SVENSKA RADIOARKIVET
the most unusual program for a selected location in Sweden in December 1961 there was drama when the boat was nearly capsized
 

RADIO NORDS DE TIO

Den här programserien och topplistan kom på förslag från två grammofonhandlare från Jönköping hösten 1961. De hade liksom alla andra märkt betydelsen av Topp 20-listan och frågade om den inte kunde kompletteras med en lista som omfattade bara svenska inspelningar. På Radio Nord nappade man genast på idén och skissade på grundlinjerna för programmet.

Programmet kom som en välkommen förändring av program-menyn på söndagsförmiddagarna. Tidigare hade där sänts ett program som bjöd på det lite populärare urvalet inom den klassiska musiken, vilket kanske inte utmärkte Radio Nord på annat sätt än att de lät nästan som Sveriges Radio. Kanske hade man i Radio Nords första tid en oro för att det med dåtida uppfattning skulle ha ansetts som alltför vulgärt att sända lättare musik mitt i gudstjänsttid. Men klassisk musik var inte rätt nisch för Radio Nord, och denna tid svek lyssnarna. Istället förbättrades då Sveriges Radios lyssnarsiffror.

Programmet De tio löste hela denna besvärliga fråga och det blev omedelbart mycket populärt. Liksom för Topp 20 så tryckte man upp en varje vecka förnyad affisch med listan som distribuerades till grammofonaffärerna. Det första De tio-programmet var planerat att gå den 5 november 1961, men oturen gjorde att sändningarna låg nere då på grund av antennproblem. Premiären sköts därför till söndagen därpå, den 12 november med den mycket lågprioriterade sändningstiden kl 17.15. Från och med program nummer två justerades sändningstiden till kl 10.15, och ytterligare en tidsändring från och med den 11 februari 1962 till kl. 10.00 och fortfarande på söndagarna.

Som programledare och producent för De Tio utsågs Kaj Karlholm. Det var han som kom på idén med Radio Nords hedersskepp, som varje vecka tillföll den artist som placerade sig högst på listan. Skeppet var utformat som ett vikingaskepp med artistens namn och melodi i inskription. Varje vecka kom den veckans artist in i programmets avslut på en kort intervju, antingen personligen i studion eller via telefonsamtal. Kaj kom också på idén att komplettera brevröstningen med att uppmana lyssnarna att själva efter programmets slut ringa in sina önskemål till Radio Nord. Telefonsamtalen blev många, och främst ringde barn och tonåringar. Kaj antecknade önskemålen och passade på att fråga om övriga familjemedlemmar var hemma och om han kunde få tala även med dem. Kaj fick genom de många olika önskningarna en spridning över åldersgränserna, och ett program med brett lyssnarunderlag. Framgångsrikt, men ändå fick man snart överge denna extra röstningsprocedur som hade förorsakat övertidsarbete på söndagarna och ständig risk att telefonväxeln skulle bli överlastad av alla som ville ringa in. Man återgick till att endast tillämpa brevomröstningen.

Kaj var populär som programledare, men i början på februari blev han hastigt avskedad och istället fick Gert Landin hoppa in som programledare från starten på mars månad 1962.

Ljudinspelningar av De Tio:
Trailern till 1:a De Tio - programmet var avsett att sändas den 5 november. Just då hade dock Bon Jour antennproblem och sändningarna låg nere varför premiären sköts till söndagen den 12 november kl 17.15. Sändningstiden ändrades dock fr o m det andra De tio-programmet till söndagar 10.15.
Aftonbladet 6 november - (bluff-insändare av Aftonbladets egen Radio-TV-krönikör Sigvard Lindström, här dold under signaturen SL. Insändaren handlar om ett program som av tekniska skäl -se ovan - inte ens hade blivit sänt!)
Fy skäms Kotschack!
Radio Nord introducerade Topp 10 igår. Låtarna sägs ska representera de tio svenska toppmelodierna. En sämre premiär kunde man inte ha åstadkommit. Dels lät programledaren som om han hade gröt i munnen, dels var de tio melodierna helt ur takt med dagens musiksmak....
De Tio söndagen 10 december 1961 Kaj Karlholm. Sponsor: Östermalms Radioaffär. Komplett 47min.
 
De Tio, söndag 4 februari 1962 Gert Landin har från och med denna söndag övertagit detta program som tidigare skötts av Kaj Karlholm. Sponsor: Westinghouse. Ej komplett; vissa låtar fattas.
De Tio, söndag 3 juni 1962 Gert Landin och Lars Grünberger talar mellan skivorna om rökavvänjning. Sponsor: Tobalin.
De Tio söndag 17 juni 1962 Gert Landin. Ej komplett 34min. Parfymeri Asta.
De Tio, söndag 24 juni 1962 - Larsan Sörenson. Komplett 49min. Sunshave / Tanorama
(sista) De tio lördag 30 juni 1962 Larsan Sörenson med en sista De tio-lista där melodierna valts fram för att ackompanjera berättelsen om Radio Nords historia "från en trög start till ett abrupt slut". Här är inspelning från kl 18 den sista Radio Nord-kvällen, men samma program blev även sänt som avslut innan Radio Nords frekvens släcktes ner vid midnatt.

(sista) De tio lördag 30 juni 1962 Larsan Sörenson. Studiooriginalet till ovanstående De tio. Komplett 34min.

 

     
12
19
26
November 1961


Gustaf Torrestad

1
-
-
Så länge skutan kan gå
Gustaf Torrestad
2
4
5
Min pullover
Lasse Lönndahl
3
1
2
Sånt är livet
Anita Lindblom
4
-
-
I en klosterträdgård
Rolf Björling
5
3
3
Iwan Iwanowitch
Hasse Burman
     
6
-
-
När ljusen skall tändas därhemma
Weine Renliden
     
7
-
-
Nattviolen
Raya Ravell
     
8
2
1
La Paloma
Tommy Jakobsson
     
9
-
-
Sån´t går inte an i våra da´r
Lily Berglund
     
10
-
-
Kom snart igen
Britt Damberg
     
-
5
4
Violetta
Carli Tornehave
     
-
6
-
Din sista ros
Tommy Jakobsson
     
-
7
-
Capri
Sven-Olof Sandberg
     
-
8
-
Berliner melodi
The Glenners
     
-
9
-
Madeleine (Michael)
"Rock-samen" Sven Gösta Johnsson
     
-
10
-
Spartansk marsch
Hasse Eson
     
-
-
6
En gång skall vi åter mötas
Thory Bernhards
     
-
-
7
Te dans mä Karlstatösera
Sven-Ingvars
     
-
-
8
Förlåt att det handlar om tårar
Lily Berglund
     
-
-
9
Min barndoms klockor
Göinge-Flickorna
     
-
-
10
Regniga natt
Anna-Lena Löfgren
               
 
3
10
17
26
31
December 1961
 

Anita Lindblom
1
2
2
3
5
Sånt är livet
Anita Lindblom
2
1
3
5
2
Te dans mä Karlstatösera
Sven-Ingvars
3
3
-
-
-
La Paloma
Tommy Jakobsson
4
8
7
-
-
Violetta
Carli Tornehave
 
5
7
5
8
1
Förlåt att det handlar om tårar
Lily Berglund
 
6
-
-
-
-
Iwan Iwanowitch
Hasse Burman
 
7
6
9
-
-
Min pullover
Lasse Lönndahl
 
8
-
6
1
6
När ljusen skall tändas därhemma
Weine Renliden, trumpet
 
9
-
-
-
-
Kära mor
Göinge-Flickorna
 
10
4
1
2
3
Klang min vackra bjällra
Lil Malmkvist
 
-
5
4
4
7
Regniga natt
Anna-Lena Löfgren
 
-
9
8
7
-
Gossen Ruda
Little Gerhard -
 
-
10
-
-
-
La Pachanga
Bob Ellis
 
-
-
10
6
4
Läs inte brevet jag skrev dig
Siw Malmkvist
 
-
-
-
9
-
Med dig i mina armar
Ola Lundström
 
-
-
-
10
-
En grå gammal gärdsgård
Bob Ellis
 
-
-
-
-
8
Så länge skutan kan gå
Evert Taube
 
-
-
-
-
9
Alptoppens ros
Owe Thörnqvist
 
-
-
-
-
10
Gubben i månen
Lille Gerhard
 
   
   
7
14
21
28
Januari 1962

Siw Malmkvist
1
1
3
2
Läs inte brevet jag skrev dig
Siw Malmkvist
2
4
-
-
Klang min vackra bjällra
Lil Malmkvist
3
6
-
-
Te dans mä Karlstatösera
Sven-Ingvars
4
-
-
-
Förlåt att det handlar om tårar
Lily Berglund
   
5
5
4
6
Sån't är livet
Anita Lindblom
   
6
2
1
4
Regniga natt
Anna-Lena Löfgren
   
7
7
7
-
Gubben i månen
Lille Gerhard
   
8
3
2
1
Alptoppens ros
Owe Thörnqvist
   
9
8
6
7
Min barndoms klockor
Göinge-Flickorna
   
10
-
-
-
Stick iväg Jack
Monica Zeterlund
   
-
9
5
5
Jämtgubben
Tore Skogman
   
-
10
8
8
I natt
Tova Carson & Lars Löndahl
   
-
-
9
3
Jag brukar längta
Ola Lundström
   
-
-
10
-
You asked me
K. G. Ståhls orkester
   
-
-
-
9
Vandra utan stjärna
Gunnar Wiklund
   
-
-
-
10
Sakta vi gå genom stan
Monica Zetterlund
 
   
   
4
11
18
25
Februari 1962


Owe thornqvist

 

1
3
5
6
Alptoppens ros
Owe Thörnqvist
2
2
1
1
Läs inte brevet jag skrev dig
Siv Malmkvist
3
1
2
4
Jämtgubben
Tore Skogman
4
5
6
9
Jag brukar längta
Ola Lundström
5
9
-
-
Regniga natt
Anna-Lena Löfgren
   
6
4
4
3
Min barndoms klockor
Göinge-Flickorna
   
7
7
7
-
Sånt är livet
Anita Lindblom
   
8
6
3
2
I natt
Tova Carson & Lars Löndahl
   
9
8
8
7
Sakta vi gå genom stan
Monica Zetterlund
   
10
10
9
8
Minns i November
Per Myrberg
   
-
-
10
5
De´ man inte får
Ann-Louise Hansson
   
-
-
-
10
Jag läser brevet du skrev mej
Hasse Burman
 
   
   
4
11
18
25
Mars 1962
 

Towa Carson
1
2
2
2
I natt
Tova Carson & Lars Löndahl
2
4
4
-
Läs inte brevet jag skrev dig
Siv Malmkvist
3
1
3
5
Min barndoms klockor
Göinge-Flickorna
4
3 1 3
De´ man inte får
Ann-Louise Hansson
5
6 - -
Jämtgubben
Tore Skogman
   
6
5 - -
Alptoppens ros
Owe Thörnqvist
   
7
  6 8
Sakta vi gå genom stan
Monica Zetterlund
   
8
8 - -
Jag läser brevet du skrev mej
Hasse Burman
   
9
9 - -
Minns i November
Per Myrberg
   
10
7 7 4
Sol och vår
Inger Berggren
    - 10 - -
När min vän
Monica Zetterlund
    - - 5 1
Vinden talar om
Ann-Louise Hansson
    - - 8 7
Säj mej hur du vill ha det
Barbro Skinnar
    - - 9 6
Twist Twist
Lill-Babs
    - - 10 9
Tina och Marina
Lena Conradsson
    - - - 10
Midnattstango
Lars Lönndahl
               
  1 8 15 22 29
April 1962

Lill-Babs
1
2 6 - -
Twist Twist
Lill-Babs
2
3 4 5 9
Vinden talar om
Ann-Louise Hansson
3
1 2 3 4
Sol och vår
Inger Berggren
4
5 - - -
I natt
Tova Carson & Lars Löndahl
5
4 3 2 -
Säj mej hur du vill ha det
Barbro Skinnar
 
6
- - - -
De´ man inte får
Ann-Louise Hansson
 
7
6 5 1 1
Midnattstango
Lars Lönndahl
 
8
7 1 4 6
När min vän
Monica Zetterlund
 
9
8 7 6 2
Tina och Marina
Lena Conradsson
 
10
9 8 9 7
Gå tillbaks igen
Anna-Lena Löfgren
  - 10 9 7 3
Vi har en hönsfarm
Lille Gerhard
  - - 10 8 5
Oxdragarsång
Bob Ellis
  - - - 10 8
Jag längtar hem
Thory Bernhards
  - - - - 10
Plättlaggen
Tore Skogman
               
    6 13 20 27
Maj 1962
 

Lena Conradsson
1
4
7
-
Tina och Marina
Lena Conradsson
2
8
-
-
Midnattstango
Lars Lönndahl
3
1
3
-
Vi har en hönsfarm
Lille Gerhard
4
2
1
7
Oxdragarsång
Bob Ellis
   
5
3
2
2
Jag längtar hem
Thory Bernhards
   
6
6
-
-
Gå tillbaks igen
Anna-Lena Löfgren
   
7
7
5
3
Plättlaggen
Tore Skogman
   
8
9
6
5
Elisabeth serenade
Inger Berggren
   
9
5
4
1
Wilma
Owe Thörnquist
   
10
-
-
-
En gång min vän
Anita Lindblom
   
-
10
8
4
Spargrisen
Yvonne Norrman
    - - 9 8
Stockholmsblues
Per Myrberg
    - - 10 -
Som vind följer våg
Björn Forsell
    - - - 6
Kärlek i rymden (Radio Nord-valsen)
Evert Taube
    - - - 9
Skriv ett brev till mor därhemma
Värmlandsjäntorna
    - - - 10
Leka Med Elden
Bibi Jones
               
   
3
10
17
24
Juni 1962
 

Thory Bernhards
1
-
-
-
Jag längtar hem
Thory Bernhards
2
1
5
-
Plättlaggen
Tore Skogman
3
5
-
-
Wilma
Owe Thörnquist
4
2
3
-
Spargrisen
Yvonne Norrman
5
4
1
2
Elisabeth serenade
Inger Berggren
   
6
-
-
-
Kärlek i rymden (Radio Nord-valsen)
Evert Taube
   
7
3
2
1
Leka Med Elden
Bibi Jones
   
8
7
6
5
Skriv ett brev till mor därhemma
Värmlandsjäntorna
   
9
6
4
3
Caterina
Gunnar Wiklund
   
10
8
7
4
Jo Minsann
Cacka Israelsson
   
-
9
8
6
Pigalle
Jan Malmsjö
   
-
10
9
8
Vita rosor från Aten
Ann-Louise Hansson
    -
-
10
7
Vi tar ett tåg till glädjens land
Carli Tornehave
    -
-
-
9
Inga blommor finns det mer
The Key Brothers
    -
-
-
10
Promenad i månsken
Laila Kinnunen
       

 

Det allra sista De tio-programmet den 30 juni 1962 ägnades
åt en tillbakablick på Radio Nords historia. Melodierna var
valda med anspelning på stationens upphörande den dagen:


Monica Zetterlund
"Stick iväg Jack"
1
Stick iväg Jack
Monica Zetterlund
2
Adjö farväl för sista gång
Margareta Kjellberg
3
Låt bli, sluta spela
Siw Malmkvist
4
Så länge skutan kan gå
Gustaf Torrestad
5
Skeppet ska segla inatt
Raya Ravell och Åke Grönberg
         
6
Sån´t är livet
Anita Lindblom
         
7
Segla hem
Key Brothers
         
8
Sedan bort över haven de drar
Gerd Söderberg
         
9
Om vi aldrig möts igen
Thory Bernhards
         
10
Det var du som sa nej
Tommy Jacobsson
 
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com