SVENSKA RADIOARKIVET
the most unusual program for a selected location in Sweden in December 1961 there was drama when the boat was nearly capsized
 

RADIO NORDS PROGRAMTABLÅER

Programtablåerna på Radio Nord var tämligen oförändrade, vecka för vecka. När jag här ska visa hur dessa såg ut, så utgår jag till att börja med från en första "normalvecka", och sedan kommer jag endast att redovisa de avvikelser som under senare veckor tillkommer. I vissa fall består denna avvikelse bara av en ändrad notering om medverkande gästartist en specifik vecka, eller att programmet byter programledare, eller att sändningstiden ändrats, men att programmet i övrigt har samma ramar som tidigare.

Här nedan kommer alltså först normalveckan som är den första programtablå jag lyckats hitta. Den veckan har sin begynnelse den 8 september 1961 - det var en fredag, vilket kanske kan te sig förbryllande, att veckan inte inleds med t.ex. en måndag istället. Orsaken är att Radio Nords veckotablå i detta fall anpassades till publiceringsdagen för den för dåtiden viktiga nöjesbransch-tidningen Show Time, ur vilken jag hämtat alla tablåerna :

Första programtablån som finns representerad, 8 september 1961:
06.00-09.00
  NORDMORGON - Sten Hedman purrar och snurrar, stojar och stökar och skakar liv i domnade livsandar.
09.00-11.00
  A LA CARTE, A LA CHRIS - Christina Wahlström spelar skivor och pratar hushåll.
11.00-13.00
  MELODISPEGELN -  Lennart Atterling och Gert Landin spelar musik för er som arbetar.
13.00-15.00
  SIESTA -  Kaj Karlholm hjälper er att koppla av till vilsam musik. 
15.00-18.00
  LÅTEN FRÅN BÅTEN -  Larsan Sörenson pratar med tonåringarna och presenterar ungdomens skivfavoriter.
18.00-20.00
  TONER FÖR MILJONER -  Gert Landin hälsar välkommen till musikunderhållning för hela familjen. 
20.00-22.00
  RENDEZ-VOUS -  Kaj "nattkajan" Karlholm stämmer träff med alla musikälskare.
22.00-24.00
  VÄLKOMMEN OMBORD -  Direktsändning från MS Bon Jour av musik och nyheter för alla som lyssnar sent.
24.00-06.00
  RHAPSODY IN BLUE -  Nattmusik för nattmänniskor.
Specialprogram, vissa veckodagar :
Fredag
19.15-20.00
  VÄLJ SJÄLV - Gert Landin presenterar nya schlager, direkt från pressarna. Lyssnarna röstar själva på de melodier de vill ha upp på Radio Nords Topp 20-lista. Gäst: Lily Berglund.
Lördag
11.00-14.00
  PROGRAMMET UTAN NAMN - Tre timmars underhållning för lördagslediga. Lyssnarna är välkomna med programtitelförslag.
Lördag
14.00-18.00
  MELODIPOSTEN - Radio Nords stora önskeskivprogram. Fyra timmar med lyssnarfavoriter, presenterade av Lennart Atterling.
Lördag
20.00-01.00
  CLUB NORD - Fem timmars dansunderhållning med Radio nords samtliga disc-jockeys.
Lördag
01.00-02.00
  KAJ BJERKE presenterar jazz och annan fin musik för de kräsna.
Söndag
11.00-12.00
  MINNENAS MELODIER - Lennart Atterling presenterar en timme med de stora mästarna, med den klassiska populärmusikens odödliga mästerverk.
Söndag
15.00-18.00
  LÅTEN FRÅN BÅTEN - Anita Lindblom är Larsan Sörensons studiogäst.
Onsdag
20.00-21.30
  RADIO NORDS TOPP 20+10 - Gert Landin presenterar veckans toppschlager på grundval av lyssnarnas önskemål.


Programändring den 15 september 1961

Lördag
11.00-14.00
  TUMBAS YTTERSKÄR - Nyinsatt program med hr "plattlirare" Johansson. Tre timmars underhållning för lördagslediga.
Söndag
15.00-18.00
  LÅTEN FRÅN BÅTEN - Ändringen består bara i att Ann-Louise Hansson denna vecka är Larsan Sörensons studiogäst.


Programändring, ny programserie startas den 22 september 1961

Lördag
11.00-14.00
  LARSANS LÖRDAGSTRÄFF - Larsan pratar och spelar plattor med vännen Tumba Johansson, och har dessutom utlovat en överraskning.


Programändring den 29 september 1961. Ändringen består i att Nordmorgon, som tidigare haft Sten Hedman som programvärd från 06-09,
i fortsättningen delas upp i två block, och Hedman ersätts av Karlholm, så här

06.00-07.00
  NORDMORGON - Nyhetsredaktionen purrar alla morgontidiga lyssnare och presenterar musik och nyheter.
07.00-09.00
  NORDMORGON - fortsätter med Kaj Karlholm vid mikrofonen.


Programändring den 6 oktober 1961. Karlholm ersätts av Larsan Sörenson, som blir alltmer populär som programvärd. I Larsans
Lördagsträff medverkar hans gamle revyscens-partner Hans Lindgren, och det lär säkert ha blivit ett program fyllt med mycket humor

07.00-09.00
  NORDMORGON - fortsätter med Larsan Sörenson vid mikrofonen.
Lördag
11.00-14.00
  LARSANS LÖRDAGSTRÄFF - Musik och trevlig underhållning för alla helglediga. Gästartist Hans Lindgren. 


Programändring den 13 oktober 1961

Lördag
11.00-14.00
  LARSANS LÖRDAGSTRÄFF - Musik och trevlig underhållning för alla helglediga. Gästartist Gunnar Wiklund.


Programändringarna var många den 20 oktober 1961. Nyhetsredaktionen får hädanefter ta hand om hela Nordmorgon-blocket. Kaj
Bjerkes jazzprogram har fått ett programnamn, Studio 3, och samtidigt fått en bättre sändningstid. Nyinsatt program är Musikalisk
Odyssé vars programledare Gösta Sturmark i ett fåtal fall gjorde egna program vid sidan av sitt ordinarie jobb som annonssäljare
på Radio Nord. Lennart Atterling inleder sin programserie med italiensk musik, Bouna Sera, Italia. Gert Landin startar nytt kändis-
omsvärmat magasinsprogram på måndagskvällarna, Ju mer vi är tillsammans.

06.00-09.00
  NORDMORGON - Nyhetsredaktionen purrar alla morgontidiga lyssnare och presenterar musik och nyheter.
Fredag
22.00-24.00
  STUDIO 3 - Kaj Bjerke presenterar jazz för de kräsna.
Lördag
01.00-02.00
  MUSIKALISK ODYSSÉ - med Gösta Sturmark.
Måndag
18.00-18.30
  JU MER VI ÄR TILLSAMMANS - Gert Landin stämmer träff med folk i farten. Gäster i studion: Lily Berglund, Per Lindqvist.
Måndag
18.30-19.00
  BUONA SERA, ITALIA - italiensk halvtimme med Lennart Atterling


Vid det här laget har det blivit rätt många programändringar jämfört med den tidigare normalveckan. Inte minst genomförs många
ändringar den 27 oktober 1961, som vi nu gör till ny normalvecka. Den här veckan ändrades bland annat sändningstiden för Topp
20 som hädanefter startar en halvtimme tidigare än förut.

06.00-09.00
  NORDMORGON - Nyhetsredaktionen purrar alla morgontidiga lyssnare och presenterar musik och nyheter.
09.00-11.00
  A LA CARTE, A LA CHRIS - Christina Wahlström spelar skivor och pratar hushåll.
11.00.13.00
  MELODISPEGELN - Lennart Atterling och Gert Landin spelar musik för er som arbetar.
13.00-16.00
  SIESTA - Bon Jour och Kaj Karlholm med eftermiddagsmusik.
16.00-18.00
  LÅTEN FRÅN BÅTEN - Larsan Sörenson pratar med tonåringarna och presenterar ungdomens skivfavoriter.
18.00-20.00
  TONER FÖR MILJONER - Gert Landin hälsar välkommen till musikunderhållning för hela familjen. 
20.00-21.00
  VÄLKOMMEN OMBORD - Direktsändning från MS Bon Jour av musik och nyheter.
21.00-23.00
  RENDEZ-VOUS - Kaj "nattkajan" Karlholm stämmer träff med alla musikälskare.
23.00-24.00
  Larsan spelar nattmusik.
24.00-06.00
  RHAPSODY IN BLUE - Nattmusik för nattmänniskor.
Specialprogram, vissa veckodagar
Fredag
19.15-20.00
  VÄLJ SJÄLV - Gert Landin presenterar nya schlager, direkt från pressarna. Lyssnarna röstar själva på de melodier de vill
ha upp på Radio Nords Topp 20-lista. Gäst Lily Berglund.
Fredag
22.00-24.00
  STUDIO 3 - Kaj Bjerke presenterar jazz för de kräsna.
Lördag
11.00-14.00
  LARSANS LÖRDAGSTRÄFF - Musik och trevlig underhållning för alla helglediga. Gäster: Ray Adams, Sven Bergqviust, Lennart Backman, och Gösta Sandberg.
Lördag
14.00-18.00
  Melodiposten - Radio Nords stora önskeskivprogram.
Lördag
20.00-01.00
  CLUB NORD - Fem timmars dansunderhållning med Radio nords samtliga disc-jockeys.
Lördag
01.00-02.00
  MUSIKALISK ODYSSÉ - med Gösta Sturmark
Söndag
11.00-12.00
  MINNENAS MELODIER - Lennart Atterling presenterar en timme med de stora mästarna.
Måndag
18.00-18.30
  JU MER VI ÄR TILLSAMMANS - Gert Landin stämmer träff med folk i farten.
Måndag
18.30-19.00
  BUONA SERA, ITALIA - italiensk halvtimme med Lennart Atterling.
Onsdag
19.30-21.00
  RADIO NORDS TOPP 20+10 - Gert Landin presenterar veckans toppschlager på grundval av lyssnarnas önskemål.


För programtablån den 3 november 1961 (nedan) finns avvikelser för två program. Larsans Lördagsträff har tagits med bara för att vi
ska se vilka gäster han hade i sitt program. På söndagen skulle dessutom De Tio ha sin premiär, var det tänkt. Men båda dessa program
drabbades av att sändningarna låg nere för antennarbeten. Larsans Lördagsträff kom därför att istället sändas nästföljande lördag, och
också premiären för De Tio flyttades framåt en vecka. Här nedan finns ändå noteringarna återgivna enligt den officiella programtablån.
Men nedanstående noteringar är alltså giltiga både för 3:e och 10: november 1961 :

Lördag
11.00-14.00
  LARSANS LÖRDAGSTRÄFF - Musik och trevlig underhållning för alla helglediga. Gäster i studion : Karl Gerhard, Freddy Ahlbeck, Mona Grain, Cacca Israelsson, och Raya Ravell. 
Söndag
17.15-18.00
  DE TIO - Radio Nords svenska skivbarometer.


Från veckohelgen den 24 november (fredag) 1961 skedde fyra programändringar, Larsans lördagsträff ändrades till Gerts lördagsträff och programmet Välj Själv
gjorde en motsatt programledarändring så att Larsan tog över detta program från Gert. De Tio fick sändningstiden ändrad från tidigare
kl. 17.15 till en sändningstid som visade sig skulle bli mer lyckad. Till sist en mycket viktig ändring, den 22 november förefaller vara det första programmet där Larsan
Sörenson övertog programledarskapet för Topp 20 som programledare. Det programmet finns även i inspelning som verifierar detta:

Onsdag 22 november
19.30-21.00
  RADIO NORDS TOPP 20+10 - Larsan Sörenson presenterar veckans toppschlager på grundval av lyssnarnas önskemål.
Fredag 24 november
19.15-20.00
  VÄLJ SJÄLV - Larsan Sörenson presenterar nya schlager.
Lördag 25 november
11.00-14.00
  GERTS LÖRDAGSTRÄFF - Känt folk vänder plattor med Gert Landin. 
Söndag 26 november
10.15-11.00
  DE TIO - Radio Nords svenska skivbarometer.
Onsdag 29 november
19.30-21.00
  RADIO NORDS TOPP 20+10 - Larsan Sörenson presenterar veckans toppschlager på grundval av lyssnarnas önskemål.


Den 15 december 1961 i programmet Melodispegeln får Lennart Atterling sällskap i studion av Kaj Karlholm istället för Gert Landin i fortsättningen. Kaj överger samtidigt värdskapet för det stillsamt spelande programmet Siesta, som sänds direkt från Bon Jour. Programmet Välj själv byter denna vecka namn till Veckans topptips, och Gert Landin återtar värdskapet som under några veckor skötts av Larsan Sörenson, och vissa smärre förändringar införs i programmet. Samtidigt ändras Gerts Lördagsträff till Vi väljer - Ni lyssnar, och han får programledarhjälp av Larsan. Programmet Studio 3 byter namn till Jazztimma och kortas därmed från två timmar till en, och flyttas till tisdag kväll, fortfarande med Kaj Bjerke som programledare :

11.00-13.00
  MELODISPEGELN -  Lennart Atterling och Kaj Karlholm spelar musik för er som arbetar.
13.00-16.00
  SIESTA - Bon Jour med eftermiddagsmusik.
Fredag
17.00-18.00
  VECKANS TOPPTIPS - Gert Landin presenterar nya schlager
Lördag
11.00-14.00
  VI VÄLJER - NI LYSSNAR - Underhållning för lördagslediga med Gert Landin och Larsan Sörenson.
Tisdag
23.00-24.00
  JAZZTIMMA - med Kaj Bjerke.
 
Årsskifte 1961/1962
En sista programtablå för 12 januari (den senaste programtablån jag har är från den 19 januari och den är identisk med den 12:e) :
06.00-09.00
  NORDMORGON - Kjell Bergström, Kaj Bjerke, Lasse Branje och Lasse Nestius purrar alla morgontidiga lyssnare och presenterar musik och nyheter.
09.00-11.00
  A LA CARTE, A LA CHRIS - Chris Wahlström spelar trevlig musik, pratar hushåll och ger goda tips till husmödrarna.
11.00.13.00
  MELODISPEGELN - Lennart Atterling och Kaj Karlholm spelar musik för er som arbetar.
13.00-14.00
  SIESTA - Bon Jour med eftermiddagsmusik.
14.00-17.00
  LÅTEN FRÅN BÅTEN - Larsan Sörenson pratar med tonåringarna och presenterar ungdomens skivfavoriter.
17.00-20.00
  TONER FÖR MILJONER - Gert Landin hälsar välkommen till musikunderhållning för hela familjen. 
20.00-21.00
  VÄLKOMMEN OMBORD - Direktsändning från MS Bon Jour av musik och nyheter.
21.00-24.00
  RENDEZ-VOUS - Kaj "nattkajan" Karlholm stämmer träff med alla musikälskare.
00.00-06.00
  RHAPSODY IN BLUE - Nattmusik för nattmänniskor.
Här nedan några specialprogram som gick vissa veckodagar :
Fredag
17.00-18.00
  VECKANS TOPPTIPS - Gert Landin presenterar nya schlager.
Fredag
23.00-24.00
  STUDIO 3 - Kaj Bjerke presenterar musik för jazzälskare.
Lördag
11.00-14.00
  VI VÄLJER - NI LYSSNAR - Underhållning för alla lördagslediga med Gert Landin och Larsan Sörenson.
Lördag
14.00-18.00
  MELODIPOSTEN - Radio Nords stora önskeskivprogram.
Lördag
20.00-01.00
  CLUB NORD - Fem timmars dansunderhållning med världens bästa dansorkestrar.
Lördag
01.00-02.00
  MUSIKALISK ODYSSÉ - med Gösta Sturmark
Söndag
10.15-11.00
  DE TIO - Radio Nords svenska skivbarometer.
Måndag
18.30-19.00
  BUONA SERA, ITALIA - italiensk halvtimme med Lennart Atterling.
Tisdag
23.00-24.00
  JAZZTIMME - med Kaj Bjerke.
Onsdag
19.30-21.00
  RADIO NORDS TOPP 20+10 - Larsan Sörenson presenterar veckans toppschlager på grundval av lyssnarnas önskemål.
Här nedan en programtablå ur ett tryckt reklamblad från Radio Nord. Det framgår inte när detta blev tryckt, men eftersom programmet De tio finns med måste det vara senare än hösten 1961
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com