SVENSKA RADIOARKIVET
the most unusual program for a selected location in Sweden in December 1961 there was drama when the boat was nearly capsized
 

M/S BON JOURS NÖDLÄGE I STORMEN
den 6-7 december 1961

På den här sidan återges dokument från den förundersökning som gjordes hos Landsfogden i Stockholms län efter L. Lindelöws initiativ. Syftet med undersökningen var att fastställa om Radio Nords sändarfartyg M/S "Bon Jour" (egentligen Magda Maria) hade giltiga skäl för att göra gällande att den så kallade nödhamnsparagrafen skulle ha gällt i fallet när hon sökte nödhamn den 6-7 december 1961

 

 

 

M/S Bon Jours nödläge i storm den 6-7 december 1961

1) Det lagrum som Lindelöw oberopade var den nya SFS 21/1961, skräddarsydd mot / för Radio Nord:
Anmälan och åtgärder

Åtgärder/anteckningar

2) Detta PM
skickades av en irriterad 1:e Krim.ass. Åke Gustafsson (förhörsledaren):
ett PM till Landsfogden

ett annat PM till Landsfogden

3) Anteckningarna här nedan är skrivna av Lindelöw, den 7 dec. 1961, men knappt läsbara (Någon som kan tolka...?) :
Anteckningar-1

Anteckningar-2

Anteckningar-3

Anteckningar-4


4) Förundersökningen
:
Förundersökning-1

Förundersökning-2

Förundersökning-3

Förundersökning-4

Förundersökning-5


5) Utlåtanden
från Statens Fartygsinspektion:
Statens fartygsinspektion-1

Statens fartygsinspektion-2

Statens fartygsinspektion-3


6) Fråga
från Landsfogden till Statens Fartygsinspektion:
Överinspektör E.C.H. Almquist svarar

7) Förhör:
med John Johnsson, kapten, MS Bon Jour::
förhör -1

förhör -2

förhör -3


med Per-Erik Janeheim, motorman, MS Bon Jour:
förhör -1

förhör -2

med Ove Sjöström, teknikchef, MS Bon Jour:
förhör -1

förhör -2

förhör -3


förhör -4


med Sten Gösta Lindell, steward, MS Bon Jour:
Förhör-1

Förhör-2

med Göran Calén, kock, MS Bon Jour:
Förhör -1


Förhör -2

 

Fortsättning: Förhör
med Thure Andersson, maskinchef, MS Bon Jour - vid stormnatten ledig och i land:
Förhör -1

Förhör -2

med Torsten Lindgren, resemontör, Svenska Deutz båtmotorer:
Förhör med Lindgren

med Bert Öhman, lots från Sandhamn:
Förhör-1

Förhör-2

med Anders Södergren, båtsman från lotsstationen i Sandhamn:
Förhör-1

Förhör-2

med Jack Kotschack, chef, Radio Reklam Produktions AB:
Förhör-1

Förhör-2

Förhör-3


Förhör-4

med Pelle Lönndahl, studiochef, Radio Nord:
Förhör-1

Förhör-2

Förhör-3


Förhör-4

med Olle Eriksson, servicechef, Svenska Deutz båtmotorer:
Förhör

med Olof Brodin, representant för Germanischer Lloyd sjöklassifikation:
Förhör-1

Förhör-2

8) Kompletterande dokument:
skiss på maststaget

foto på det brustna fästet

undersökningsprotokoll-1

undersökningsprotokoll-2


9) Efterdyningar:
Åklagare i Malmö har lånat handlingarna


10) Frågor
till Sjöfartsstyrelsen i februari 1962
Från Landsfogden-1

Från Landsfogden-2

Landsfogden är otålig...

11) Svaret
i maj 1962.
Från Sjöfartsstyrlesen-1

Från Sjöfartsstyrlesen-2

Från Sjöfartsstyrlesen-3

Bon Jours ankarposition 24/2 -62

Bon Jours ankarposition 7/4 -62
 
 
 
 
 
 
Handlingarna från Stadsarkivet, Stockholm
Tack till Andres Haas som tog initiativet att bereda dessa dokument för webbpubliceringen
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com