ Tisdag 24 juli 1984 Per Eriksson och Lennart Stendahl inleder med piratrapporten från Alex Nordström, och han presenterar bl.a. en sketch ur Radio Frizco.

+ Tisdag 31 juli 1984 Johan Kalm, Per Eriksson. FM-konds, Västervik närradio. Jonathan Marks om Laser 558.

+ Tisdag 7 augusti 1984 Lennart Stendahl, Johan Kalm. Rolf Valtin piratrapport. Göran Lindemark i tfn från Köln. Radio Nord.

+ Torsdag 9 augusti 1984 En särskild sändning kl 11.30-12.00 på grund av EDXC i Radiohuset. Johan Kalm, Göran Lindemark. M Murray, George Wood. Arne Skoog.

+ Tisdag 14 augusti 1984 Lennart Stendahl, Johan Kalm, Jenny Stendahl. Rolf Valtin piratrapport. Jonathan Marks Media War 1. Radio Nord.

+ Tisdag 21 augusti 1984 Göran Lindemark. Radio Caroline. Karl-Erik Stridh och James Mollan från Svalans DX-klu Bosse Berglund, om stationsbesök. Laser558. Radio Öresund. KFM.

+ Tisdag 28 augusti 1984 Göran Lindemark. Rolf Valtin piratrapport. Inverju med Larry Wayne Deutsche Welle . Jan Tunér om NM i DXing.

+ Tisdag 4 september 1984

+ Tisdag 11 september 1984 ej digitaliserads av Radioarkivet. Johan Kalm, Göran Lindemark, . LSD om nybörjarkurs. RV Piratrapport. Budda Krämer WDR

+ Tisdag 18 september 1984 Per Eriksson, Göran Lindemark, Johan Kalm, Lennart Stendahl. Budda Krämer 2. SM i DX-ing. Radio Syd. .Radio Nord.

+ Tisdag 25 september 1984 Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark. Offshoreradionytt med Thomas Schulin. Radio Nord. Disco 101. Farsta Närradio. Framstegspartiskämt.

+ Tisdag 2 oktober 1984 Lennart Stendahl, Kent Granqvist och Göran Granqvist. Framstegspartiet om MRS. Rolf Valtin piratrapport. SM i DX-ing med Radio Syd. Budda 3.

+ Tisdag 9 oktober 1984 Johan Kalm och Göean Lindemark. Piratrapport Rolf Valtin. SM i DX-ing. Radio Syd. Radio Nord. Budda 4.

+ Tisdag 16 oktober 1984 Göran Lindemark, . RV Piratrapport. Kenneth Andersson intervjuas om sin 17e USA-resa med radioinslag.

+ Tisdag 23 oktober 1984 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, . Radio Nord via Ingemar Lindqvist. Deutschlandfunk. A Riewesel Bandspelarens historia. Per eriksson om AM-stereo. M Zarman om DX-resa i Europa del 1.

+ Tisdag 30 oktober 1984 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, . DX-förbundets tfnsvarare. DX-Bettan 2. Närradio i Norrtälje Jön- Lin- Och Norrköping.

+ Tisdag 6 november 1984 Lennart Stendahl. Patrik Edlund om AM-pirater. DX-Bettan Radio Luxembourg . Radio Nord. FM-konds Italien.

+ Tisdag 13 november 1984 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Rolf Valtin piratrapport. Radio Nord. NRK Svensk språkkurs. George Wood Beginners Guide to DXing 2.

+ Tisdag 20 november 1984 Lennart Stendahl ensam i studion, George Wood Beginners Guide 4. Radio Nord. Jonathan Marks Mediawar 2. Jönsson köper radio (Fridolf Rhudin).

+ Tisdag 27 november 1984 Anders Thyrell, Lennart Stendahl. Per Eriksson, KV-pirater. FM-konds. Närradio BotkyrkaSalem startar. George Wood Guidie to DXing 3.

+ Tisdag 4 december 1984 Göran Lindemark, Lennart Stendahl. Kjell Stensson berättar radiominnen. Radio Sydost och Bertil Damberg. Rolf Valtin piratrapport. Jonathan Marks Mediawars. George Wood DXGuide 5.

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 8 december 1984 kl.00.00-06.00
Försenad sändningsstart på grund av att teknikerna på Kaknäs missförstått vilken studio som skulle användas: Gotlandsgatan 64. Göran Lindemark inleder, och tema för denna nattsändning är amerikansk radio. Övriga medverkande är bl.a. Johan Kalm, Lennart Stendahl, Ingemar Lindqvist, Per Eriksson och Kenmneth Andersson. De två sistnämnda bjuder på mängder av inspelningar från resor i radio-Amerika och får telefonfrågor om detta.

 

+ Tisdag 11 december 1984 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Kjell Stensson fortsätter med de radiominnen han började berätta om i sändningen den 4/12. George Wood DXguide avsnitt 6. Radio i tunnlar.

+ Tisdag 18 december 1984 Johsan kalm, Lennart Stendahl. Thomas Schulin Radio Carolinenytt. George Wood DXGuide 7. FN-R m K Karlholm. Framstegspartiet Stefan Herman.

+ Tisdag 25 december 1984 Lennart Stendahl, Ingemar Lindqvist. Alex Nordström piratrapport. George Wood DXGuide 8.

              Mälardalens Radiosällskap 1985                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

+ Tisdag 1 januari 1985 Göran Lindemark, Lennart Stendahl Kent Grankvist GG. Intervju med Radio HTRS och Radio Freetime i studion. Sköve närradio. Ny tid för Framstegspartiet

+ Tisdag 8 januari 1985 Göran Lindemark,Anders Thyrell, Lennart Stendahl . R Tibro. Luxy 208. R Nord

+ Tisdag 15 januari 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Mattias, Kent Granqvist, göran Granqvist. Capital Radio och LBC, London. Radio 1, Radio Mercury, Radio 2. Radio Sydost. Tävling.

+ Tisdag 22 januari 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Mattias, Kent Granqvist, göran Granqvist. Capital Radio och LBC, London. Radio 1, Radio Mercury, Radio 2. Radio Sydost. Tävling.

+ Tisdag 29 januari 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Föraningar inför nattsändningen den 3 februari, där olika pirater kommer att möta sin publik via MRS, bland andra Frasses Radiostation, som Lennart Stendahl spelar upp smakprov från.

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 3 februari 1985 kl.00.00-06.00
Nattsändning med två mycket olika teman, Deutschlandfunk och FM-pirater. Hela nattsändningen blev samsänd över både 88 och 91,1 MHz. Den första timmen upptas av Deutschlandfunk med Göran Lindemark som programvärd. Vid 1 timme 8 minuter in i inspelningen startar FM-pirat-temat med inbjudna FM-pirater från Radio Frisco , Radio HTRS och Radio Music. Från Mälardalens Radiosällskap medverkar Lennart Stendahl och jag själv, Ingemar Lindqvist. En sidbytesglugg med kort tystnad uppstår 45 minuter in i inspelningen, men därefter är hela nattsändningen komplett utan sådana gluggar.

 

+ Tisdag 5 februari 1985 Efter nattsändningen, ett sammandrag. Pirater i studion.

+ Tisdag 12 februari 1985 Göran Lindemark hemkommen från Londonbesök. Radio Sydost. Ekoinslag om permanentning av närradion. Tävling: Radio 88:s signatur. Skämt mot Radio Klaras signatur.

+ Tisdag 19 februari 1985 Lennart Stendahl Göran Lindemark, . Inspelningar från London. Radio Caroline. Laser 558. Radio Monique. Horizon. LWR. Radio Nord.. Tävling: POP 61 Lasse Lundeberg.

+ Tisdag 26 februari 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Mattias, Kent Granqvist, göran Granqvist. Capital Radio och LBC, London. Radio 1, Radio Mercury, Radio 2. Radio Sydost. Tävling.

+ Tisdag 5 mars 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Kent Granqvist, göran Granqvist. Premiären för Radio Sydväst i Farsta. Närradiostart i Upplands Väsby. Tävling (Bröderna Cartwright). Tibro närradio läggs ner. Radio Nord.

+ Tisdag 12 mars 1985 Anders Thyrell, Göran Lindemark. Lennart Stendahl medverkar via telefon och samtal uppstår om Radio Örebro, som sänder egna Tio i topp "Rdio Örebro-toppen" och egen show med Clabbe, som sänder direkt via länk från Stockholm,. Alfred E. Neuman - "It's A Gas", ny raplåt, Ny sändarantenn för 88 MHz närradiosändaren, nu med vertikal polarisation och Gagarin Miljkovich i Vällingby rapporterar via telefon betydligt förbättrad mottagning, och även en lyssnare i Tyresö har fått förbättad mottagning. Så får vi smakprov på Stereo 92 Kanada. KEBL. KNON, Dallas Texas, WKDR, Radio Kuara.

+ Tisdag 19 mars 1985 Lennart Stendahl om Radio Sydost. Jörgen Dettlefsen. Tävling vinns av Per Alarud.

+ Tisdag 26 mars 1985 Lennart Stendahl, Johan Kalm och Ingemar Lindqvist. Stockholms närradioförening hade årsmöte årsmöte, och Johan Kalm kommer direkt därifrån till studion. Radio Örebro har egna Clabbe-kör. Pernilla Wahlgren antirök-skiva. Senaste nytt om Radio Sydost. Radio Caroline. WRTH. Benny Hill bannlyst i SvT.

+ Tisdag 2 april 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Anders Thyrell, Kent Granqvist och Göran Granqvist. Lasse Lundeberg är deejay vid testsändningar över nya Sölvesborgssändaren på 1179 kHz. Tävling Pop -64-signaturen. Antenntips. KYOI. Ingemar Lindqvist ringer in angående testsändningen på 1179.

+ Tisdag 9 april 1985 Anders Thyrell och Lenart Stendahl i studion. De bjuder på Rolf Waltins piratrapport som är den första efter ett uppehåll på cirka ett halvår, men under den gångna påskhelgen förekom en del pirater, bl.a. Radio Free och "Doktor Disco". Det har varit ett långt uppehåll för piraterna, vilket kanske beror på en ovanligt kall vinter. Ett annat skäl kan vara att piraterna har fått flytta uppåt i frekvens på grund av att Radio Sydväst lagt sig på den gamla piratradiofrekvensen. Anders Thyrell gjorde besök i Radiohuset under "Radiodagarna" och berättar om det. Från Radio Stockholms glansdagar i mitten av 1980-talet berättar programprofilerna Lotta Johansson, Kjell Niklasson och Hasse Gustavsson om bloopers de råkat göra i sändning. I programmet aviseras om en nattsändning som först anges ska äga rum morgonen den 28:e april, senare rättas detta att det är den 27:e. Men denna nattsändning fattas i arkivet. Som en bonus efter MRS får vi höra startminuterna från Radio Klara, också.

+ Tisdag 16 april 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark och Anders Thyrell. Radio Örebro, Radio Malmöhus och Radio Göteborg hörs över en sändare placerad i Riksdagshuset. . KEZY, KNWZ, Radio Klara.

+ Tisdag 23 april 1985 Lennart Stendahl, Johan Kalm och Göran Lindemark. Rolf Waltin piratrapport. Radio Göteborg sänds i Riksdagshusets FM-sändare. Turistradion på Kanarieöarna. Kommande nattsändningar.

I sändningen den 9 april föraviserades att det skulle genomföras en nattsändning på morgonen den 27:april. men inspelnng från denna saknas.

+ Tisdag 30 april 1985 Göran Granqvist och Kent Granqvist. Rolf Waltin piratrapport. KNWZ.

+ Tisdag 7 maj 1985 Lennart Stendahl, Anders Thyrell och Göran Lindemark. Piratrapport med Rolf Waltin från Frekvenskontrollen i Älvsjö.

+ Tisdag 14 maj 1985 Lennart Stendahl, Anders Thyrell och Göran Lindemark. Piratrapport med Rolf Waltin från Frekvenskontrollen i Älvsjö.

+ Tisdag 21 maj 1985 Lennart Stendahl, Johan Kalm. Piratrapport med Rolf Waltin från Frekvenskontrollen i Älvsjö. Göran Lindemark Spanien. KEZY, KNWS.

+ Tisdag 28 maj 1985 Lennart Stendahl, Johan Kalm. Piratrapport med Rolf Waltin. Närradiodagen. BBC R2. Solar Radio. FM-konds Italien.

+ Tisdag 4 juni 1985 Göran Lindemark, Anders Thyrell, Lennart Stendahl. Rolf Waltins piratrapport. EDXC-möte i Madrid. Närradion har firat närradions 6-årsjubileum.

+ Tisdag 11 juni 1985 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Göran och Kent Granqvist. Radio Solkusten. Alex Nordström piratrapport. Laser 558. Radio 102.

+ Tisdag 18 juni 1985 Karl-Erik Stridh från Svalans DX-Club, Göran Lindemark, Lennart Stendahl, och Ingemar Lindqvist. Radio Ung. AFN.

+ Tisdag 25 juni 1985 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Kent Granqvist. Radio Horizon. Capital Radio. Erik Hallberg och Ingegerd Ekinger. Järfälla närradios slinga. Antenna-3. Radio Minuto. Radio Cadena, Granada, Malaga.

+ Tisdag 2 juli 1985 Johan Kalm, Göran Lindemark, Kent Granqvist, Lennart Stendahl, Per Eriksson, . Lennart Stendahl, re om Piratradiosändning FRTV Radio Freetime. R Gotland. R Kalmar. R Örebro. R Sörmland. G Bragason om L Kramers död. R Sweden EuroPer Eriksson, . Per Eriksson, om radio i Tyskland

+ Tisdag 9 juli 1985 Kent och Göran Granqvist. Lennart Stendahl har följt med ut i skogen på den sista sändningen för FM-piraten Radio Freetime och intervjuar operatören Mattias. Närradioprofilen Lennart Kramer har avlidit, Gudmundur Bragason ger några ord om denna sorgliga nyhet. Lokalradio hörst i Stockholms-området även från angränsande distrikt, t.ex. Radio Gotland och vi får även höra lite Radio Kalmar, Radio Närke, Radio Sörmland, Haninge närradio. Radio Luxembourg. Radio Riga. RIAS. Radio France. Betal-TV. Tellemarskoj.

+ Tisdag 16 juli 1985 Johan Kalm och Kent Grankvist håller MRS-flaggan högt uppe på Kommendörsgatan för att mitt i högsommarvärmen leverera senaste nytt till alla radiointresserade. Johan säger "och nu över till väsentligheterna" innan uppkoppling sker till kontrolltornet i Farsta, varifrån piratrapportören Alex Nordström ger en snabbinformation om vad som senast hörts på 101 MHz. Mer om piratradio, från Radio Nederland rapporterar Jonathan Marks i sin dokumentära serie "Radio Activity" om detta ämne, och de hinner spela upp två avsnitt. Det andra handlar om sommarplågorna myggor.

+ Tisdag 23 juli 1985 Kent och Göran Granqvist, Ingemar Lindqvist. Göran Lindemark berättar via telefon från Köln. Alex Nordström. berättar om piraterna i gångna helgen. Mer om piratradio, men i Holland, blir det i Jonathan Marks dokumentära serie "Radio Activity". Man hinner även att sända ytterligare ett avsnitt i serien, men då handlar det om myggplågan och hur kanadickerna löser denna.

+ Tisdag 30 juli 1985 Kent och Göran Granqvist, Johan Kalm. Alex Nordström piratrapport. Jonathan Marks

+ Tisdag 6 augusti 1985 Kent och Göran Granqvist, Lennart Stendahl. Rolf Waltin piratrapport. Jonathan Marks om kabel-TV.

+ Tisdag 13 augusti 1985 Saknas

+ Tisdag 20 augusti 1985 Kent Granqvist, Johan Kalm, Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Hudiksvall Lennart Stendahl, närradio 95,3 MHz. Tyresö närradio. Rolf Waltin piratradiorapport. BBC-strejk, . RTL, Laser 558. Avisering om att det blir en "extra påkommen nattsändning natten mellan söndag och måndag 25-26/8, och förhoppningsvis ska vi då sända tillsammamd med ett par andra närradiostationer".

Mälardalens Radiosällskap nattsänder tisdagnatten/morgonen den 26 augusti 1985 kl.00.00-06.00

En nattsändning som får en besvärlig start med det utgående programljudet som tystnar en lång stund och låter illa men det gårt bra så småningom. Det är en samsändning med Music Radio Services, alltså den förening som har samma förkortning som Mälardalens Radiosällskap (MRS) och som då sände på 91,1 MHz: Gagarin Miljkovich, och en av hans discjockeys Per Karlsson, medverkar. Medverkande från Mälardalens Radiosällskap är bl.a. Göran Lindemark, Kent Granqvist, Göran Granqvist, Lennart Stendahl och Ingemar Lindqvist.

 

+ Tisdag 27 augusti 1985 Göran Lindemark, Johan Kalm, Lennart Stendahl.Nattsändning med orgelspel. Radio Nord samtal. Johnny Walker Anders Thyrell, BFBS. Alex nordström piratrapport.

+ Tisdag 3 september 1985 Kent Granqvist, Snders Thyrell, Lennart Stendahl. Järfälla närradio. DR 1062 KHz.

+ Tisdag 10 september 1985 Lennart Stendahl, Johan Kalm, Göran Lindemark, Kent och Göran Granqvist. Johan Kalm och Göran Lindemark rapporterar från IFA i Berlin. Rolf Valtin piratrapport.

+ Tisdag 17 september 1985 saknas

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 21 september 1985 kl.00.00-06.00
Den inledande musiken spelas och sjunges av en ABAB-arbetskamrat till Göran Lindemark, Anders Kromnow som spelar på den orgel som i flera år fanns inne i studion på Gotlandsgatan 64. I programmet anger någon att det är Göran som spelar, och detta blev ett stående skämt i fortsatta nattsändningar. Programlederiet delas mellan bl.a. Anders Thyrell, Göran Lindemark, Kent Grankvist, Göran Grankvist, Johan Kalm, Lennart Stendahl med son Lasse, och jag själv, Ingemar Lindqvist.

 

+ Tisdag 24 september 1985 Lennart Stendahl, Göran lindemark, Thomas Schulin. Christer Hamps serie om Radio 88 del 2. Jonathan Marks och Thomas om Radio Caroline o Laser 558.

+ Tisdag 1 oktober 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Sammandrag från nattsändning. Ingemar lindqvist om FMAK i Uppsala. Christer Hamps serie om Radio 88 del 3.

+ Tisdag 8 oktober 1985 Lennart Stendahl, Göran lindemark. Christer Hamps serie om Radio 88 del 4 (sista). Rolf Waltin piratrapport. Stig Bygdén om radiostörningar. Kommande studiebesök på TT respektive Pripps, det senare med provsmakning av öl. Motioner till årsmöte.

+ Tisdag 15 oktober 1985 Göran Lindemark och Anders Thyrell. Rolf Waltin piratrapporterar. Jonathan Marks-inslag med Nick Newman som gör intervjuer om Laser 558, Radio Caroline-funderingar på FM-stereo, Radio Monique, Horizon. Deutschlandfunk med Tysklandsekot på svenska.

+ Tisdag 22 oktober 1985 Göran Lindemark, Johan Kalm i studion. Rolf Waltin blir uppkopplad från Älvsjö och avger piratrapport, mern läget var visst inte så kreativt på den fronten. Finsk TV har börjat testsändas över Nackasändaren på UHF-bandet, men senare i programmet berättar de att sändningarna av upphovsrättsliga skäl inte kan starta förrän april nästa år. Göran och Johan har besökt IFA radioutställningen i Berlin, men de tycker inte att den bjöd på några särskilt nya saker av intresse. Sony satsar på Video-8-systemet. Många satsar allt mer på MSX-datorer, som kommer från Japan från början, men även Philips lanserar sådana datorer. Luxor ingår numera i finska Nokia-koncernen. Studiebesök: Den 27 november hos TT där Kaj Karlholm kommer att guida. Studiebesök även på Pripps den 11 december, rundvandring i två timmar där det även blir intagande av öl och landgång.
MRS har årsmöte den 18 november. Man aviserar om nattsändning den 30 november men berättar inget om nattsändningen som dessutom skulle ske redan den 9 november.

+ Tisdag 29 oktober 1985 Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Lotta N. Nacka NR. FM-konds. Viking. Radio Nord.

+ Tisdag 5 november 1985 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Anders Thyrell. Umeå närradio, Radiomuseum i Berlin. Rolf Waltin piratrapport med mycket ur Radio Frizcos sändning. Ny pirat med hårdrock: Radio Rockline, Radio 102 spelar "banka-banka". MRS Styrelsemöte. Om studiebesök, som motvikt mot studiebesöket på TT ges även möjlighet till besök hos Pripps. Radio Klara.

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 9 november 1985 kl.00.00-06.00
Medverkande är bl.a. Anders Thyrell, Kent Granqvist, Göran Granqvist, Johan Kalm, Lennart Stendahl och Ingemar Lindqvist.

 

+ Tisdag 12 november 1985 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Uwe C Schoop Deutschlandfunk via telefon. RV Piratrapport

+ Tisdag 19 november 1985 Göran Lindemark, . MRS Årsmöte. R Caroline insp Sthlm. Sydväst NR. Jonathan Marks om lokal och närradio i Norden. R Klara Askensten med brum

+ Tisdag 26 november 1985 Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark, Radio . R Nord. Jonathan Marks IFA m.m.

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 30 november 1985 kl.00.00-06.00
Starten på denna sändning har jag även filmat på videofilmad, se nedan. Göran Lindemark i helskäGöran Granqvist, inledningssnackar och övriga medverkande presenterar sig. Kent Granqvist sitter som tekniker som senare avlöses av den långhårige Eric Hallberg. Lennart Stendahl kommer in i studion i vit lång tröja med Radio änder, Anders Kromnow sitter till höger om Göran och mitt emot Göran på motsatta sidan av bordet sitter Anders Thyrell.

 

Här nedan syns min VHS-videofilmning under en nattsändning från Stockholms närradioförenings studio på Gotlandsgatan 64


+ Tisdag 3 december 1985 Göran lindemark, Lennart Stendahl. Joy FM, Toronto, Kanada. WCLR, WKLK, KLCY, FOX-FM.

+ Tisdag 10 december 1985 Göran lindemark, Lennart Stendahl, Anders Thyrell. Testsändning Benny Boogie på 103,3MHz. och om Benny Boogie på Radio 98. Fox FM Melbourne. Alice Springs. SBC Radio 1 Singapore.

+ Tisdag 17 december 1985 Göran lindemark, Lennart Stendahl, Göran och Kent Granqvist. Om radiostörningar Bromma. Julmusik.

+ Tisdag 24 december 1985 Julaftonskväll, och Göran och Kent Granqvist sänder. MRS kommer på en ytterligare sändningstid på lördagar fr.o.m. den 4 januari. Ny TV-sändare har börjat testsända från Nacka, sänder ut en blandning av finska YLE kanava yksi ja kaksi. Natt-information för synskadade. Störningar P2.

+ Tisdag 31 december 1985 Nyårsaftonskväll. Göran och Kent Granqvist. Nyårsaftonmusik & info.

              Mälardalens Radiosällskap 1986                 FM 88.00 MHz                          
Quartz lock            
Mono
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

Under en tid gjordes refbandningen av Mälardalens program på ett kassettdäck som hade egenheten att självsvänga i inspelningsförstärkaren. Detta gav kraftiga periodvis upprepade smällande ljud, liknande maskingevär, i inspelningen, och därför har dessa ljud redigerats bort. I de flesta fall har endast den ena av ljudkanalerna drabbats av detta smällande, och då har ljudet tagits från den andra felfria kanalen, men i värsta fall har båda ljudkanalerna haft detta problem samtidigt. Eftersom det ändå inte gått att följa med i programljudet under dessa smällar har det blivit korta ljuduppehåll, tystnad, där.

+ Lördag 4 januari 1986 Premiär för MRS "ungdomsredaktion" som sänder fortsättningsvis på lördagar kl. 13-13.30. I de flesta fall är det bröderna Kent och Göran Grankvist som håller i dessa sändningar. I dagens program medverkar även Göram Lindemark, och man spelar upp ett avsnitt i serien av Jonathan Marks, som denna gång berättar om utvecklingen av kommunikationssatelliter i Europa, satellit-TV. I England är TV-tittarna vana vid uthyrningsföretag för allt som har med TV att göra, och nu kan engelsmännen hyra sin parabolantenn istället för att köpa en. Radio Luxembourg kommer att ha en "All Time Top 50" på 208 m mellanvåg.

+ Tisdag 7 januari 1986 Göran lindemark, Lennart Stendahl och Tony Karlsson i studion. Göran har fått in en KV-pirat på 6230 kHz från Bremen. Jonathan Marks berättar om Laser 558, som har upphört. En ny "världsmottagare" Sony ICF 2001D presenteras.

+ Lördag 11 januari 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, 1300. Luxy. BBC World Service. RIAS. Deutschlandfunk . VOAE. Telefonsamtal om favoritstationer

+ Tisdag 14 januari 1986

+ Lördag 18 januari 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, Jonathan Marks om Hackspetten o Radio i Paris. SM i Dx-ing. RDS

+ Tisdag 21 januari 1986 Göran Lindemark, o Tony Karlsson i studion. Jonathan Marks. Voice of America. Euro. Per Eriksson, och radio via telefon. Radio på Island.

+ Lördag 25 januari 1986 Kent Granqvist, Jan. Jonathan Marks om "hackspetten" och FM-stationer i Frankrike. BBC Ext Services. Finsk TV i Stockholm.

+ Tisdag 28 januari 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Närradiofrekvenser. Elvis. Jonathan Marks Bloopers

+ Lördag 1 februari 1986 Göran Lindemark, Palmemordet. BBC.Voice of America . Radio Moskva. RNE. Deutsche Welle . EDXC Parisreklam.

+ Tisdag 4 februari 1986 Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark. Jonathan Marks Bloopers. Frekvensstöld 6065.

+ Lördag 8 februari 1986 Lennart Stendahl, Ingemar Lindqvist. Radio Nord 25 år, Erik Hallberg och Ingegerd Ekinger Del 1.

+ Tisdag 11 februari 1986 Lennart Stendahl Göran Lindemark, Lisa. WRTH. Tävling Eurithmycs. Jonathan Marks om RNWs sändare.

+ Lördag 15 februari 1986

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 16 mars 1986 kl.00.00-06.00
Medverkande är bl.a. Anders Thyrell, Kent Granqvist, Göran Granqvist, Johan Kalm, Lennart Stendahl och Ingemar Lindqvist.

 

+ Tisdag 18 februari 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, . DX-förbundets tfnsvarare. AWR 9670. Jonathan Marks Kompaktkassetter. Heta radiolinjen.

+ Lördag 22 februari 1986 Lennart Stendahl, .Jonathan Marks Tidssginalstationer. Kent Granqvist, via tfn från Telemuseum. Radio Nordreklam.

+ Tisdag 25 februari 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark,. Jonathan Marks tidssignalsstationer. JSM i DX-ing.

+ Lördag 1 mars 1986 Göran Lindemark ger exempel på hur rapporterna om Palmemordet låter från BBC, Voice of America, Radio Moskva, RNE. Deutsche Welle . EDXC Parisreklam.

+ Tisdag 4 mars 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Anders Thyrell. Jonathan Marks Tunnelradio i Kanada. Tävling. Nora NR. Radio Nord.

+ Tisdag 4 mars 1986 Telefonsnack erfter sändning. I telefonen Lars Lundeberg, i studion Anders Thyrell, Göran Lindemark, Lennart Stendahl

+ Lördag 8 mars 1986 Extrasändning på inlånad tid kl 10-12 med anledning av 25årsdagen för Radio Nords premiär 1961. I studion Erik Hallberg, Ingegerd Ekinger, Lennart Stendahl, Ingemar Lindqvist. Komplett inspelning, 2 timmar.

+ Lördag 8 mars 1986 Ungdomsredaktionen med bröderna Kent och Göran Granqvist sänder en halvtimme på MRS ordinarie lördagstid 13 och 13.30. Berättar om Radio Syd, som ännu sänder, men i Banjul, Gambia på 909 kHz. För sändaramatörer har det även varit ett populärt ställe för periodiska sändningar på kortvåg, inte minst vid SM i DX-ing har detta varit populärt. Jonathan Marks bloopers i radio.

+ Tisdag 11 mars 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Johan Kalm, . Telefonväkteri om Palmemordet på BBC. Radio Klar om SNF årsmöte

+ Lördag 15 mars 1986 Göran Granqvist, Kent Granqvist, Olof Palmes begravning. BBC.Voice of America . Radio Moskva. Deutsche Welle . Radio A.

Mälardalens Radiosällskap nattsänder söndagnatten/morgonen den 16 mars 1986 kl.00.00-06.00
Medverkande är bl.a. Anders Thyrell, Kent Granqvist, Göran Granqvist, Johan Kalm, Lennart Stendahl och Ingemar Lindqvist.

 

+ Tisdag 18 mars 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Telefonintervju med James Mollan, chefredaktör för tidningarna DX-Gnistan och Frekvens.

+ Lördag 22 mars 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist. BBC World Service. Topp 20. Jonathan Marks Bloopers. JSM i DXing.

+ Tisdag 25 mars 1986 Göran Lindemark, PH Lennart Stendahl. Stereo i TV. Kapten på Radio Nord. Digitalradio. Radio Klara.

+ Lördag 29 mars 1986 Göran Granqvist, Kent Granqvist. RFI. BBC. Deutsche Welle,. Radio Moskva. BBC Topp 20 . Jonathan Marks Radio Vriesland.

+ Tisdag 1 april 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Sändning i Stereo som aprilskämt. Studiebesök Stockholm Radio. Järfälla NR. RDS ARI.

+ Lördag 5 april 1986 GG Kent Grankvist Topplistor, BBC R One, VoA, Radio Moskva. Jonathan Marks om Radio Vriesland.

+ Tisdag 8 april 1986 Per Eriksson, Göran Lindemark, Lennart Stendahl. Christer Hamp om strömavbrott i Chile. Per Eriksson, hos RTV Hong Kong intervju med Keith Hay. Commercial Radio .

+ Lördag 12 april 1986 Göran Granqvist, Kent Granqvist, BBC Sport Afrika No 1. HCJB. Jonathan Marks Radio Röda Korset.

+ Tisdag 15 april 1986 Lennart Stendahl, Kent Granqvist, Anders Thyrell och Christer Hamp Radio Chiloe. R Ving Kanarieöarna Hans Kristoffer. Eric Hallberg och Ingegerd Ekinger snabbgenomgång av Radio Nords Topp 20

+ Lördag 19 april 1986 mrs860419 Göran Granqvist, Kent Granqvist. Jonathan Marks. Radio Röda Korset. Tävling. Radio Polonia.

+ Tisdag 22 april 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Jonathan Marks radioöverfall Fillipinerna. Topp 20. Radio Sälen. Närradiodagen.

+ Lördag 26 april 1986 Kent Granqvist, Jan Lövander. Göran Granqvist från Telemuseum. RBI. Radio Japan. Jonathan Marks Radio i Limburg

+ Tisdag 29 april 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl. Telemuseum. Jonathan Marks Radiomysterium i Afrika.Voice of America om Tjenobyl. Radio Klara om Tjernobyl.

+ Lördag 3 maj 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist. NRK Melodifestival. Jonathan Marks Radio i Limburg.

+ Tisdag 6 maj 1986 Johan Kalm, Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Anders Thyrell, . R Moksva på svenska om Tjernobyl. VoA om NPR. Utställning om kabel-TV Kablar anmman. T20

+ Lördag 10 maj 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, . VoA. R Prag. R Bukarest. Jonathan Marks Radio Truth

+ Tisdag 13 maj 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, . Jonathan Marks Satellitradio. Om kommande EDXC i Paris. Radio Nords Topp 20-lista för 25 år sedan spelas upp av Ingegerd Ekinger och Eric Hallberg.

+ Lördag 17 maj 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, . JSM i DXing Jonas Ginell delad tvåa i telefon. Deutschlandfunk . R Polonia. R Milano international. ABC Australien. Jonathan Marks störningar i Turkiet

+ Tisdag 20 maj 1986 Johan Kalm, Lennart Stendahl, Göran Lindemark, . Göran har alldeles nyss landat efter några dagar i Paris vid EDXC European DX Council. Han passade även på att banda lite radio i Paris, och spelar upp och berättar om dessa, bland annat kan man höra Casey Kasem och t.ex. American Top 40 på VOA Europe i Paris. Prinsessan Stephanie av Monaco är etta på topplistorna i Frankrike och hennes låt "Ouragan" spelas upp i programmet, men den var inte i Johans smak. Radio Nords Topp 20-lista för 25 år sedan spelas upp av Ingegerd Ekinger och Eric Hallberg.

+ Lördag 24 maj 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, . Studiebesöket på ELFA. Närradiodagen 7 juni. Ny Citysändare på gång. Jonathan Marks Radio Liberty sändnignar till judar i Sovjet

+ Tisdag 27 maj 1986 Göran Lindemark och Lennart Stendahl. Göran har varit i Paris på EDXC-möte och han intervjuar där Intervju Kjell Ström som representerar Yaesu, som har en ny mottagare som jobbar med hjälp av dator. I 11e minuten övergång till en intervju med George Bjarne från Sveriges Radios Utlandsprogrammet. Genomgång av Radio Nords Topp 20 för 25 år sedan.

+ Lördag 31 maj 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, . Stimdagen. Stereotest NR SSN BotkyrkaSalem. Telika testa kodade sändningar TV2

+ Tisdag 3 juni 1986 Göran Lindemark, Anders Thyrell, Lennart Stendahl - Radio Korea (Sydkorea) har en välgörenhetslåt. Inspelning av Capital Radio (London) som spoonsrar Sports-Aid for Africa. Radio Nords Topp 20 med Ingegerd Ekinger och Eric Hallberg. Den blomstertid nu kommer. Närradiodagern inträffar på lördag den 7 juni.

+ Tisdag 10 juni 1986 Göran Lindemark och Lennart Stendahl på sjuårsdagen för MRS-sändningarna. Radio Caroline 558 kHz i en inspelning gjord i London. Radio Nords Topp 20 med Eric Hallberg och Ingegerd Ekinger. Gamle Svarten. Bromma-Vällingby närradio ska starta på 90,5 MHz. Radio SSM sänder på Botkyrka-Salem närradiosändare, och SSM sänder i stereo. På Radio Sydväst 88,9 MHz i stereo sänder Lasse Lundeberg för "Näringslivsradion" hemifrån Banérgatan 48 via HF-länk direkt till sändaren på söndagar 9-15 och tis+torsdagar 9-12. Lasse kör blandad musik, "allt från dragspel till disco" enligt Lennart S. På UTP-sändaren 89.6 MHz har man börjat sända med FM-stereo fast programmen som sänds ut är mono. Närradiodagen firades samma dag som Stockholm Maraton och Lennart och Göran var ute i vimlet och rapporterade i närradion.

+ Lördag 14 juni 1986 Kent Granqvist, Jan Lövander. Fransk radio. NRJ. FotbollsVM DR 1062. BBC R2 909. RNE

+ Tisdag 17 juni 1986 Göran Lindemark, RFI. T20. R Bras fotboll. R Gong 2000

+ Lördag 21 juni 1986 Kent Granqvist, Midsommar mest musik. Jonathan Marks satellitradio och TV direktsändande

+ Tisdag 24 juni 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark- Johan Kalm, programtid en timme genom 30 min lån av Radio Klara. Jonathan Marks om direktsänd TV. DW Fotbollsvm. Deutschlandfunk direkt 1269. R Gong 2000. Welle Bayern 3. T20. Norrman om radiobandet

+ Lördag 28 juni 1986 Kent Granqvist, Claes W Englund med intervjuer från DX-parlamentet i Örebro Erik Wennström

+ Tisdag 1 juli 1986 saknas

+ Lördag 5 juli 1986 Johan Kalm, Slinga 88. Musik på mMV Radio Luxembourg . BBC. Radio Caroline. Claes W. Englund intervjuar Lars Virén och Sven Olsson på DXparlamentet i Örebro

+ Tisdag 8 juli 1986 I studion Johan Kalm, Göran Lindemark och Anders Thyrell. MRS hade den här sommaren fått utökad sändningstid till en hel timme genom att de fick låna en halvtimme av Radio KLara, som hade sommaruppehåll. Trots det så är denna inspelning bara 52 min lång eftersom det blev fördröjt med sidvändningen av refbandskassetten. Jonathan Marks från Radio Netherlands berättar om Lazer 558, Radio Nords Topp 20 presenteras av Eric och Ingegerd, Anders Thyrell berättar om om FM-konds som varit. Slinga Eddie McAndrew. Claes W. Englund intervjuar Arne Skoog.

+ Lördag 12 juli 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, . Claes W. Englund intervjuar Eterkaktuellts Hred Gunnar Friberg och Carina Strömberg

+ Tisdag 15 juli 1986 Lennart Stendahl, Johan Kalm, Anders Thyrell, . Öppet Forum tillbaka. Haninge NR. Västerort NR. Eskilstuna lokalradio. T20. Tävling Burken Björklund

+ Lördag 19 juli 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist, . Claes W. Englund intervjuar Rolf Lind och Per Mattison i DXvännerna samt Stig Granfeldt om Popstationsomröstningen

+ Tisdag 22 juli 1986 I studion på öfvre Östermalm sitter Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Johan Kalm, Man pratar om nyutkomna offshore-radio-boken "Pirate Radio Then and Now". Misslyckad tyst minut och andra Bloopers. DX-utställning finns på biblioteket i Mörby Centrum. Claes W Englund. Ny DX-mottagare: Sony ICF-6700. Hadar Cars (lib.) har gjort utredning med jämförelser om Utlandsprogrammets sändningar på olika språk respektive SRs invandrarprogram. Några telefonsamtal med lyssnarna, och så ringer Kent Grankvist och har svar på frågorna från föregående inringare om olika sändarfrekvenser. Siv Wastesson har svaret på dagens lyssnarfråga om en tidig Beatles-inspelning. Så följer veckans Radio Nord Topp 20-genomgång med Eric Hallberg och äkta Radio Nordaren Ingegerd Ekinger. Närradioinformation: Radio Sollentuna har fått sin sändarfrekvens ändrad till 94,6 MHz (förut 95,0).
Sändningen är heltimmen lång genom att MRS lånat Radio Klaras halvtimme under deras sommaruppehåll.
Lennart råkar av misstag spela en femsekunders-snutt av en låt med en tjejgrupp, och denna väcker intresse hos de närvarande, "Vad var det där", och de undrar även undertecknad. Lyssna i 58:e minuten så hör ni. Någon här som har svaret?

+ Lördag 26 juli 1986 mrs860726 Slinga med Ingemar Palin. Johan Kalm, . Claes W. Englund Finlands DX-förbund EDXC 1987

+ Tisdag 29 juli 1986 Johan Kalm, Anders Thyrell, Lennart Stendahl, . Göran Lindemark, via tfn från Köln. Göran Lindemark, Deutschlandfunk i direktsändning. Lille Gerhard i MRS promo. Krypterad TV från Telia. SR och Radio Luxembourg i Dubbeltimmen. 2 misslyckade och en lyckad tävling

+ Lördag 2 augusti 1986 Johan Kalm, Lennart Stendahl, Snutte Balsam. Claes W. Englund intervjuar Arne Skoog om gamla DXtider

+ Tisdag 5 augusti 1986 Anders Thyrell, Lennart Stendahl, . R Uppland turistradio på engelska. Tävling x 2. Täby Danderyd NR. Peter Hellkvist om sändareffekter. T20. R Luxembourg.

+ Lördag 9 augusti 1986 Johan Kalm, . Slinga Eddie McAndrew. Claes W. Englund intervjuar Arne Skoog

+ Tisdag 12 augusti 1986 Göran Lindemark, Johan Kalm, Lennart Stendahl, Göran påstår i programmets inledning att detta är sista gången som sändningen är en timma lång - mycket märkligt för detta program och föregående tisdagssändningar är halvtimslånga. Tävling Spindel Britta. T20 med Lille Gerhardintervju. Erik Hallberg via telefon. Hälsingborgs NR. R Caroline. R Veronica. BFBS.

+ Lördag 16 augusti 1986 Kent Granqvist, Göran Granqvist. BBC Radio One. Southern Sound Radio Brighton. Capital Radio.

+ Tisdag 19 augusti 1986 Göran Lindemark. Radio Nords Topp 20. Thomas Schulin och Per Alarud berättar om deras besök hos Radio Carolines sändarfartyg Ross Revenge.

+ Lördag 23 augusti 1986

+ Tisdag 26 augusti 1986 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, . Ny Citysändare 95 3. T Schulin via tfn om offshore radio. Solna Sundbyger NR flygdag på Bromma. T20

+ Tisdag 2 september 1986

+ Lördag 6 september 1986 Kent Grankvist. BBC Radio One. Radio Mercury.

+ Tisdag 9 september 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl . R Skaraborg. Skövde NR. Topp 20. Radio Klara sände inte men MRS fortsatte och sände en timma. Jonathan Marks . KVOH. Capital Radio . Italinesk klotterplanksradio.

+ Lördag 13 september 1986

+ Tisdag 16 september 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl . Topp 20. Intervju med Jonathan Marks. Spisa med X.

+ Lördag 20 september 1986 Kent Grankvist Göran Lindemark, . Ny sändare 95 3. BBC Radio one. Steve Whright om amerikansk radio och studioutrustningen.

+ Tisdag 23 september 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl . Radio på Island. Gudmundur Bragason via tfn. Lokalradio i Danmark. Gordon McLendon död.

+ Lördag 27 september 1986 Kent Grankvist . Jonathan Marks Dansk TV BBC TV Fängelseradio i Holland. BBC Radio One.

+ Tisdag 30 september 1986 Göran Lindemark, Lennart Stendahl . Johan Pilblad om Radio Solkusten. Radio Nords Topp 20.

+ Lördag 4 oktober 1986 Kent Grankvist . BBC WS. Jonathan Marks om sjungande nyheter och Captain Midnight.

+ Tisdag 7 oktober 1986 Lennart Stendahl Göran Lindemark. Claes W. Englund Radio Uppland-intervju. Kalkonradio i Sköve NR(s). Topp 20.

+ Lördag 11 oktober 1986 Kent Grankvist Lennart Stendahl . Tony Prince Radio Luxembourg. Jonathan Marks KVOH och Radio Valentine.

+ Tisdag 14 oktober 1986 saknas

+ Lördag 18 oktober 1986 Kent Grankvist Anders Sundholm. BBC Radio One + BBC World Service sänder något de kallar "Multitrack" på onsdagkvällar med f.d. nyhetsuppläserskasn Sara Ward som deejay. Jonathan Marks om att Voice of America Europe slutar och AM i USA i HiFi. Sändaren 95 3 MHz provsänder i stereo

+ Tisdag 21 oktober 1986 saknas

+ Lördag 25 oktober 1986 Kent Grankvist . Jonathan Marks Radio i Holland och DX-news via tfn i USA.

Nattsändning - söndagnatt / morgon 26 oktober 1986 kl.00.00-06.00
Denna nattsändning samsänds på fyra av Stockholmsområdets närradiosändare: Förutom på 88 MHz i Stockholm av Mälardalens Radiosällskap sändes den även av Music Radio Services på Järva 91,1 MHz genom Naturvetenskapliga föreningen MaPhya, över Botkyrka 91,6 MHz genom Radio SSM Elektronikföreningen Trioden, och på 88,5 MHz genom Österhaninge IF.
Medverkan av Lasse Lundeberg, Gudmundur Bragason, Björn Mohr, Gagarin Miljkovich, Stuart Ward, Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Torkel "Bagarn" Odéen, Ingemar Lindqvist m.fl.

+ Tisdag 28 oktober 1986 saknas

+ Lördag 1 november 1986 Kent Grankvist Göran Lindemark, Vision 86 Älvsjö Björn Mohr SSM via telefon

+ Tisdag 4 november 1986 saknas

+ Lördag 8 november 1986 Kent Grankvist Göran Lindemark, Lennart Stendahl . Claes W. Englund inervjuar Bengt Dalhammar om ANARC i Montreal. 95 3

+ Tisdag 11 november 1986 saknas

+ Lördag 15 november 1986 Kent Grankvist, Göran Lindemark,bl.a. om genomfört studiebesök på TV-huset i torsdagst. BBC Radio One Topp 20. 95 3 ny rundstrålande antenn lyssnarrapporter via telefon

+ Tisdag 18 november 1986 saknas

+ Lördag 22 november 1986 Lennart Stendahl Bengt Karlsson. Framstegspartiet och "Bevara Sverige svenskt" går samman och bildar Sverigepartiet. Jonathan Marks Ferratomässan. Landstingssändningar på 95 3.

+ Tisdag 25 november 1986 saknas

+ Lördag 29 november 1986 Kent Grankvist . Den kompressor som användes vid MRS-sändningarna hade tendens att få ljudstyrkan att då och då störtdyka nedåt cirka 20 dB för att sedan ta flera minuter lång tid för att återhämta sig uppåt i nivå igen Denna inspelning är extra besvärlig, och sådana störtdykningare sker flera gånger i denna programinspelning. Det inträffar också Tekniska missar med cueing som hörs ut i direktsändning m.m. Jonathan Marks om radio i Asien.

+ Tisdag 2 december 1986 saknas

+ Lördag 6 december 1986 Kent Grankvist Överstyrt ljud. Radio Adventskyrkan på kv från Italien. Jonathan Marks Radio Nya Zeeland

+ Tisdag 9 december 1986 saknas

+ Lördag 13 december 1986 Kent Grankvist samsändning med Göran Lindemark, på 95 3 via telefon.

+ Tisdag 16 december 1986 saknas

+ Lördag 20 december 1986 Kent Grankvist . Amerikansk radio Rick Dees Top 40. 95 3

+ Tisdag 23 december 1986 saknas

+ Lördag 27 december 1986 Kent Grankvist Lennart Stendahl via telefon från slignan 95 3. Tävling amerikansk Countrystation Q97 FM

+ Tisdag 30 december 1986 saknas

+ Onsdag 31 december 1986 Slingan på 95,3 MHz med Lennart Stendahl m.fl. och sändningen fortsätter förbi midnatt när det går över till nya året 1987, och vi hör nyårsfyrverkerierna runt Östermalm.

 
              Mälardalens Radiosällskap 1987                 FM 95.30 MHz                          
Quartz lock            
Stereo
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

Från och med nyåret upphörde lördagssändningarena, och Mälardalens Radiosällskap ökade istället tisdagssändningarna till heltimmen och flyttade från sändaren på 88 MHz till den nya fräscha 95,3 MHz-sändaren. Den senare erbjöd stereosändning som fördel, något som varit efterlängtat för många föreningar ända sedan närradions start 1979. MRS firade denna glada nyhet med att som första förening genomföra en nattsändning där, just när det nya året startade.
Många hade trott att den nya sändaren skulle förbehållas sådana föreningar vars programutbud speciellt befrämjades av just stereoljudet, men så blev det aldrig. Det blev en total blandning av föreningar, likadant som på 88 MHz, och många föreningar som tilldelades sändningstid på 95,3 MHz fortsatte att sända monoprogram utan ljudtekniska anspråk. Detta ledde så småningom till en upprördhet bland musiksändande föreningar om sändningsschemornas uppläggning, där olika föreningar med starkt olika programstil föstes samman som grannar, och där vissa av de stora "folkrörelserna" även bokade tid, och extratider, men sen ändå bara sände tystnad. Närradion hade verkligen börjat krackelera och den stora pionjärglädjen hade tappats bort, långt bakåt i tiden.

Nattsändning - söndagnatt / morgon 1 januari 1987 kl.00.00-06.00 - medverkan av Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Johan Kalm, Kent Granqvist, . Ämnen bl.a. BBC Radio One. Radio Luxembourg.

+ Tisdag 6 januari 1987

+ Tisdag 13 januari 1987

+ Tisdag 20 januari 1987

+ Tisdag 27 januari 1987

+ Tisdag 3 februari 1987

+ Tisdag 10 februari 1987

+ Tisdag 17 februari 1987

+ Tisdag 24 februari 1987

+ Tisdag 3 mars 1987

+ Tisdag 10 mars 1987

+ Tisdag 17 mars 1987

+ Tisdag 24 mars 1987 Göran Lindemark, Anders Thyrell och Rikard Bjällstrand finns i studion. Man inleder med Ingegerd Ekinger (på hennes födelsedag) och Erik Hallberg. De rapporterar om Radio Nords Topp 20 för 25 år sedan. Lennart Stendahl har hemifrån Hagsätra hört nystartade närradiosändaren i Nyköping. Hasse Ahro (senare känd från TV3s "Efterlyst") på Radio Stockholm intervjuar Bertil Damberg och Ralf Olsson om att sossarna har sändningar i närradion på Radio Sydost, trots att s-partiet ständigt varit emot tillkomsten av närradion. En pinsam inspelning av hur s-radion i Farsta låter, spelas upp. Göran märker att i studion hos MRS hörs en rysk radiosändare i mixern. Mikkabeln råkar fungera som "antenn" och i mixerns ingångssteg detekteras den ryska sändaren och hörs. Anders berättar om European DX Council (EDXC-87) i Helsingfors. Radioserien "Story of Pop Radio" av Noel Edmonds om offshorepiraten Radio London och när Beatles-LPn "Sargent Pepper" kom ut, och Kenny Everett och andra ur teamet ombord berättar om tillvaron ombord på Radio London's sändarfartyg "The Galaxy". Om radio i Östtyskland, där man berättar om att fångar i ett tukthus i DDR tillverkar radioapparater i smyg för att kunna avlyssna västtysk radio, inte minst Deutschlandfunk DLF. Göran nämner om att man eventuellt kommer att göra livesändning av slinga efter MRS-sändningen, men inspelning från denna slinga verkar fattas. Om klubbtidningen QRG-bulletinen och om klubbmötena på Konsolvägen på måndagkvällarna.

+ Tisdag 31 mars 1987

+ Tisdag 7 april 1987 Lennart Stendahl, Radio Nord Topp 20. Slingan har blivit anmäld för brott mot paragraf 11i närradiolagen. Därför har kassetter plockats bort. Kent Granqvist berättar om junior-mästerskapen i DX-ing. Piratradio Radio Frisco på 104 MHz. Story of Pop Radio. Kulturblomster Laila sjunger om Oskar

+ Tisdag 14 april 1987

+ Tisdag 21 april 1987 Kent Granqvist, Lennart Stendahl, Göran Lindemark, RN Topp20. Kulturblomster Pelles - När krokusen blommar i Arjeplog. Story of Pop Radio. R Frisco intervjuar gammal pirat

+ Tisdag 28 april 1987 "Story of Pop Radio" presenterad av Noel Edmonds på BBC Radio 1. Kulturblomster. Upplandsbro närradio med Radio Nord-veteran. Radio Nords Topp 20. Södertälje närradio vill höja frekvensen. Damlandslaget i fotboll.

+ Tisdag 5 maj 1987 Lennart Stendahl, , Göran Lindemark, , Lasse Lundeberg Uteffekter, Kulturblomster, Stor of pop Radio med IBA och BBC, RNTopp 20

+ Tisdag 12 maj 1987 Kent Granqvist, Anders Thyrell, Göran Lindemark, Story of Pop Radio, RN Topp20, Junior-SM i DX-ing Magnus orell, Deutschlandfunk från DX-parlamentet i Uppsala

+ Tisdag 19 maj 1987 Teknikstru, surrande bakgrundsljud i denna sändning. Svenska Damlandslaget med Göran Lindemark på skivomslaget, sjunger "Vi är thejer, vi är bäst". Radio Nords Topp 20-lista. Jonathan Marks berättar om High Definition Television.

+ Tisdag 26 maj 1987 Lennart Stendahl, Göran Lindemark,Kent Granqvist, Rikard Bjällstrand, RNTopp20,Kent Granqvist, Ungdomsredaktioen Mangus orel om RBI,Voice of America , Knäpp Upps samtliga skivor av Erik hallberg, Jonathan Marks Media Magazine HDTV

+ Tisdag 2 juni 1987 Lennart Stendahl, Kent Granqvist, Göran Lindemark, Anders Thyrell, . Sen start. Slinga. Lettlands Radio Riga. Kent Granqvist, på Radio Luxembourg. Upplandsbro närradio Gert Landin Topp 20. Trailer med Sten Hedman.

+ Tisdag 9 juni 1987 Kent Granqvist, Johan Kalm, Göran Lindemark,. Topp 20 Trailers med Kaj Karlholm och Raya Ravell. Rickard Bjällstrand om radio på Cypern. EDXC i Helsingfors. Radio Ettan. Radio City.

+ Tisdag 16 juni 1987 Kent Granqvist, Rikard Bjällstrand, Johan Kalm, Göran Lindemark. Sten Hedman-jingle. WRNO. Topp 20 med Eric Hallberg och Ingegerd Ekinger. Deutschlandfunk och Uwe C Schoop i studion.

+ Tisdag 17 juni 1987 Slingan på 95,3 MHz uppfångad den 17 juni 1987 med Göran Lindemark, Lasse Lundeberg och Lennart Stendahl som småpratar kring reglerna som gäller för slingan. Får man spela musik i slingan? Ja, det är faktiskt i princip gratis under förutsättning att andelen musik är mindre än 49% av programtiden och musikinslagen är 30 sekunder eller kortare. STIM har kanske anpassat reglerna lite därför att det vore mycket orationellt för dem att försöka kontrollera efterföljden annars. Det blir i praktiken billigare för STIM att ha pragmatiska regler. Endast 8 minuter långt.

+ Tisdag 23 juni 1987

Tisdagen den 30 juni 1987 var det 25-årsdagen för Radio Nords upphörande, och med anledning av det hade MRS lånat extra sändningstid [av moderaterna] så att sändningen kunde sträckas ut till två timmar. Med start kl. 20 sändes Eric Hallbergs och Ingegerd Ekingers "Radio Nord story", och eftersom tiden efter 22 var ledig fortsattes sändningen fram till midnatt, då stunden var inne, just 25 år efter att Radio Nords sändare stängdes av. Under dessa timmar till midnatt sände man ett telefonväkteri med Lennart Stendahl och Eric Hallberg som tog emot inringande som ville berätta om hur de upplevde Radio Nords betydelse. Någon inspelning av telefonväkteriet har inte kunat hittas, men bägge timmarna med Eric Hallberg och Ingegerd Ekinger finns bevarade med bra ljud, här:
+ Radio Nord Story, del 1 av 2

+ Radio Nord Story, del 2 av 2 - Den 30 juni 1987 startade en programserie på Mälardalens Radiosällskap i Stockholms närradio. Den handlade om Radio Nord och var producerat av Eric Hallberg, och han var tillsammans med Ingegerd Ekinger programledare i serien. Ingegerd har förflutet som anställd på Radio Nord, sekreterare närmast till Henry Fox, men hon anlitades även som röst i en del reklaminslag. Mest märktes hon i reklamen för Turtle Wax, där hon skojar med ekoeffekter tillsammans med Gert Landin, och det var också hon som utbrast "Man BORDE ha en diskmaskin" i reklamen för Westinghouse.

+ Tisdag 7 juli 1987 Kent Granqvist, Deutschlandfunk-inslag Göran Lindemark om EDXC i Finland. Radio i Finland. WRNO. Jonathan Marks Media Magazine om amatörradio i Holland.

+ Tisdag 14 juli 1987 Kent Granqvist, Johan Kalm, Göran Lindemark, via telefon från Köln plus Budda Krämer. DX-parlamentet i Uppsala

+ Tisdag 21 juli 1987 Kent Granqvist, Johan Kalm, Anders Thyrell, Radio Gotland med Lennart Gårdinger. FM-skipinspelningar. Chiq FM. Radio Luxembourg..

+ Tisdag 28 juli 1987 Kent Granqvist, Johan Kalm, Göran Lindemark på telefon från Köln. FM konds från Italien. Jonathan Marks Media Magazine. Engelska piratstationer. Solfläckar.

+ Tisdag 4 augusti 1987

+ Tisdag 11 augusti 1987 Göran Lindemark, Lasse Lundeberg, Rikard Bjällstrand, Anders Thyrell, Deutschlandfunk, Göran Lindemark, om tysk privatradio. Radio Granada FM. Jonathan Marks Media Magazine SRI Radio Peking Satelliter Paraboler Laservision. BFBS. Sticker Contest. Radio Södertälje.

+ Tisdag 18 augusti 1987 Johan Kalm, Lasse Lundeberg, Göran Lindemark, BBC 648 Waveguide Panasonic RFB40. Jonathan Marks Media Magazine om MTV och DAT. Radio Hamburg. Anders Thyrell, 40.

+ Tisdag 25 augusti 1987

+ Tisdag 1 september 1987 192 kbps (ljudinslagen är dock i de flesta fall med mono-ljud, men några i stereo). Rikard Bjällstrand, Johan Kalm, Lasse Lundeberg, USA special med Radio Bjällstrand WRNO WULD mfl. Intervju med Lars Lundeberg.

+ Tisdag 8 september 1987 192 kbps (ljudinslagen är dock i de flesta fall med mono-ljud, men några i stereo). Närmast före Mälardalens Radiosällskaps sändning hörs Lennart Stendahl spela 60-tals -oldies för Radio Moderat. Därefter vid timslaget (i inspelningens 24:e minut) startar Mälardalens Radiosällskaps sändning med Göran Lindemark, Patrik Stenbacka, Anders Thyrell, Ny närradioförening i Huddinges nya närradio blir Huddinge HBC från Moderat Ungdom med bl.a. Robert Sehlberg, som intervjuas i programmet. IFA Berlin RIAS SFB Radio DDR 1 DT64 100,6 RFI Messeradio. Radio Åland. Arne Lodin SDXF-nyhetsbullentin på Deutschlandfunk . Radio Radio Rörstrand.

+ Tisdag 15 september 1987 Försenad start 21 min på grund av att Folkpartiet inte tryct ut sig ur sändning. Jonathan Marks berättar om USA-radions Emergnecy Boradcast system, EMS. Göran Lindemark har intervjuat Helga Doost, svenska redaktionen på östtyska Radio Berlin International, RBI. Ny QRG-bulletin på väg.

+ Tisdag 22 september 1987 Göran Lindemark, Rikard Bjällstrand, Sosseradiostrul. R City Helsingfors studiebesök. Jonathan Marks Media Magazine Clandestine Radio och DAT. Radio Kongress

+ Tisdag 29 september 1987 Göran Lindemark, Rikard Bjällstrand, Anders Thyrell, Lennart Stendahl, J Ninistö om Yle. R Uppland. Jonathan Marks Media Magazine Jamming Elspikar Frimärken.

+ Tisdag 6 oktober 1987 192 kbps (ljudinslagen är dock i de flesta fall med mono-ljud, men några i stereo). Göran Lindemark, Anders Thyrell, Patrik Stenbacka om Radio i London. Närradiostart i Upplands Bro. Jonathan Marks Media Magazine Cable One IFA Berlin Satellitkapning. Anna-Lisa i Södertälje utanför sändning

+ Tisdag 13 oktober 1987 192 kbps (ljudinslagen är dock i de flesta fall med mono-ljud, men några i stereo). Kent Granqvist, Rikard Bjällstrand, Bosse Berglund, Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Bo Berglund om radio i Japan, Hong Kong och Malaysia. R New Yorik International. Jonathan Marks Media Magazine Mellanvågsstereo och Latinpirater

+ Tisdag 20 oktober 1987 Lennart Stendahl, Rikard Bjällstrand och Göran Lindemark i studion. Om olaglig reklam för Cirkelkaffe (bilden) i Nacka arbetarekommuns program på Nacka närradio..
Lasse Lundeberg kommer in via telefon. Radiohusets taksändare kör CD-skivor nonstop på 103,3 MHz. Skriv en lyssnarrapport till Lars Mossberg på SR så får du QSL-kort. Men snart, kanske redan "i morgon", kommer Radio Stockholms 60-kilowattare på 103,3MHz ifrån Nackamasten igång, och då blir det slut på sändningarna från taksändaren. Möte i närradioföreningen igår, diskussioner kring sändningsschemat för 95,3 och 88 från första januari. Två nya 60-kilowattare startas i Östhammar 95,5 och 101,6 för reläsändning av P3 resp lokalradions P4. Televerket vill slippa sitt monopol för närradiosändare och höjer priserna för denna uthyrning. Grundhyran för en närradiosändare innan denna höjning anges till 11.840 kr/år. Gagarin Miljkovich har skickat in en kassett där man hör Radio City i Göteborg, kassetten spelas upp. Gagarin med MRS på 91,1 söker nya disc jockeys för att öka sina sändningar till dygnet runt. Gudmundur Bragason ringer in och berättar om nyheter om Radio Luxembourg som ska inträffa den 25:e, men ingen verkar veta vad nyheten handlar om. Väntat byte av Radio Luxembourg-jingel-paket, också. Gudmundur har sänt ett Hit Action på LSAF i Lund, men än så länge inget nytt efter detta. BBC World Service-nyheter multi-track, bl.a. att Top 20 flyttas till att sändas halv 8 på måndagarna. Prat om isländsk radio. I Jonathan Mark's Media Magazine berättas ännu mer om nyheter kring Radio Luxembourg, som i samarbete med irländska RTE installerar ny långvågssändare på Irland på 254 kHz (1190 m) - ett projekt benämnt Radio Tara, som ska sända populär musik med stor täckning av både Irland och England. FM-konditioner med stationer från öster. "91-an", ett informationsblad från de som sänder på 91,1 MHz. Gagarin Miljkovich vill ha bättre limiter på 91,1-sändaren. SRs "Dagens eko" har firat sitt 50-ÅRS-JUBILEUM med öppet hus och en utställning i Radiohuset, och i P1 sänds en programserie om Ekots gångna år. BBC fick köra på reservkraftaggregat.

+ Tisdag 27 oktober 1987 Programmet inleds med ljud från Radio Åland, som blir kvällens första ämne. Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Anders Thyrell, Rikard Bjällstrand. Jonathan Marks Media Magazine, Seeland TV Bermuda.

+ Tisdag 3 november 1987 Kent Granqvist, Göran Lindemark, Patrrik Stenbacka, Robert Sehlberg, Bosse Berglund, L Lundeberg per tfn. Störningar 103,4. Lennart Stendahl, tfn

+ Tisdag 10 november 1987

+ Tisdag 17 november 1987 Bosse Berglund, Göran Lindemark, NR i Norge får reklam. NR i Luleå. R Åland Camert forts. BBC WS med fördröjning. Jonathan Marks Media Magazine Telecom 87

+ Tisdag 24 november 1987 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Bosse Berglund, Anders Thyrell, Johan Kalm, Kent Granqvist, Rikard Bjällstrand, . Radio Viborg. Kjell Stensson. Jonathan Marks Media Magazine åska. R Uppland

+ Tisdag 1 december 1987 Bosse Berglund, Göran Lindemark, Anders Thyrell, . Spionradio. David Morley om finsk radio. Kjell Stensson berättar. Deutschlandfunk Önskekonsertsignaturmelodi.

+ Söndag 6 december 1987

+ Tisdag 8 december 1987

+ Tisdag 15 december 1987 Kent Granqvist, Bosse Berglund, Göran Lindemark, . BBC WS. R City Finland. Kjell Stensson. Etersänd lokal-TV. FM4-sändare

+ Tisdag 22 december 1987 Göran Lindemark, Rikard Bjällstrand, Patrik Stenbacka, Anders Thyrell, . WHTZ. Ninistö om Finlands utlandsprogram. Jonathan Marks Media Magazine Radio på Irland. Kjell Stensson. Huddinge NR slavsändare

+ Tisdag 29 december 1987 Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Rikard Bjällstrand, . Kjell Stensson. Torkel Odén per tfn om NR på Gotland. Jonathan Marks Media Magazine 20 år MOA

              Mälardalens Radiosällskap 1988                 FM 95.30 MHz                          
Quartz lock            
Stereo
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

+ Tisdag 5 januari 1988 Göran Lindemark, Johan Kalm och Bosse Berglund. Andes Kromnow, Turistradio Kanarieöarna Lanzarote mm,Jonathan Marks CDV, start TV3.

+ Tisdag 12 januari 1988 Göran Lindemark, , Lasse Lundeberg, NRnämnde friar reklam i MRS, 00 radiojinglar, NR Vagnhärad,Jonathan Marks NR i Holand och telex, Radio Uppland, Frank Gunnarsson Radio Göteborg

+ Tisdag 19 januari 1988

+ Tisdag 26 januari 1988 I studion finns Rikard Bjällstrand, Andreas Melin och Patrik Stenbacka, och Göran Lindemark finns med i studion men håller sig mest i bakgrunden, Det är lite rörigt och oroligt i studion i starten, men det ordnar till sig efter en stund. Det handlar om radion i England. Man startar med att lyssna lite på ett slumpvis valt exempel på hur Capital Radio i London (95,8 MHz) låter. Men huvudämnet är piratradio i London, där ett 60-tal pirater sänder regelbundet - en del sänder dygnet runt och i stereo. Andreas Melin har kännedom i ämnet, och i studion diskuterar man även piratradio i England i stort.

+ Tisdag 2 februari 1988 Radio Uppland, ,Radio Kungsacka, KurtOlsson

+ Tisdag 9 februari 1988 Lennart Stendahl, Bosse Berglund, Göran Lindemark, Kent Granqvist, Patrik Stenbacka Robert Sehlberg Studentradion i Uppsala studiebesök,Jonathan Marks Radio i film, Kurt Olsson

+ Tisdag 16 februari 1988 Göran Lindemark, ensamJonathan Marks Hamkonfrens och hemliga radiostationer under kriget, Intervju med Helga Doost RBI, Kurt Olsson

Nattsändning noterad på bandkartong för söndag morgon den 21 februari 1988 men saknar inspelning

+ Tisdag 23 februari 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, Lennart Stendahl, Kent Granqvist, via telefon, Kurt Olsson, Radio Sthlm studiebesök med Kent Granqvist, ,Jonathan Marks . Sportlov på telemuseum tesr KV RX

Den 1 mars 1988 gick det första programmet med Mälardalens Radiosällskap på ny starttid. Innan detta hade tisdagssändningarna gått kl 21-21.30 men bytte från detta datum till sändningsstart kl. 20 och ökade till en hel timmes sändningstid.

+ Tisdag 1 mars 1988 Anders Thyrell. Kent Granqvist, Göran Granqvist och Bosse Berglund deltar i detta program, det första med starttiden kl 20 och i en hel timme på tisdagarna. Man klagar på Televerket som bytt sändare för 95,3-sändaren, och genom denna förändring gett sämre hörbarhet för sändningarna, och detta problem finns även vid denna sändning. Jonathan Marks berättar om Laser 558 och Radio Caroline på kortvåg. Dessutom om Basci code och om RDS.

+ Tisdag 8 mars 1988 Ojämna ljudnivåer i detta program, medverkande Lennart Stendahl, Robert Skoglund, Patrick Stenbacka och Bosse Berglund deltar i detta program liksom Lasse Lundeberg, den senare via telefon. Lasse berättar om AM-radio. Televerket prioriterade så att sändaren för 95,3 MHz fått försämrad hörbarhet, och detta pågår i nån vecka och ännu vid denna sändning kvarstår problemet. En ny kabel-TV-kanal ska startas, sägs det, den ska heta PTV och där ska bl.a. ses och höras Stuart Ward från FMAK, Ulf Elfving, Stina Dabrowsky och andra från SR/SvT som hellre väljer privata kanaler än SR som arbetsgivare. Det är 27-årsdagen för Radio Nords premiär och därför startar i detta program en reprissändning av serien Radio Nord Story av Eric Hallberg och äkta Radio Nord-medarbetaren Ingegerd Ekinger.

+ Radio Nord Story, avsnitt 1 av 2 Programserie producerad för Mälardalens Radiosällskap av Eric Hallberg och med honom själv och äkta Radio Nordanställda sekreteraren till Henry Fox, Ingegerd Ekinger som programledare. Här med bättre ljud än Mälardalens Radiosällskaps refbandskassetter kan förmedla. Programserien förorsakade att MRS fick en anmälan mot sig till Närradionämnden. Orsaken var att reklam från Radio Nord förekom. Men det blev ett friande därför att reklamimnslagen ansågs som alltför gamla (då 25 år cirka) för att anses bryta mot närradions reklamförbud.

+ Radio Nord Story, avsnitt 2 av 2 Eric Hallberg och Ingegerd Ekinger fortsätter till det bittra slutet för Radio Nord.

+ Tisdag 15 mars 1988 Göran Lindmark, Patrick Stenbacka, Bosse Berglund, Anders Thyrell och Lennart Stendahl. De inleder med ett brusigt bandat inslag från Claes W. Englund, HCJB i Equador, där han berättar om sin DX-hobby. Björn Mohr från Chiq 101 berättar om IF Kamraterna som fått en anmälan mot sig hos Närradionämnden angående sändningar på Ekerö närradiosändare 101,5 MHz (sedermera Radio Viking på 101,4) på grund av en konflikt med Ekerö närradioförening. Radio Nord Story del 2 inleds med att Radio Nord-medarbetaren Lennart Atterling berättar hur han blev anställd på Radio Nord.

+ Tisdag 22 mars 1988 Göran Lindemark, Patrick Stenbacka, Anders Thyrell och Robert Skoglund inleder med BBC World Service på 9410 kHz, 31-metersbandet. WRTH. Bengt Persson på Radio Chiq berättar apropå föregående veckas MRS-program att Närradionämnden har beslutat att bordlägga avgörandet till nästkommande möte den 13 april. Under tiden fortsätter Chiq, men på neddragna sändningstider. Likheten med SBC när det gäller politiserad behandling från Närradionämnden är slående. Radio Nord Story del 3 med Broddmansreklamen och Henry Fox och Raya Ravell berättar om reklam- och jingelproduktion. Bengt Törnkrantz insatser som tekniker omvitnas av Raya Ravell och Gert Landin, och hur Bengt hittade topplåten "Putti Putti" som blev en långkörare på Topp 20. Veckorapport från Kurt Olsson. Jonathan Marks berättar om en hemlig radiostation i Mellan-Östern som sänder till palestinierna, och om faror med radiostrålning. Music Radio Services kommer fr.o.m. den 26 mars att genomföra direktsändningar från Fältöversten i Stockholm via Bromma-Vällingby-sändaren 90,5 MHz, men efter det är det ovisst om denna MRS komer att fortsäta sändningarna. De har sänt på den sändaren sedan årsskiftet efter att tidigare hörts från 91,1 MHz.

+ Tisdag 29 mars 1988 Bosse Berglund, Patrick Stenbacka, Mikael Abrahamsson, Radio Nord Story del 4, Radio Hamburg, ndr, 1179 Sölvesborg reparerad, Kurt Olsson, Radio Nova i Vagnhärad .

+ Tisdag 5 april 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund och Anders Thyrell. Det var fullt upp med telefonpåringningar till nattsändningen av "Glappkontakt" och Göran har gjort ett tajt sammandrag. Ny Glappkontakt-nattsändning sker natten mellan fredag-lördag. Kurt Olsson. Radio Nord Story del 5. Voice of America börjar sända program på svenska. Jonathan Marks berättar om solpaneler som strejkar på ESA-satelliten. Bengt Kåring, som i början på 1980-talet var en av de hemligt ansvariga bakom piraten Radio 88 med Anders Bjurström som en mer känd ledargestalt, har nu 1988 startat TV Scandinavia som har börjat sända med Staffan Dopping, Stuart Ward, Sven Hallberg m.fl.

Mälardalens Radiosällskap sänder GLAPPKONTAKT i söndagnatten/morgonen den 9 april 1988 kl.00.00-06.00
Ännu har ingen inspelning hittats från denna nattsändning

 

+ Slingan i april 1988 Göran Lindemark och Lennart Stendahl med gästen Kalle Jansson på 95,3 MHz.

+ Tisdag 12 april 1988 Göran Lindemark, Anders Thyrell, Radio Nord Story del 6, Claes W Englund SDXF 50 år, Kurt Olsson. Jonathan Marks Radio 10 och radio på Rivieran, förslag om central refbandning

+ Tisdag 19 april 1988 Göran Lindemark och Anders Thyrell

+ Tisdag 26 april 1988 Bosse Berglund, Göran Lindemark, Mikael Abrahamsson, Anders Thyrell, Radio Nord Story del 8 sltet, Bosse Berglund, om radio i London LBC, BBC Radio London Capital

+ Tisdag 3 maj 1988 Anders Thyrell, Göran Lindemark, Patrick Stenbacka, Bosse Berglund, Kurt Olsson Sommardikt och Julgranshämtning, Arne Skoog Kortvågslyssnings som hobby del 1, NR-frekvensbyten, Nya stationer på Åland,Jonathan Marks om gamla radioapparater

+ Tisdag 10 maj 1988 Göran Lindemark, Anders Thyrell och Lennart Stendahl. Arne Skog del 2, K Olsson bad och strejkrep, Jonathan Marks KV-RX G Wood om radio i Sverige, Kent Grankvist T20 R Sthlm

+ Tisdag 17 maj 1988 - Bosse Berglund, Göran Lindemark, Patrik Stenbacka. Arne Skoog del 3, Lasse Lundeberg om radio i USA, Kurt Olsson, Jonathan Marks Media Magazine om CD med ljudillar, MB Tretow Hysterio

+ Tisdag 24 maj 1988 Inspelningen nedkortad p.g.a. 16 minuter försenad sidvändning av kassett vid sändningen. Lennart Stendahl, Anders Thyrell och Göran Lindemark, den senare via telefon från Köln, och Göran berättar om EDXC i Antwerpen; Kurtan köper bil, Radio Ettan, Arne Skoog DX-skola del 4.

+ Tisdag 31 maj 1988 Mycket besvärlig kassettinspelning. Göran Lindemark, Kent Granqvist, Leif Ringborn och Lennart Stendahl. Andy Sennit om WRTH, Arne Skoog del 5, Jonathan Marks Hams-sAnders Thyrell, Internaktiv TV EMP, Paneldebatt EDXC Antwerpen, CD ljudeffekter.

+ Tisdag 7 juni 1988 Göran Lindemark, Leif Ringborn och Mikael Abrahamsson. Bosse Berglund (via telefon) rapporterar om SAF Radios göteborgsstation Radio City, som blivit stark konkurrent mot SRs lokalradio Radio Göteborg. Radio City sänder många timmar och mycket musik. Bosse lovar att återkomma med mer om detta i nästa Mälardalen-sändning. Arne Skoogs DX-skola. Australiska FOX-FM i Melbourne. George Wood, Radio Sweden, talar på ett seminarium om DX-ing. Fortsätter med bl.a. BBC World Service. Jonathan Marks Media magazine om en digital skivinspelningsstandard med skivor som kan spelas in och sedan spelas upp på en CD-spelare. Sony visar upp en prototyp för en trådlös Walkmanspelare.

+ Tisdag 14 juni 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund och Anders Thyrell. Bosse fortsätter på temat från förra veckans program genom att berätta mer om göteborska Radio City (under företaget Intercity Broadcasting) som via ny starkare sändare på stereo 103,1 MHz med start 1 juni. Nu marknadsför de sig som Göteborgs nya lokalradio efter att de fått ökade möjligheter att nå en stor publik eftersom de förut sände via en svagare mono FM-sändare. Arne Skoog fortsätter serien om DX-ingens grunder, detta avsnitt om lyssnarrapporter.

+ Tisdag 21 juni 1988 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Bosse Berglund, Anders Thyrell.

+ Söndag 26 juni 1988 saknas - Göran Lindemark, Bosse Berglund, Anders Thyrell, Anders Wallin. . Dansk lokalradio: Radio Donach, Radio Viborg. "Radio Nord kommer tillbaka".

+ Tisdag 28 juni 1988 Rikard Bjällstrand, Patrick Stenbacka och Bosse Berglund. Patrick berättar om Radio/TV i London, bland annAnders Thyrell, om förändringar för lokalradio i London efter nedgång i lyssnarstatistiken. Felaktigt påstås här att Capital Radio fått ny frekvens på 95,8 MHz, men detta är en frekvens de då hade haft i cirka 15 år och ännu har. Tekniskt fel avbryter avsnitt 9 i Arne Skoogs DX-serie. Därefter inslag om en sen start för närradio på Gotland på våren 1988. Bosse pratar om schweizisk radio och spelar upp ett inslag som föga imponerade på de församlade. Mötena i klubbklokalen gör sommaruppehåll, men tisdagssändningarna fortsätter hela sommaren. Radio Syd Gambia sänder ännu och har stort lyssnarunderlag.

+ Tisdag 5 juli 1988 Rikard Bjällstrand, Patrick Stenbacka och Bosse Berglund. Rikard om Gotlands närradio, och turistradions som sänds där.

+ Tisdag 12 juli 1988 Bosse Berglund, Göran Lindemark, Kent Granqvist och Leif Ringborn. Arne Skoog om DX-ingens grunder. Jonathan Marks årliga upplaga av "Bursts of the worst". Radio Nova-inspelning från Lennart Stendahl.

+ Tisdag 19 juli 1988 Anders Thyrell, Bosse Berglund, Göran Lindemark och Johan Kalm.

+ Tisdag 26 juli 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, Anders Thyrell, Johan Kalm. Lennart Stendahl via telefon. Politiska partierna begär extra sändningstider i närradion som de sedan inte utnyttjar, och det sänds tystnad. Jonathan Marks AM-stereo.

+ Tisdag 2 augusti 1988 Anders Thyrell, Göran Lindemark, Kent Granqvist, Radio Klitholm i Dk,Jonathan Marks CD hållbarhtet Hollndska ostinidien

+ Tisdag 9 augusti 1988 saknas

+ Tisdag 16 augusti 1988 Anders Thyrell, AWRikard Bjällstrand, Leif Ringborn, Bosse Berglund, Lennart Stendahl, Göran Lindemark, tfn från Köln,Rikard Bjällstrand, intervjuar Claes Nydahl Radio Nova, Värmdö NR, Frälsis.

+ Tisdag 23 augusti 1988 Bosse Berglund, Rikard Bjällstrand, Leif Ringborn, Anders Thyrell, A Wllin City 103 fälldes för Voice of America -sändningarna. Per Eriksson, Patrik Itzell tfn, Göran Lindemark i tfn från Köln. Jonathan Marks bilnavigering.

+ Tisdag 30 augusti 1988 Göran Lindemark, Rikard Bjällstrand, Lennart Stendahl och Anders Thyrell. EDXC i Finland, och Göran var där. Anders har tagit med sig en ny LP med svenska duon The Visitors som låter ungefäre som Simon & Garfunkel.

+ Tisdag 30 augusti 1988 oraderad rest efter programmet. Göran Lindemark berättar om speciell FM-antennteknik.

+ Tisdag 6 september 1988 Bosse Berglund, Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Mikael Abrahamsson. Göran har varit utomlands och har spelat in en del under resan. Han har bland annat varit hos Deutschlandfunk , som återutsände direkt från DX-parlamentet. Lennart

+ Tisdag 13 september 1988 Anders Thyrell, Göran Lindemark, Bosse Berglund, Anders Wallin, Leif Ringborn, Mikael Abrahamsson. Göran berättar att MRS tilldelats en ny sändningstid, "så det är möjligt att ni hör det här programmet även nu på söndag". Radio Fotfolket på Radio Sydost i dspyt med Lennart Stendahl. De har utmärkt sig, och spelade upp en inspelning från sin telefonsvarare. Radio Sydost. TV Scandinavia om radions framtid. Radio Sydväst och Radio Vets Dk, Sofliggarpartiet Dom Trötta.

+ Söndag 18 september 1988 Premiär för Mälardalens Radiosällskaps söndagssändningar på 95,3 MHz, en timme mellan kl 10 och 11. Fram till nyåret ägnades denna sändningstid främst till reprissändning av tisdagsprogrammet, men från nyåret 1989 blev söndagssändningen ett särskilt och direktsänt program. Medverkande i denna premiär är Lennart Stendahl och Göran Lindemark. Det har uppstått en dispyt kring slingan med Radio Sydost, Bertil Damberg, Bengt Karlsson i slingbråk. FM-piraten Chiq 101 sänder för sista gången.

+ Tisdag 20 september 1988 reprissändning av programmet från den 18 september.

+ Tisdag 27 september 1988 Göran Lindemark med en gäst som berättar om grekisk piratradio, som visserligen inte är lagliga men får fortsätta sända utan myndigheternas ingripande. En annan lyssnare har skickat in ett bandat bidrag som handlar om kortvågspirater på Irland, Star International.

+ Söndag 2 oktober 1988 reprissändning av programmet från den 27 september.

+ Tisdag 4 oktober 1988 Lennart Stendahl, Patrick Stenbacka, Robert Sehlberg, Anders Thyrell. Fri Radio Pirat. TV Scandinavia. Ljud & Bild 88. Stjearna Island. Radio Uppland

Nattsändning "Glappkontakt" noterad på bandkartong för söndag morgon den 8 oktober 1988 men saknar inspelning

+ Tisdag 11 oktober 1988 Göran Lindemark, Anders Wallin, Leif Ringborn, Bosse Berglund, tfn från Deutschlandfunk H Wandel U Schoop; Jonathan Marks Media Magazine Radio Tara 254, Radio Sydost, NR Sollentuna, Radio Nova Claes Nydahl, Radio Viborg Stig H Nielsen

+ Tisdag 18 oktober 1988 inspelningsfel kort inspelning 45 minuter. Anders Thyrell, Göran Lindemark, Bosse Berglund, Jonathan Marks Media Magazine St Helena, Jokkmokks-jocke; Radio City Gbg; Bosse Berglund, om radio i Köln, Disco 91 MMS SSM

+ Intervju Jokkmokks-Jokke Lennart Stendahl besöker och intervjuar Bengt Simon Johansson-Djupbäck (Jokkmokks-Jokke) som dessutom talar in några stations-ID åt Mälardalens Radiosällskap.

+ Söndag 23 oktober 1988 "Miniglappkontakt" men ingen nattsändning - detta sänds mellan kl. 10 och 11 på söndag förmiddag på 95,3 MHz. Göran Lindemark och via telefon Lennart Stendahl, som berättar om trassel på 95,3-sändaren. Barbro och en annan dam som föredrar att vara anonym, pratar om radiolyssning.

+ Tisdag 25 oktober 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, Radio Bangkok, Antenne Bayern, Radio F, Radio gong; Radio zharivari, Radio City i Gbg i riksradion; Jonathan Marks Media Magazine om kabelradio och Radio på Irland, Göran Lindemark, inspelade ljudeffekter

+ Tisdag 1 november 1988 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Saf Radio i Gbg, Ljudeffekter flygdag i Tyskland, Radio 558 J Masbach, Glappkontaktdikt, Caroline 58, Jonathan Marks Media Magazine om Radio i Indonesien, Mediapark i Köln

+ Tisdag 8 november 1988 Göran Lindemark, Anders Thyrell, Lennart Stendahl, Anders Wallin, Jonathan Marks Media Magazine om Burma Offshore Clandestine, Ljudeffekter flyg Shakleton, SWF3 Deutschlandfunk presentation, Captain Mindnight, Sjungna nyheter, P Eriksson om Radio i USA

+ Tisdag 15 november 1988 Bosse Berglund, Göran Lindemark, Anders Thyrell, Anders Wallin, . Jonathan Marks Media Magazine WW2 Surplusmottagare, Utvecklingen på medieområdet, Man Of Action. Benny Goodman "Stealing Apples" är MRS signaturmelodi.

+ Tisdag 22 november 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, Svärjes såssalistiska arbetarparti,Rikard Bjällstrand, om radio i Australien, Bosse Berglund, om Farsta mässa, City 103 Göteborg

+ Tisdag 29 november 1988 Bosse Berglund, Göran Lindemark, Sveriges Socialistiska Arbetareparti del 2, anonym piratrapportör berättar om piraterna Jack 101 respektive Helgradio 105. Bosse Berglund har gjort insatser på Radio Kungsbacka. Greklands Radio öst. Arne Lodin om RX på Telemuseum. Claes Nydahl i telefon från Radio Nova

+ Tisdag 6 december 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, Lennart Stendahl, Anders Thyrell. Anton piratrapport, Jack 105. Insändare i AB om Glappkontakt. S och M sände samtidigt. IRRS. Jonathan Marks om R och TV via satellit, SSA del 3, 197 VoA Europe, Chiq.

+ Tisdag 13 december 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, Lennart Stendahl och Lasse Lundeberg. Lasse talar om Jack Kotschacks frånfälle den 8 december. Chock 104. Jonathan Marks om Musik i UsA-radio.

+ Tisdag 20 december 1988 Göran Lindemark, Bosse Berglund, A Wallin. Piratrapport. Alexander Rudenstam Föreingen för fr radio och TV. SSAP.Rikard Bjällstrand, om mediadebatt i TV3. Kent Granqvist, Topp20. FM-bandet SthlmR Carolie på KV

+ Tisdag 27 december 1988 Bosse Berglund, AV. Radio FM, Jack 105. CFMY Toronto. Jonathan Marks Wat Time Deception 1. Claes W via HJCJ med Sweden Calling Arne Skoog och George Wood mfl,

 
              Mälardalens Radiosällskap 1989                 FM 95.30 MHz                          
Quartz lock            
Stereo
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

 

Från detta årsskifte ökades sändningstiden. Förutom sändningarna på tisdagarna sände man på söndagsförmiddagar på 95,3 MHz mellan 10 och 11. Denna söndagssändningstid hade man visserligen haft sedan den 18 september men fram till årsskiftet hade den tiden mest använts för repriseringar av tisdagssändningen. Från nyåret blev söndagssändningen ett eget program utöver tisdagsprogrammet. Den första halvtimmen återutsändes Tysklandsekot från Deutschlandfunk från lördagen. Programmet kom via radiolänk och på Deutschlandfunks bekostnad spelades det först in i ett kontrollrum på Radiohuset. Senare skedde detta på Radio Stockholm på Pipersgatan på Kungsholmen, där Kent Granqvist då var anställd som tekniker. Ännu senare fick MRS egen parabol, bekostad av tyskarna. Denna monterades upp på taket till Radio Motors lokal på Kommendörsgatan och programmen togs ned den vägen eftersom Deutschlandfunks program börjat sändas via Astrasatelliten. Trots den avancerade tekniken blev ändå ljudkvalitén från Deutschlandfunk alltid burkig som om det vore kommet via telefonledningar från Tyskland. Programinnehållet var tysk inrikespolitik och Tysklands-PR, mycket sällan av något som kunde ha intresse för svenska radioentusiaster, men Göran Lindemark fick göra ett eget femminuters medieinslag åt dem, där han berättade om tyska radiohändelser.


Nye SAF Radio-chefen Christer Bald-
hagen, intervju i MRS den 17 januari
 

+ Söndag 1 januari 1989 Göran Lindemark och Bosse Berglund i premiären för direktsända söndagssändningar - förut har söndagssändningarna bestått av repriser av tisdagsprogrammet, men nu blir det en egen upplaga. De första 32 minuterna av programmet ägnas åt Deutschlandfunks "Veckospegeln". Därefter om SAF Radio, som vid nyåret (fredagen) fått nytt ledarskap: Lasse Lundeberg, som byggde upp stationen, har sålt och lämnar över 129 tusen lyssnare till de nya ägarna JKL Media och Christer Baldhagen, men de hade funnits med i bakgrunden hela tiden sen starten i maj 1986, och Lasse berättar själv om denna förändring i ett utdrag ur avskedsprogrammet på SAF Radio. Roger Wallis på UTP berättar på engelska om den svenska närradion - "neighborhood radio" eller "community radio", och bland många okunniga felaktigheter i Rogers berättelse nämner han även SAF Radio, där nyss avhoppade Lasse Lundeberg hörs som ett exempel på hur SAF Radio låter. Lennart Stendahl ringer in och puffar om att piraten Radio FM kommer att sända samma söndagkväll. Dansk närradio och lokalradio lyder under betydligt friare regler än de svenska motsvarigheterna.

+ Tisdag 3 januari 1989 Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Rikard Bjällstrand, Anders Thyrell, Bosse Berglund. Björn Mohr är den nyss hemkomne som berättar inför intervjuare Rikard Bjällstrand om vad han upplevt over there. Några ljudavbrott uppstår i programmet, men så var sändningen. Övrigt i detta program, och de är många i studion: Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Rikard Bjällstrand, Anders Thyrell och Bosse Berglund. Utöver att Björn Mohr berättar om USA-radio får vi höra att han slutar köra på SAF Radio. Närradion börjar mer och mer handla om nergång och avhopp för närradions bättre förmågor. Ett stökigt gäng i närradion kallade sig "Svärjes såssialisstiska patti", och de hade ett par dar tidigare utmärkt sig med en nattsändning som fick brytas p.g.a. att slagsmål utbröt i studion och efteråt fick två av de inblandade åka till sjukhuset och programledaren sänder vidare men blöder från munnen och pannan. Lennart Stendahl har gjort ett programinslag där han har följt med och hjälpt Radio FM vid uppsättning av deras sändare på taket av det höghus i Hagsätra centrum där Lennart med familj då bodde.

+ Söndag 8 januari 1989 Göran Lindemark och Bosse Berglund. Deutschlandfunk, Radio Berlin International. Telefonväktare om radio. NKH Japan med svenska program.

+ Tisdag 10 januari 1989 Rikard Bjällstrand, Göran Lindemark, Patrik Anton. Lasse Lundeberg berättar från Radio Stockholm, där han ska göra en serie program med titeln "Lasse Lundeberg och en grammofon" som kommer att sändas kl. 9-13 på söndagarna. Jessie Brandon på Luxy berättar. Bertil Damberg intervjuas av Rikard Bjällstrand, . Julkort.

+ Söndag 15 januari 1989 Göran Lindemark. Deutschlandfunk. West-Deutscher Rundfunk . "Glasnost" och "perestrojka" är nyckelord i en ny anda som anas på det ännu sovjetiska Radio Riga från Lettland, där man i deras program på svenska hoppas att året 1989 ska bli ett år präglat av fred. Gudmundur Bragason gör comeback, nu på SAF Radio samtidigt som en annan SBC-kraft, Lasse Lundeberg, har börjat sända förmiddagsprogram på Radio Stockholms 103,3 MHz. Årets första QRG-bulletin har kommit ut. Måndagsmötena kl. 19.30 i klubblokalen, Hökarängen. Som avslutning på sändningen hörs BBC World Service, men de , och MRS, klipps av vid exakt kl. 22.

+ Tisdag 17 januari 1989 Rikard, Patrik, Anders, Göran, Bosse. Radio Huddinge sände slinga med två som kallade sig "Tracey & Carry Fox" (är det inte Miss FunkyFlyy/Maria Granditsky som döljer sig bakom den ena av dessa?) som blev förbjuden och ersattes med stramt talprogram från kommunalrådet Artur Wadman (C). Christer Baldhagen (JKL Media) ny chef för SAF Radio i Stockholm intervjuas av Rikard Bjällstrand, del 1.

+ Söndag 22 januari 1989 Göran Lindemark och Bosse Berglund. Deutschlandfunk. Göran lindemark om AFN. Reducerad effekt. Rikard Bjällstrand, Patrik Stenbacka, --- i Huddinge. Christer Baldhagen (JKL Media / SAF Radio) intervjuas av Rikard Bjällstrand.

+ Tisdag 24 januari 1989 Göran Lindemark, Deutschlandfunk med Arne Lodin och DX-möte 1989. EU-regler för radio & TV. Radio Berlin International. Motala långvåg.

+ Söndag 29 januari 1989 Göran Lindemark inleder med Deutschlandfunk som pågår fram till 28 minuter. Då följer Jonathan Marks om Radio Bloopers, misstag i radion.

+ Tisdag 31 januari 1989 Bosse Berglund, Patrick Stenbacka, Anders Klemets, Göran lindemark. P3 satellitradio. Jonathan Marks Astra satelliten. Radio Nova i Vagnhärad .

+ Söndag 5 februari 1989 Göran lindemark Deutschlandfunk. Radio Nova i Vagnhärad . Radio Moskva på svenska. Radio Riga.

+ Tisdag 7 februari 1989 Göran Lindemark, Anders Thyrell, Anders Klemets, Lennart Stendahl. Radio Nova i Vagnhärad. Glappkontakt. Jonathan Marks. From Calais to Cologne. WRTVH.

+ Söndag 12 februari 1989 Göran Lindemark, Bosse Berglund. Deutschlandfunk. WRTVH. Claes Nydahl. och Radio Nova i Vagnhärad

+ Tisdag 14 februari 1989 Göran lindemark, Bosse Berglund, Anders Thyrell. Jonathan Marks Radio Frankrike och Irland. USA. Tony Eckart om tekniken på Radio Nova i Vagnhärad . Bosse om tysk radio, Radio i Hamburg.

+ Söndag 19 februari 1989 Göran Lindemark och Bosse Berglund. Deutschlandfunks "Veckospegel". Närradio i Danmark. Jonathan Marks om offshore radio. Jonathan har holländaren Hans Knot som en "expert" men med många felaktigheter i historieskrivningen om bland annat Radio Syd. Han påstår att Britt Wadner var den som grundade stationen och att programmen spelades in i Stockholm (!!!) och medan hon satt i fängelset byggdes en studio i fängelset så att hon kunde fortsätta att göra sin program därifrån (!!!). OBS, allt som Hans Knot säger är felaktigt.

+ Tisdag 21 februari 1989 PT, Göran Lindemark, Anders Thyrell. Radio Moskva. Radio Åland. Vatikanradion. KROQ. Radiomissbrukarna i närradion. Tony Eckart. Torkel Odéen. Olle Palmborg om mellanvågssändare för närradio. Jonathan Marks. om Radio Carolinesändningar på 6215 kHz.

+ Söndag 26 februari 1989 - Göran Lindemark och Bosse Berglund. Deutschlandfunk Veckospegeln. Göran L om radio på Irland. Bosse B om bloopers i radio.

+ Tisdag 28 februari 1989 - Sida 2 på refkassetten var oinspelad, endast 46 minuter inspelning finns. Bosse Berglund. Lennart Stendahl. Göran lindemark. Jonathan Marks radiomuseum i England. Gerald Wel. Lennart Stendahl, . Claes Nydahl i P3. Claes nydahl motion till Sveriges Närradioförbund. Glappkontakt.

+ Söndag 5 mars 1989 - Göran Lindemark. Deutschlandfunk. EU-regler för radio & TV. Radio Berlin International. Deutschlandfunk Arne lodin. Motala långvåg. Arne Lodin på Deutschlandfunk om EDXC.

+ Tisdag 7 mars 1989 - Samsändning med Radio Nova i Vagnhärad där Claes Nydahl är stins (stationsinspektor) och leder telefonväkteri. Lennart Stendahl, Anders Thyrell, Göran Lindemark i MRS-studion i Stockholm.

+ Söndag 12 mars 1989 - Göran Lindemark. Deutschlandfunks Veckospegeln. Nord-Deutscher Rundfunk. Radio Nova i Vagnhärad sände telefonväkteri med Claes Nydahl. NHK Japan på svenska.

+ Tisdag 14 mars 1989 - Bosse Berglund, Göran Lindemark, Lennart Stendahl. Deutschlandfunks 30 minuters Veckospegel. Radio Nova i Vagnhärad hade telefonväkteri (del 2). Bosse om Radio City Göteborg. intervju med Patrik Itzell, Rolf Egefors.

+ Söndag 19 mars 1989 - Kommentarer från Bosse och Göran angående många osämjor ifråga om sändningsschemat på 95,3 MHz-sändaren. I detta program sägs även vid [56:35]: "Vad händer med Glappkontakt, blir det någon nu i helgen? Ja, det vet jag inte, det beror på om vi får någon som ställer upp. Men vi har tid i alla fall? Ja, då, det har vi, natten mellan fredag och lördag, mellan långfredag och påskafton. Så det ska bli nånting. Jag vet personligen att vi har tid nästa helg också. Men därefter är det två helger som vi inte har. "

+ Tisdag 21 mars 1989 192 kbps - Göran Lindemark, Bosse Berglund, Lennart Stendahl och Rikard Bjällstrand om sändningsschemebråk inom Närradionämnden. Radio Åland. Radio Berlin International. Anne Blair-Gould hoppar tillfälligt in istället för Jonathan Marks i Radio Netherlands "Media Magazine". Radio Riga,. Claes W Englund från DX-parlamentet.

Nattsändning "GLAPPKONTAKT" i lördagnatten/morgonen den 25 mars 1989 - Lennart Stendahl och Göran Lindemark. Ovisst hur långvarig nattsändningen blev, här finns endast bevarat en enda kassett.  

+ Söndag 26 mars 1989 - Göran Lindemark. Deutschlandfunks 30 minuters Veckospegel. Radio Caroline 25 år. Radio bloopers.

+ Tisdag 28 mars 1989 192 kbps - Göran Lindemark, Anders Wallin, Anders Thyrell, Ragnar Bogren. Inleds med ett kort 6040 kHz-smakprov. Därefter radio-bloopers, med felläsningar i radion. En 25-åring firas: Radio Caroline. Jonathan Marks berättar i programserien Media Magazine om radio i Österrike med monopolsituation liknande den i Sverige.

+ Söndag 2 april 1989 - Göran Lindemark, Bosse Berglund. Deutschlandfunks 30 minuters Veckospegel. Radio Österrike. Utdrag från nattsändningen från Glappkontakt. Neumann-metoden. Bloopers. Radio Caroline 25 år.

+ Tisdag 4 april 1989 - (kassettvändningen missades vid sändningen - bara de första 31 min bevarade av 60 minuter sändning) Bo Berglund, Lennart Stendahl, Göran Lindemark, Anders Wallin. Lennart Stendahl har följt med piraten Radio FM upp till taket på höghuset i Hagsätra där Lennart bodde då. Han har ordnat nyckel så att de kan komma upp där och få fin utbredning för sändningen. Antilicensreklam. Fel station låg ute. Capital Gold.

+ Söndag 9 april 1989 - Göran Lindemark med gäst i studion: Göran Tilén från Radio Lidingö. Startar med Deutschlandfunks 30 minuters Veckospegel. Radio Nord. Experimentsändaren på Radiohusets tak sänder på 98,4 MHz något som kallas Cable one med program på holländska som även innehåller reklaminslag. Varför inte närradiosändare på mellanvåg? Frågan diskuteras i programmet. Exempel på AM-stereo från KFRC 610, San Fransisco från den 14 maj 1986. En inte så nykter nattsändning har genomförts av Sveriges Socialistiska Arbetareparti.

+ Tisdag 11 april 1989 - Göran Lindemark, Bosse Berglund, Lennart Stendahl. Sändaren på Radiohusets tak reläsänder tyska Starsat Radio. Om en ny pirat berättar Anders Thyrell: Antenn 105 med "Kalle Kassett". Linköpings närradio har något som heter Radio Domingo. Radio Sörmland. Claes W Englund, Bengt Dalhammar. Rikard Bjällstrand berättar om radio på Gotland.

+ Söndag 16 april 1989 - Göran Lindemark, Bosse Berglund. Deutschlandfunk 30-minuters Veckospegel, tävlingspris: Magic Disc (ramantenn). Cable One. Starsat Radio. Ryska störsändare. Radiohusets taksändare på 98;4 MHz. RTL på tyska. Radio bloopers.

+ Tisdag 18 april 1989 - Mikael Abrahamsson, Anders Thyrell, Lennart Stendahl, Göran Lindemark. Radio Luxembourg. Jonathan Marks. Bloopers.

+ Söndag 23 april 1989 - Göran Lindemark i studion Deutschlandfunks 30 minuters Veckospegel. Göran om Radio 100,6 (hundert,6) senaste nytt om Radio Nova m intervju m Claes Nydahl Göran om Närradioförbundets stämma Bloopers

+ Tisdag 25 april 1989 - Göran Lindemark, Bosse Berglund och Lenart Stendahl i studion. Hearing på temat "Stärk kreativiteten i TV" debattledare Bo Holmström. Claes Nydahl från Radio Nova om senaste turerna med Närradionämnden. Radio bloopers.

+ Söndag 30 april 1989 - Göran Lindemark, Bosse Berglund och Rikard Bjällstrand. Deutschlandfunks 30-minuters Veckospegel. Göran om samarbetet Deutsche Welle och Radio Moskva. Debatt om kreativitet inom TV, debattledare Bo Holmström. Bloopers.

+ Tisdag 9 maj 1989 - I studion finns Göran Lindemark, Rikard Bjällstrand, Bosse Berglund och Anders Thyrell. De inleder med att spela upp ett inslag om norsk närradio, där reklamfinansiering är tillåten, men i Sverige är läget fortfarande låst. Den f.d. Radio Nord-teknikern Lasse Klettner hörs sedan via telefon som representant för Solna-Sundbyberg närradio. Samtidigt med MRS-sändningen på 95,3 MHz sänder de ut "Veckomagasinet" på Solna-Sundbybergs frekvens 97,3 MHz med information och reportage om de två nästan integrerade kommunerna. Radio Nederlands "Media Network" med Jonathan Marks med hjälp från svensken "Gåran Lindimaaark" handlar denna gång om radiosituationen i Sverige, inte minst om situationen för Radio Nova i Vagnhärad. I slutet på detta programinslag finns också en bra presentation om den alldeles nya Sony-radion SW20 (se bilden). Kanske ingen särskilt bra radio för DX-ing men möjligen för turisten. Som avslutning ett humor-inslag om "bloopers" - misstag i radioprogram.

+ Tisdag 16 maj 1989 - Vi kommer in i programmet med försenad start av refbandningen - tio minuter av programmets början fattas. Vi förs in i en hearing med Bosse Holmström som moderator, och Radio Novas chef Claes Nydahl (Radio Nova) är huvudpersonen. Andra mediadebattörer finns med, bland andra den dåvarande SvT-chefen Sam Nilsson. Vid denna MRS-sändning finns Anders Tyrell och Bosse Berglund i studion (de hörs långt senare i inspelningen) och ämnena denna tisdagskväll är: I Strängnäs närradio finns också en "Radio Nova". Piratrapport kommer in via tfn.

+ Söndag 21 maj 1989 - Anders Tyrell och Bosse Berglund inleder med BBC-nyheter i direktsändning om de dramatiska händelserna vid Tiananmen Square (Himmelska Fridens torg i Peking). Deutschlandfunks Tysklandsekot följer därpå i 30 minuter, men det handlar om lite mer triviala händelser i Västtyskland. Innehåller ett inslag av Göran Lindemark, som berättar om den tioårsjubilerande närradion i Sverige. Vid halvtimmen hör vi åter igen nyheterna från BBC om oroligheterna vid Tiananmen square, och Bosse och Anders diskuterar efteråt om BBC-nyheter och om BBCs kvaliteer. På FM-sändaren 89,6 MHz i Stockholm, där Utlandsprogrammet oftast sänds, har SR startat något de kallar Radio X (experiment) där en automatiserad hårdrockmusik körs nonstop utan några talröster eller ID-jinglar. En hearing om kreativiteten inom svensk TV där Bo Holmström var moderator.

+ Glappkontakt med Kalle - Oviss datering, kan vara i maj 1989. En bra programrubrik och en bra programledare, Kalle Jansson, som till vardags jobbade med att bl a reparera VHS-bandspelare och annan elektronik.

+ Tisdag 23 maj 1989 - Anders Tyrell och Bosse Berglund. Radio Peking. Jonathan Marks TV5 USA Radio Clandestine. Göran Lindemark intervjuar G Wood.

+ Söndag 28 maj 1989 - Anders Tyrell och Bosse Berglund. DLF Tysklandsekot som bland annat handlar om reklam i närradio i Norge. Radio Riga.

+ Tisdag 30 maj 1989 - Anders Tyrell och Bosse Berglund. Göran Lindemark intervjuar George Wood (repris). Radio Nova Claes Nydahl. Radio i Grekland.

+ Söndag 4 juni 1989 - Anders Thyrell, Bosse Berglund, Göran Lindemark. BBC WS. DLF. Waveguide om Days i Berlin. Reklamradio i R Kristianstad. R Peking

+ Tisdag 6 juni 1989 - Anders Thyrell, Mikael Abrahamsson, . Bengt Hellberg R Norrtälje. KJOY

+ Söndag 11 juni 1989 - Bosse Berglund och Johan Kalm. Efter Deutschlandfunks 30-minuters Veckospegel diskuterar Bosse och Johan om att MRS 10-årsjubilerar när det gäller närradiosändningarna. Johan Kalm var den som gjorde premiärprogrammet den 10 juni 1979. Göran Lindemark har fått sommarjobb på Radio Kristianstad, och några jinglasr därifrån spelas upp, Bosse har besökt Danmark och Västtyskland, och hasn berättar om Radio 107,7 i Hamburg.

+ Tisdag 13 juni 1989 - Anders Tyrell och Leif Ringborn Jonathan Marks om störningssändningar i Kina.

+ Söndag 18 juni 1989 - Anders Tyrell och Leif Ringborn Jonathan Marks om störningssändningar i Kina.

+ Tisdag 23 juni 1989 - Göran Lindemark och Leif Ringborn inleder midsommardagens sändning med Deutschlandfunks 30-minuters Veckospegel

+ Söndag 25 juni 1989 - Göran Lindemark, Leif Ringborn, . DLFBosse Berglund, om City 103 i Göteborg. Jonathan Marks om DLF-antenn. R Moskva Happy Glasnost. Jinglar R Kristianstad.

+ Tisdag 27 juni 1989 -Bosse Berglund, Anders Thyrell. Johan Kalm favorit i repris om piratradio från 1980. DLF

Apropå sommar kan man kolla in solfläcksaktiviteten ifall det skulle bli FM-konds, här http://www.spaceweather.com/

+ Söndag 2 juli 1989 - Göran Lindemark, Leif Ringborn, . DLF. Lars Hansson R Syd. Waveguide förkortningar

+ Tisdag 4 juli 1989 -Bosse Berglund, Anders Thyrell, . MRS 18 maj 1980 Nattsändning repris av hopklipp. Radio Northsea International.

+ Söndag 9 juli 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 11 juli 1989 - Leif Ringborn, Anders Thyrell, Bosse Berglund i studion. Kungsbacka sommarradio, där Bosse Berglund varit delaktig, . Allmänt om sommarradio och turistradio i Sverige. Om ryska Jinglar med Michael B. Tretow. Radio Nova sänder program utan att de formellt ansvariga föreningarna gör programmen. Om Radio Gotland med Lennart Gårdinger. Claes W. Englund intervjuar Einar Lie på NRK

+ Söndag 16 juli 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 18 juli 1989 -Bosse Berglund, Anders Thyrell, Leif Ringborn, Anders Wallin. Anders Thyrell ger oss ett inslag om Radio Gotland och har intervjuat lokalradiochefen där, Malte Lind. Claes W. Englund, HCJB, intervjuar NiLennart Stendahl Jakobsson. Jonathan Marks Clandestine Spansk FMradio Amsat. Sändningen avslutas med en rapport från studiostädare Börje Lundin som jobbar hos dansbandsentreprenören Bert Carlsson.

+ Sönda 23 juli 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 25 juli 1989 - Leif Ringborn, Anders Thyrell, R Gotland M Lind del 2. Radio Welt. Claes W. Englund Hermod Pedersen. Kollage lokalradiostationer. M Tretow. K Jansson om Glappkontakt mono

+ Söndag 30 juli 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 1 augusti 1989 -Bosse Berglund, ATRikard Bjällstrand, Leif Ringborn, . R Kustband Norrtälje. Claes W. Englund om Norska DX-are. BBC om Paul McCartney

+ Söndag 6 augusti 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 8 augusti 1989 -Bosse Berglund, Anders Thyrell, Leif Ringborn, . Claes W. Englund Sven Lindbeck. R i Österrike. RSH. NDR2. Jonathan Marks KabelTV i USA Hamtx månen R på Irland. TV-DX-ing

+ Söndag13 augusti 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 15 augusti 1989 - BBRikard Bjällstrand, Leif Ringborn, Anders Wallin, Anders Thyrell. Tele X. Claes W Englund Malmö-DXare. Hot97, Z100, WPLJ. Jonathan Marks. Radio Nova i Vagnhärad.

+ Söndag 20 augusti 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 22 augusti 1989 -

+ Söndag 27 augusti 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 29 augusti 1989 -Rikard Bjällstrand, , Anders Thyrell, ; Leif Ringborn, R Nova C Nydahl, B Berglund från Portugal, BBC om sändarantenner, R Nova live

+ Söndag 3 september 1989 - Sändsningsuppehåll söndagarna fram till den 10 september

+ Tisdag 5 september 1989 -Bosse Berglund, i Lissabon. Jonathan Marks Clandestine. Atlantic 252. Claes W. Englund DSWCI A Pedersen. AT tfn Stuidebesök R Västmnanland

Nattsändning av "GLAPPKONTAKT" natten-morgonen den 9 september 1989 kl.00.00. Programledare är Bosse Berglund och Leif Ringborn. Ett ämne som råkar uppkomma i natten rör sig kring Sveriges Radios Kjell Alinge, som ringer upp Glappkontakt i flera omgångar och försöker skapa reda i vad han tycker är lyssnarnas missuppfattningar kring hans personlighet.

+ Söndag 10 september 1989 -Bosse Berglund, Anders Thyrell, Leif Ringborn, . Jonathan Marks om CFN Canadian Forces Network, Kjell Allinge i Glappkontakt-nattsändningen - Radiograttis R Ksd Göran Lindemark, Sasse. Piratradio i Portugal

+ Tisdag 12 september 1989 - Andfers Thyrell, Bosse Berglund, Leif Ringborn. Jonathan Marks IFA om S-VHS och RDS. Blue Danube Radio i Wien. Claes W Englund om DR på KV. Radio Västmanlandstudiebesök. VGM om TV.

+ Söndag 17 september 1989 -

+ Tisdag 19 september 1989 - kassetten saknas i arkivet

+ Söndag 24 september 1989 - Bosse Berglund och Anders Thyrell, RL. Waveguide. Torbjörn Lindberg, lokalradiocvhefen för Radio Västmanland guidar på sin station.

+ Tisdag 26 september 1989 -

+ Söndag 1 oktober 1989 -

+ Tisdag 3 oktober 1989 -

+ Tisdag 10 oktober 1989 -

+ Söndag 22 oktober 1989 - Anders Tyrell anger att det är söndagen den 27 oktober, men kassetten är märkt 22 oktober. Den 27 oktober var dessutom fredag, inte söndag, detta år. I studion finns även Bosse Berglund och Kjell Burvall. Studiebesök på Radiohuset i Stockholm. Pontus Enhörning är en man som kan snacka för sig, säger Bosse. BBC World Service sänds på FM-nätet över Berlin och i Singapore. Ett programinslag spelas upp från BBC WS som handlar om vad fading är.

+ Tisdag 24 oktober 1989 - Kjell Burvall, Anders Thyrell och Leif Ringborn inleder FN-dagens sändning med Deutschlandfunk, 1269 kHz, som under veckan har blivit omskriven i en artikel i Svenska Dagbladet, där även samarbetet med MRS omnämns. Man återberättar mer om studiebesöket i Radiohuset, där Pontus Enhörning beröms särskilt.

+ Söndag 29 oktober 1989 -

+ Glappkontakt - Oviss datering, kan vara i oktober 1989. Lennart Stendahl och Lolo.

+ Tisdag 31 oktober 1989 -

+ Tisdag 7 november 1989 -Bosse Berglund, , Anders Thyrell, ,Rikard Bjällstrand, . Jonathan Marks Radio Moskva jubilerar 60 år. Claes W Englund har varit på Bornholm och träffat en representant för DR P3. BBC Radio1. Radio i Norge, Uke-senderen. Bosse Berglund berättar om en artikel med radioanknytning i SvD, bland annat om TELE-X-satelliten.. Inom 6 veckor har nu Radio Carolines sändarfartyg Ross Revenge hörts sända, även om de bara sänder med 3 kW än så länge.

+ Söndag 12 november 1989 - Anders Thyrell, Rikard Bjällstrand, Kjell Burvall. Inslag från Göran Lindemark om Radio Berlin. Studentradion i Norge. Radiodebatt om Radio Nova i Vagnhärad. Italien.

+ Tisdag 14 november 1989 - Anders Thyrell, Rikard Bjällstrand. Spanien, RNE. England BBC Radio 1. Kurt Ohlsson med Lasse Brandeby. Radio Islam.

+ Söndag 19 november 1989 - Anders Thyrell, Rikard Bjällstrand, Kjell Burvall. Claes Nydahl via telefon från Vagnhärad inför radiodebatten. Bosse Berglund kommer in i 17:e minuten, direkt från Arlanda och USA och är fullastad med radioinspelningar. I 25:e minuten Claes Nydahl per telefon inför debatten som ska starta kl. 18, där bl.a. följande kommer att medverka: Ove Johansson (SR), Harald Norbelie (Radio Stockholm), Jan-Erik Wikström (f..d. kulturminister), Bengt Carlsson (ordförande Sthlms närradioförening), Gudmundur Bragason (ex SBC). Sändning av debatten från Radio Nova sker genom 95,3, Lidingö, Nacka, Botkyrka m.fl. sändare i Stockholmregionen.

+ Tisdag 21 november 1989 - Bosse Berglund, Anders Thyrel och Kjell Burvall. Radio Conrad, norsk närradio inleder sändningen och pågår i 20 minuter utan någon föravisering om vad detta ska föreställa. Radiodebatt på Radio Nova med Bo Holmström som debattledare, och vi hör lite av inledningen på debatten. Efter en stund med detta har man i studion diekt telefonkontakt med huvudpersonen Claes Nydahl, som intervjuas av Bosse Berglund.

+ Söndag 26 november 1989 - Bosse Berglund, Rikard Bjällstrand och Kjell Burvall.

+ Tisdag 28 november 1989 - Bosse Berglund och Anders Thyrell - (Bosse anger datum i sändningens start men han måste ha felangett månad som december, ska vara november). Klubbnyheter läses upp efter ett långt klubbmöte föregående kväll. Thomas Schulin har bidragit med en inspelning från den dramatiska sändning från Radio Carolines sändarfartyg Ross Revenge den 19 augusti när det bordades av 30 beväpnade män som representerade holländska myndigheter som kommit med ett bogserfartyg, "Den Volans", för att bogsera bort sändarfartyget. Hela musikarkivet tippades i havet och man krossade sändaranläggningen med slägga. Bosse berättar om Radio Moskvas svenskspråkiga program som har skickat ett band till MRS med presentation av stationen, och denna spelas upp i programmet. Göran Lindemark har gjort ett DLF-inslag om camcorders, detta spelas upp och Sony omnämns positivt (risk för att närradionämnden ser det som reklam).

+ Tisdag 5 december 1989 - Bosse Berglund, Anders Thyrell. WHTZ Z100. Göran Lindemark, IFA Berlin Datbx. SR om reklam i Leif Ringborn, . Göran Lindemark, på IFA HDTV.

+ Söndag 10 december 1989 - Bosse Berglund, Anders Thyrell. Moksvaradion 60 år. Göran Lindemark, om IFA Berlin. VGM om reklamradio. WNEW. Jingelmaskinens klagan med Michael B Tretow

+ Tisdag 12 december 1989 - Bosse Berglund, Kjell Burvall, Johan Kalm, Anders Thyrell, Leif Ringborn.. RBI. USA-radio. Burst of The Worst. WNEW. Jonathan Marks Media Magazine.

+ Söndag 17 december 1989 - Rikard Bjällstrand, Kjell Burvall, Bosse Berglund.. Radio Konrad Trondheim. BBC Waveguide. Michael B Tretow Moderna tider. Eddie Meduza.

+ Tisdag 19 december 1989 - Bosse Berglund, Kjell Burvall,. NRK P2. SR om lokalradions lednng. M B Tretow Spökröster på konferens.

+ Söndag julafton 24 december 1989 192 kbps - Julafton-special med Anders Thyrell, Bosse Berglund, Göran Lindemark via tfn Ksd. Nattsändning med DLF Repris. Gudmundur Bragason SBC. Favorit i repris: Kjell Bävergren om Offshoreradio.

+ Tisdag 26 december 1989 - Bosse Berglund ensam i studion denna gång, Jonathan Marks gamla radioappareter. Hot 97. WNEW AM. Michael B Tretow Jingelmaskinens klagan.

              Mälardalens Radiosällskap 1990                 FM 95.30 MHz                          
Quartz lock            
Stereo
     
Signal strength
             
   
Tuned
 

 

 

+ Tisdag 2 januari 1990 - Bosse Berglund, Rikard Bjällstrand, Anders Thyrell, Leif Ringborn. M Loogna om Saf Radio. Robert Sehlberg på Huddinge närradio. Jonathan Marks Media Magazine om de så kallade "nummersändarna. RNE 1

+ Söndag 7 januari 1990 - 30 minuter med Deutschlandfunks Veckospegel inleder sändningen. DDR börjar återgå till vardagen med ekonomisk baksmälla, blir det fria val? DLF ger även ett mediainslag om BFBS i Köln. Kommer Bonn att fortsätta att vara tysk huvudstad, nej Berlin kanske? "The World's Strangest Newspaper Stories" spelas upp. Jonathan Marks berättar om de s.k. nummersändarna som hördes på kortvågsbanden, oftast fyrställiga sifferserier som uttalades av en kvinnlig röst. Vad var syftet med dessa?

+ Tisdag 9 januari 1990 -Bosse Berglund, Anders Thyrell, Leif Ringborn, Kjell Burvall via tfn. Radio Popular. WQZD. Jonathan Marks gamla rx. Radio i Rumänien. Pekka Langer.

+ Söndag 14 januari 1990 -Anders Thyrell, Bosse Berglund, Göran Lindemark, RL. DLF. SAF Radio i nya lokaler C Baldhagen J Wallin K Carlholm

+ Tisdag 16 januari 1990 -Anders Thyrell, Johan Kalm, Bosse Berglund G. Jonathan Marks Nyår på R Betalradio Chris Carey. Udda tidingsartiklar. Bloopers

+ Söndag 21 januari 1990 -

+ Tisdag 23 januari 1990 -Bosse Berglund, Anders Thyrell, . Göran Lindemark om R Gysinge. R Gävleborg. Jonathan Marks Bloopers. Medianytt. Saturday Show

+ Söndag 28 januari 1990 - Bosse Berglund, Rikard Bjällstrand, Kjell Burvall, Anders Thyrell, . TV Stockholm. R i Brasilien. Medianytt. SlingskojBB Göran Lindemark, . DLF. Anders Thyrell, om R i Baltikum. R Gysinge

+ Tisdag 30 januari 1990 -Bosse Berglund Rikard Bjällstrand, KBAnders Thyrell, TV Stockholm. Radio i Brasilien,. Medianytt. Slingskoj.

+ Söndag 4 februari 1990 -Bosse Berglund, Leif Ringborn och Anders Thyrell. Jonathan Marks om jordbävningar. Prat om fri radio på TV3, Rumänien före Sverige. BBC Waveguide. Radioentusiasten Roy Sandgren, som förut sänt Radio Scandinavia via Radio Andorra, sänder nu istället via Radio Polonia på 9675 kHz och 1503 kHz. Polen har en mer liberal inställning ifråga om rundradioverksamhet än Sverige. World Radio / TV Handbook ny upplaga kan köpas för 185 kr.

+ Tisdag 13 februari 1990 - Refbandet har stympad programstart, Anders Thyrell hörs som inledande röst i inspelningen. Kjell Burvall och Leif Ringborn är de övriga i studion. Jonathan Marks om Radio Marti och TV Martí - propagandasändningar riktade mot Kuba. Satellit-TV-nyheter. Om Trollhättans närradio. Uppläsning av mängder av nyheter ur senaste numret av SRs personaltidning "Antennen".

+ Tisdag eventuellt 6 mars 1990 - tisdagssändning, men exakt datum overifierat, kan vara 27 februari eller 6 mars. Bosse Berglund och Rikard Bjällstrand inleder. Berättar att Johan Kalm har ersatt den i lumpen inryckte Kent Granqvist i Topp 20 på Radio Stockholm. Kjell Burvall berättar om en natt med mellanvågslyssning.

Medverkan i Mälardalens Radiosällskap har skett från bland andra dessa: Göran Lindemark, Lennart Stendahl, Johan Kalm, Per Eriksson, Anders Thyrell, Kjell Bävergren, Kjell Burvall, bröderna Kent och Göran Granqvist, Bosse Berglund, Jonathan Marks, Budda Krämer, Lasse Lundeberg, Patrick Stenbacka, Rikard Bjällstrand, Leif Ringborn, Tony Karlsson, Kenneth Andersson, Robert Sehlberg, Robert Skoglund, Anders Klemets, Claes W. Englund, Thomas Schulin, Per Alarud, Roger Sahlström, Kalle Jansson, Ingemar Lindqvist, Nisse Jacobsson, Mikael Abrahamsson, Anders Wallin, Ragnar Bogren, Göran Tilén, Tony Eckart. Torkel Odéen, Claes Nydahl, Alexander Rudenstam,

 
- Huvudsida närradion - - - Chic- - - Disco 88/91 - - -FMAK- - -Mälardalens Radiosällskap- - -Music Radio Service- - -SAF Radio- - -SBC- - -SSM- - -Radio SUS- - -Radio Nova Vagnhärad- - -LSAF i Lunds närradio-  
 
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com